2012: Temamøter/konferanser

Temamøte: Fra dokumentasjon til aksjon? Revisjon av Oslo kommunes handlingsplan mot støy

Temamøte hos Støyforeningen, torsdag 15.3.12. Foredragene:

   Støyhåndtering etter plan og bygningsloven, plan- og miljørådgiver Tore Mauseth, PBE, Oslo kommune. 

   Handlingsplan mot støy, Oslo, 2008-2013, ved Sofie Ylving, Oslo kommune 

   Rammer for vegvesenets arbeid med støy, ingeniør Ratab-Ul-Lissan Malik, Statens Vegvesen, Region øst 

   "Fra dokumentasjon til aksjon", Marthe Røgeberg, seksjon for transport og energi, Klif  

Foredragene på Støyforeningens konferanse på Verdens bilfrie dag, 22/9-11

Støyforeningens konferanse om trafikkstøy i anledning Verdens bilfri dag 22/9 var meget vellykket. Foredragene følger nedenfor. De er Powerpoint-filer. De kan også leses i OpenOffice.org 3.3.0.
 Community noise problems av Truls Gjestland, SINTEF (PPT)
 
 Noise and Health av Gunn Marit Aasvang, PhD, Klima- og forurensningsdirektoratet (PPT)
 
 Silent mobility av Rune Haaland, President of the Electric Vehicle Union (PPT)
 
 Quieter Vehicles Campaign av Nina Renshaw, Transport & Environment (PPT)
 
 The case of Ile-de-France region Presentation of Bruitparif (PDF, 21 MB)
 

Stillhet og ro - verdier og kunnskap

Konferanse arrangert 7. desember 2006 av Direktoratet for naturforvaltning, SFT og Norsk forening mot støy med tema om støy i utmark. Se konferansens nettsted

Stockholm: Med skråblikk til Groruddalen

Rapport fra studietur til Stockholm 12.-13. desember 2005 Groruddalen Miljøforum

Støysvake vegdekker og støysvake bildekk - noe å tjene?

Fagseminar, Oslo 31.3.2005. Innleggene:
 Støysvake vegdekker v/ professor Ulf Sandberg, Statens väg- och transportforskningsinstitut og Chalmers Tekniske Høgskola (NB! 25Mb)
 Miljøvennlige vegdekker v/ prosjektleder Jostein Aksnes, Veg- og trafikkfaglig senter i Trondheim (NB! Krever PowerPoint)

Støysvake bildekk v/ professor Ulf Sandberg, Statens väg- och transportforskningsinstitut og Chalmers Tekniske Høgskola (NB! 15Mb)
 Status for norske vegdekker og bildekk v/ seniorforsker Svein Storeheier, SINTEF(NB! Krever PowerPoint)

Støy i by

Dagskonferanse, Drammen, 25/10-2004 Innleggene:
 Miljøverndepartementets arbeid med miljøsoner. Lydlandskapskart for Drammen.
 Drammens utfordringer på støy. Gode eksempler på lovgivning og praksis.
 Lydklassene for boliger og muligheter til å ta dem i bruk.
 Praktisk tillemping i kommunale planer.
 Planleggingsverktøy for miljøsoner.
 Mulige forsøks- og samarbeidsprosjeter.

Noise Research Strategies for a Quieter Europe

Dagskonferanse, Brussel, 19/10-2004 CALM Conference

Rail Freight Noise Abatement

A report on the state of the art Fra CER.be (Adobe PDF-format)

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan