2012: Mobilitetsuken/Bilfri dag

Foredrag konferansen "Hvordan beregne kost og nytte ved miljøtiltak?  Oslo 19. september 2012:

Sjefarkitekt Einar Lillebye, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Foredraget Klart vi kan:  

KLart vi kan 27,19 MB

Sjeingeniør Kjell Ottar Sandvik Statens vegvesen Vegdirektoratet:  Samfunnsøkonomisk analyse av mobilitetstiltak. 

Fagleder Holger Schlaupitz, Naturvernforbundet: Miljømål og målkrav i planprosesser,

Seniorforskert Truls Gjestland, SINTEF: Veitrafikkstøy - Hva myndighetene tror og hva fagmiljøene vet. 

Forsker 1, dr. philos Aslak Fyhri, TØI: Støy - The silent killer? Et miljøpsykologisk perspektiv på støyens skadevirkninger.

Silent killer 1,47 MB

Erik Grønvold, leder aksjoen "Stopp Huken - Vern marka":  Derfor skal driften ved Huken stoppes. (NB at filen med foredraget er en midlertidig versjon, foredragsholder ønsker etter hvert å legge ut mer tekst tilknyttet presentasjonen)

Bård Bergfald, Bergfald Miljørådgivere: Stein bygger landet.

Støyabsorberende materiale demper trafikkstøyen fra Blødekjærstunnelen i Arendal. Se filmen

Foredrag internasjonal konferanse i Oslo 22. september 2011, Energy and Mobility is a noise issue:

John Stewart, vice president of the UECNA (Union Européenne contre les Nuisances des Avions):  Why noise matters. se link.

Nina Renshaw, deputy director of the Transport & Environment, Brussels: A stricter vehicle noise regulation will reduce the public costs and be an advantage for the citizens.:

Rune Haaland, secretary general of The Norwegian Association for electric vehicles: About Silent Mobility:

Silent mobility 1,69 MB

Truls Gjestland, senior researcher Sintef: The lack of coherence between Norwegian noise policy and public noise practice: 

Lucie Echaniz, BruitParif

Bruitparif 21,83 MB

Gunn Marit Aasvang, researcher at The Norwegian Institute of Public Health: Can we talk about noise damage?

Noise and health 852,62 kB

Audun Engh, INTBAU Scandinavia: Sustainable Urban Densification and Public Participation 

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan