Storseier for MDG – mindre støy?
Storseier for MDG – mindre støy?
Oppdatert :15 sep 2015
mdg

Mange tenkte nytt og stemte grønt - men blir det mindre støy av det? Ill. www.mdg.no

Fra MDG-programmet: Antatt virkning på støy

Oslo sentrum innenfor Ring 1 skal være fritt for privatbiler innen 2017: Reduksjon i sentrum

All planlegging av kapasitetsøkende bilveier skal skrinlegges. Dette inkluderer E18 Vestkorridoren. Oslopakke 3 skal reforhandles: Trolig betydelig reduksjon ift. nåværende Oslopakke 3-vedtak

På Ring 3 skal ett felt hver vei omdisponeres til kollektivfelt. Trolig reduksjon.

Forby bruk av dieselbiler i Oslo fra og med neste år på dager hvor det er varslet høy luftforurensing. Reduksjon.

Innføre køprising innenfor bygrensen som et strakstiltak. Usikkert.

Færre parkeringsplasser Reduksjon

Innføre lavutslippsone innenfor Ring 3 fra og med 2016, og trappe dette gradvis opp til et forbud mot fossilbiler innen 2022. Reduksjon

Flere elferger Litt reduksjon

Flere lokaltog Asker-Lillestrøm, flytog bare Oslo S-Gardermoen Neppe store endringer

Forby engangsgriller Ingen virkning.

Miljøpartiet De Grønne fikk 8,1 % av stemmene i Oslo, og stor fremgang også i andre større byer. Men blir det mindre støy av det? Svaret er ja hvis MDGs program blir gjennomført – noe det sikkert ikke blir, men vi har grunn til å tro at politikken vris i grønn retning. Her ser du vår vurdering av MDG-programmets virkning på støyplagene. Tiltakene kan gi betydelig mindre veitrafikkstøy – selv om vi savner kravet om støysvak asfalt.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan