Støyprisene 2017 til Jan Tore Sanner og Agder Arbeidsmiljø IKS
Støyprisene 2017 til Jan Tore Sanner og Agder Arbeidsmiljø IKS
Oppdatert :27 april 2017

Den internasjonale støyfrie dag (International Awareness Day) markeres hvert år siste onsdag i april. Norsk forening mot støy tildeler årets støypriser som en del av markeringen av dagen.

   Snegleprisen markerer forsømmelser eller direkte negative bidrag i arbeidet for å redusere støyforurensing. 

    Støydemperprisen gir honnør til ekstraordinær og banebrytende innsats for å dempe støy og forebygge støyskader. 

Agder Arbeidsmiljø IKS er tildelt æresprisen Årets Støydemper 2017.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner er tildelt prisen Årets Støysnegle 2017.

Skjermbilde 2017-04-27 07.21.01

Agder Arbeidsmijø IKS, ledet av Reidun Midtun, er tildelt prisen Årets Støydemper 2017. 

Les mer

 

Støydemperprisen 2017 tildeles Agder Arbeidsmiljø IKS for innsats for å lære elever i den videregående skole om støy og støyrisiko

Agder Arbeidsmiljø IKS får Støydemperprisen 2017 for sitt totale arbeid rettet mot unge i den videregående skole i Aust-Agder. Arbeidet utføres etter  avtale med Aust Agder fylkeskommune og har en kontinuitet som sikrer at stadig nye alderskull får nødvendig kunnskap til å sikre seg mot støy, ta vare på hørselen og sikrer fremtidig livskvalitet. Prosjektet er unikt i Norge og bør inspirere alle myndigheter og skoler som har et ansvar for barn og unges oppvekst, miljø og arbeidsmiljø.

     Allerede i 2008 påpekte helseministeren og kunnskapsministeren at mer enn 50 prosent av norske skoler ikke var godkjent etter lov om miljørettet helsevern. Svenske myndigheter har påpekt at barn og unge på grunn av manglende kunnskap om støy også har bristende evne til å beskytte seg mot støy, på skolen, og ikke minst ved sitt omfattede mediekonsum direkte på øret. WHO har i en rapport varslet at 1,1 milliarder unge av i dag har risiko for å utvikle hørselsskader på grunn av det lydmiljø de omgis av og sitt mediebruk.

     Norsk forening mot støy har en del år fulgt med for å lokalisere gode tiltak som tar sikte på  på skoleelevers kunnskap, og deres arbeidsmiljø. Det arbeid som utføres av Agder Arbeidsmiljø IKS på bestilling fra Aust Agder fylkeskommune fremstår som et lysende eksempel på banebrytende innsats for å forebygge støyskader og opplyse de unge -  bredt anlagt og med kommunikasjonsmetoder som aktiviserer og motiverer. 

       Arbeidet som utføres er beundringsverdig og honoreres med æresprisen Årets Støydemper 2017. 

 

Støyprisjuryen 2017 har bestått av:

 Emily Robertson, styremedlem Norsk forening mot støy, 

 Frode Hallingbye, medstifter av organisasjonen Nei til møteulykker

            Ulf Winther, generalsekretær Norsk forening mot støy, juryleder

Spørsmål om prisene kan rettes til Ulf Winther, tel 4545 9133, epost: ulf@stoyforeningen.no  

Spørsmål om Agder Arbeidsmljø IKS kan rettes til daglig leder Reidun Midtun,tel 909 95 690

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan