Velkommen til Støykonferansen 2019. 26. mars i Oslo kongressenter!
Velkommen til Støykonferansen 2019. 26. mars i Oslo kongressenter!
Oppdatert :15 mars 2019
Skjermbilde 2019-02-13 14.31.23

Meld deg på til Støykonferansen, Oslo 26.mars  2019, kl 08.50 - 15.55. Arrangementet er i år endel av programmet til Europeisk miljøhovedstad 2019.  

Sted: Sal B, Oslo kongressenter, Youngstorget, Youngs gate 21, 0181 Oslo.

Påmelding til: post@stoyforeningen.no. Merk meldingen Konferanse.     

Gratis deltakelse. Påmelding av hensyn til servering.    

Les mer

Program:
08.50 – 09.05   Kaffe og te. Registrering

09.10 – 09.20    Velkommen. Styreleder Hans Otto Watne, Norsk forening mot støy  

09.20  - 09.40   Den norske og internasjonale støysituasjonen. Bedre forståelse av utfordringene avgjør hvilke verktøy som velges. Ved generalsekretær Ulf Winther. 

09.40- 10.00     WHO har lansert nye støygrenser for Europa. Ved seniorforsker, Ph.D,   Gunn Marit Aasvang, Folkehelseinstituttet.

       Spørsmål

10.15          KAFFE- OG TEPAUSE

I      Nasjonal handlingsplan mot støy - overordnete trekk

10.30 - 10.50  Handlingsplanen mot støy er ikke død.  Hovedføringer i det videre arbeidet mot støy.  Ved  avdelingsdirektør Per-André Torper, Samferdselsdepartementet

10.50 - 11.10  Hva koster støyen samfunnet? Vurdering av gjeldende verdisetting. Skal flere faktorer med? Ved sjefingeniør Helena Axelsson, Statens vegvesen Vegdirektoratet. 

      Spørsmål

II     Gode danske impulser

11.20 - 11.40  Hva vi har gjort for å få støy på samfunnets dagsorden. Ved akustikksjef Allan Jensen, Rambøll Danmark 

Skjermbilde 2019-03-15 13.26.12

Boligfellesskapet Brunevang ligger ved Danmarks mest trafikkerte motorvei. På konferansen kan du høre om erfaringene med prosjektet som forandret boligfeltet fra et støyhelvete til et behagelig bomiljø, og der utemiljøet også fikk sterk demping av støyen.  

11.40 - 12.00  Fra støyhelvete til lydmiljøparadis. Boligområdet Brunevang, nærmeste nabo til Danmarks mest trafikkerte motorvei, er renovert og fikk godt lydmiljø både ute og inne. Ved direktør Kasper Nørballe og byggechef John Kim Fletting, FA09  (boligorganisasjonsadministrasjon) www.fa09.dk  

    Spørsmål

12.15 - 13.15  LUNSJ 

III    Støy og sykdom, og redusert livskvalitet

13.25 - 13.45  - Støy og folkehelse. Norsk og aktuell internasjonal forskning. Fokusområder. Ved seniorforsker, Ph.D,  Gunn Marit Aaasvang, Folkehelseinstituttet.

13.45  - 14.05   Uklare støykrav er gambling med folkehelsen. Pål Szilvay, siv.ing., gruppeleder akustikk, Sweco. (forfall - ny inlnleder kommer)

14.05  - 14.15    Plan- og bygningsloven, T 1442 og praktisering av avvikssregler. ved Ulf Winther.

14.20  - 14.35         KAFFE- OG TE PAUSE

IIII   Vårt rettsvern mot støy. Hva kan forbedres?

14.35 - 14.55  Miljøets rettsvern. Ved dosent Fredrik Holth, NMBU  (ikke bekreftet)

14.55 - 15.120  State of the noise address (!) - hvor fører  støyerfaringene oss, og hvordan skal støymijø kunne bli tatt på alvor? Ved seniorrådgiver Steven Gersh, Norsk forening mot støy.

    Spørsmål

15.35  – 15.55   Mange uløste oppgaver - hvor starter vi? Ved generalsekretær Ulf Winther, Norsk forening mot støy

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan