Stadig alvorligere dokumentasjon av helserisiko ved dagligdags støy
Stadig alvorligere dokumentasjon av helserisiko ved dagligdags støy
Oppdatert :25 april 2018
Skjermbilde 2018-04-23 20.46.28

Den nasjonale støykonferansen: Professor/forskningsleder Mette Sørensen, Danmark, en av forfatterne bak rapporten til den American Collegium of Cardiology, orienterte om omfattende helsefare fra dagligdags støy. Foto: Pål Jensen.

Blodpropp i hjertet, høyt blodtrykk, diabetes, svekkete livsutsikter....... Forskning på støy og helserisiko leverer stadig mer omfattende dokumentasjon om helserisiko ved dagligdags støy, dvs støygjennomsnitt i døgnet over 55 db. 2 millioner nordmenn bor i slike støymiljøer i dag. På den nasjonale støykonferansen presenterte Mette Sørensen informasjon fra rapporten som ble lagt frem som ble lagt frem for den amerikanske kardiologi-foreningen, men rapporterte også fra offentliggjorte deler av det pågående WHO-arbeidet med å evaluere og utvikle nye støyanbefalinger for Europa. TV2 journalisten som var til stede oppsummerte foredraget som Støy dreper.

Les mer og last ned foredraget.

Forskningen på helsekonsekvenser av dagligdags støy (må kunne kalles det når 2 mill. nordmenn lever i slike omgivelser, med gjennomsnittlig støynivå over 55 dBA) er svært viktig fordi den berører mange. Samtidig stiller den betimelig spørsmål ved den samfunnsutvikling vi skaffer oss, tar ansvar for disse folkehelseutfordringene og de lidelser som påføres enkeltmennesker. Det er samferdselsmyndigheter, arealplan og reguleringsmyndigheter, og eiendomsutviklere som tilrettelegger det som kan se ut som et helsefarlig samfunn for mange. Uten vilje til avbøtende tiltak som monner.   

I sin presentasjon av helserisiko fra trafikkstøy tok Mette Sørensen utgangspunkt i sitt eget forskningsarbeid, men også i de vitenskapelig artikler som foreløpig er publisert fra WHO`s evaluering av gjeldende støyveileder for Europa. En ny veileder som tar hensyn til ny kunnskap om støyrisiko er ventet.

Foredraget gav en oversikt over kriteriene for å vise årsakssammenheng, mekanismene som fører til sykdom, støyens påvirkning under søvn, støyeksperimenter på dyr og mennesker, epidemiologiske sammenhenger, samt en nærmere redegjørelse for høyt blodtrykk, blodpropp i hjertet, støy og slag, støy og andre hjertekarsykdommer, støy og diabetes, støy og overvekt.  Avslutningsvis kommenterte hun også et nordisk firårig foskningsprosjekt om støy og helse.      

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan