Oslo, Bergen og andre europeiske byer vil ha skjerpede støykrav for biler
Oslo, Bergen og andre europeiske byer vil ha skjerpede støykrav for biler
Oppdatert :21 feb 2013

Det  er positivt for miljøet at lovverket for biler skjerpes, slik at  veitrafikkstøyen kan reduseres! Oslo kommune ved byrådsavdelingen for  miljø og samferdsel, og Bergen kommune ved klimasjefen, sier at man støtter oppropet om mest mulig ambisiøse  støyregler for hva som kan tillates av støy fra kjøretøy. De er på linje med andre europeiske storbyer som har markert at de vil ha  strengere støykrav for biler. Også andre norske byer vurderer en slik  støtte.

 

Trafikk på Drammensveien

Det er bred oppfatning om at strengere regler for støyutslipp på biler er mest effektive kildetiltak for å redusere samfunnsproblemet med veitrafikkstøy.

Oslo   kommune er representert i en arbeidsgruppe for løsninger mot   trafikkstøy i organisasjonen EUROCITIES. Denne organisasjonen som   representerer 133 av de største byene i Europa, inklusiv de fleste   hovedstedene, har sammen med tre felleseuropeiske miljøorganisasjoner   tatt initiativet til et opprop «A sound investment – Joint Declaration»   for å fremme mest mulig strenge støykrav til biler. Det er tilsammen  120  millioner innbyggere i disse byene, og EUROCITIES arbeider for  tiltak  som mest effektivt kan bidra til å redusere støyplagene for nær  40  prosent av Europas befolkning, hvorav de fleste bor i de store  byene.

Norsk   forening mot støy oppfordret før jul Oslo og Bergen kommuner å vise på en tydelig måte sin deltakelse i arbeidet for å redusere trafikkstøy, og blant annet støtte det felleseuropeiske oppropet om strengere støykrav for biler.

Les mer

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan