Ny samferdselsminister om Nasjonal Transportplan 2014–2013 (NTP)
Ny samferdselsminister om Nasjonal Transportplan 2014–2013 (NTP)
Oppdatert :27 juni 2012
tog-fb

Vår nye samferdselsminster, Marit Arnstad, kaller NTP «En framtidsrettet transportplan». Den «gir muligheten til å kunne tenke nytt på samferdselssektoren. Et toppmoderne hovednett på veg og jernbane innen 20 år vil kreve en målrettet og strategisk satsing og langt større økonomisk innsats enn tidligere.» Intercity-triangelet (nye dobbeltspor Oslo–Skien/Lillehammer/Halden) og Follobanen (tunnelen Oslo–Ski) gis høy prioritet. Jernbaneverket har beregnet at bare langs Østfoldbanen vil utbyggingen medføre at 4000 færre blir plaget av jernbanestøy. Hertil kommer virkningene av Follobanen.

Betinget ja til Bryndiagonalen

Hun skriver også pent om Bryndiagonalen. Når Follobanen er fullført, er Bryndiagonalen en forutsetning for at godstogene som skal til Alnabruterminalen og videre nordover kan kjøre Follobanen istedenfor å bruke den gamle Østfoldbanen. Og mesteparten av jernbanestøyen i Oppegård og Oslo sør skyldes de tunge godstogene. Støtten til Bryndiagonalen er likevel forbeholden: «Hvis utbedring av Alnabruterminalen fase I gis prioritet i NTP 2014-23, må denne inkludere bygging av en ny Bryndiagonal med kobling til ny Follobane slik at økte godsmengder på tog ikke baseres på dagens jernbanestrekning gjennom den tettbebygde delen av Follo.»

Hele.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan