Ny NTP: Fortsatt minimalt støyansvar fra myndighetene
Ny NTP: Fortsatt minimalt støyansvar fra myndighetene
Oppdatert :14 mai 2024
Skjermbilde 2024-04-04 kl. 12.27.29

Den overordnete beskrivelsen av hvordan myndighetene tar ansvar for samferdselsstøy og helseskadene det forårsaker, finner man i det årlige samferdselsbudsjettet og nå i et 12 års perspektiv det nye forslaget til nasjonal transportplan. Basert på nyeste rapport fra TØI om transportens eksternkostnader vil samfunnet måtte ta en støykonsekvensregning på 200 milliarder kroner i NTP-perioden. Den nye beregningen for støykostnad er for øvrig på linje med tilsvarende utredninger i EU. I samme periode er det planlagt brukt 1308 milliarder kroner på transport med dessverre minimal effekt på støyreduksjon. 

  

  

    Vi har mye pent å si om innretningen på den nye planen, men ikke når det gjelder støy. Basert på helserisiko har øvre grense for grønn støysone vært satt ved 55dB Lden utendørs. Mer enn 2 millioner nordmenn bor i gul eller rød støysone. Det er forbundet med helserisiko. 

Samferdselsdepartementet skriver at vegvesenet gjennomfører støytiltak i henhold til kravene i forurensningsforskriften. Støygrensen i forskriften som utløser tiltak er 42 dB i døgngjennomsnitt innendørs. Det tilsvarer 70-72 dB utendørs, altså dypt inne i rød støysone. 

På hovedveinettet gjorde vegvesenet med utgangspunkt i forurensingsforskriftens grenser støydempning på 13 boliger i 2022!

Politikken tar ikke ansvar for majoriteten av støyplagete i Norge. 

     For utbyggingsprosjekter gjelder de strengere grensene i støyretningslinjen til plan- og bygningsloven. De er mer på linje med WHO´s anbefalinger. NTP retter seg i hovedsak mot utbygging. Men støyplagene i Norge er knyttet i all hovedsak knyttet til gamle forhold, feilene fra i går. Her gjelder ikke støyretningslinjen til plan- og bygningsloven, og forurensingsforskriften gir minimalt støyvern. 

      I oktober kom en rapport som sammenlignet trafikkstøy og helserisiko i de nordiske hovedstedene. Oslo var den nordiske hovedstaden med gjennomsnittlig mest helserisiko fra trafikkstøy.

      Samferdselsmyndigheten må ta ansvar. Nasjonal Transportplan må også inneholde en dedikert plan for å avbøte støyen langs hovedveiene gjennom de store byene.     

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan