Nullvekst i personbiltrafikken er ikke nok
Nullvekst i personbiltrafikken er ikke nok
Oppdatert :13 mars 2018
tungtrafikk-kj

Nullvekst i personbiltrafikken alene er ikke nok til å redusere støyplagene fra veitrafikken hvis tungtransporten på vei fortsetter å øke – med mindre tungtransporten elektrifiseres. Foto Pål Jensen

Stortinget har (gjennom klimaforliket) vedtatt at all persontrafikkvekst i større byområder skal skje med kollektivtransport, gange eller sykkel. Men like fullt kan veitrafikkstøyen øke, selv med uendret fart: Vedtaket sier ikke noe om andre motorkjøretøy – hverken varebiler eller tungtransport.

Ubehagelige fakta om tungtransport

Ubehagelige fakta om tungtransport

En lastebil eller buss tar omtrent tre ganger så mye plass på veien som en personbil. Men tunge kjøretøy støyer syv ganger så mye som lette, ifølge Nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy. Hvis en vei utnyttes til full kapasitet, blir det altså mer støy hvis personbiltrafikken reduseres og hvis tomrommet etter personbilene fylles opp av lastebiler. Alt dette er gjennomsnittstall – en kjempetrailer tar både mer plass og støyer mer enn en mindre lastebil eller buss, og noen personbiler støyer mer enn andre. Tendensen er likevel klar.

     Ifølge prognoser utarbeidet av Transportøkonomisk institutt vil godstransporten på vei øke med 1,7 % årlig frem til 2050, dvs. 33 % mer i 2035 enn i dag. Og særlig de store fjernveiene har mye tungtransport, gjerne 10 % eller mer. På slike veier forårsaker tungtransporten ofte mer enn halvparten av støyen – og flesteparten av de støytoppene som kan holde folk våkne om natten.

     Prognoser er ikke hogget i stein, og det kan hende politikerne klarer å følge opp sine gamle vedtak om å overføre godstransport fra vei til bane og sjø. Men i tillegg til å elektrifisere tungtransport er dette nødvendig – sammen med mer støysvak asfalt, gjerne også lavere fartsgrenser – for å redusere veitrafikkstøyen.
TØI-rapporten om godstransport.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan