Norske og internasjonale foredragsholdere på Støykonferansen 2017
Norske og internasjonale foredragsholdere på Støykonferansen 2017
Oppdatert :14 aug 2017
Skjermbilde 2017-08-14 05.12.29

Digitalt til stede, Forskningsjef Mette Sørensen, Det danske kreftregisteret, redegjorde via Skype for de nyeste funnene som knytter trafikkstøy sterkere sammen med økt risiko for flere former for kreft. 

80 deltakere på Støykonferansen 2017 fikk et variert program med internasjonalt ledende fagpersoner såvel som viktige norske samfunnsaktører. Styremedlem Kristin Sandaker åpnet konferansen. Forskningssjef Mette Sørensen, orienterte fra  København via Skype om forskning som leverte ytterligere indikasjoner på sammenheng mellom støy og alvorlig sykdom. Programdirektør for WHOs evaluering av de europeiske støyregelverket, dr. Dorota Jarosinska,  presenterte WHOs foreløpige konklusjoner og det videre arbeidet med å fastsette nye europeiske støyretningslinjer. Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen fortalte om grunnlovsforslaget som skal sikre retten til sunne lydmiljøer som en del av allemannsretten. Trond Maag, ledende europeisk soundscape spesialist tok oss på lydvandring i Oslo. Forsamlingen fikk også kjenne på spørsmålet om det var relevant å anlegge sak mot myndighetene for å sikre at retten til sunne lydmiljøer blir tatt vare på.

(flere foredrag vil bli lagt ut)

Mette Sørensen, forskningssjef Det danske kreftsenter:

MSorensen_final 980,96 kB

Frank Beck, HMS rådgiver/yrkehygieniker: Når ungdom lærer ungdom

Rådgiver/sykepleier Gunn Gundersen, Agder Arbeidsmiljø IKS: Bedriftshelsetjeneste til elever i videregående skoler innenfor fysisk arbeidsmiljø

Seniorrådgiver Steven Gersh, Norsk forening mot støy: Nødvendig å anlegge støysak mot stat og kommune?

Fagsjef Ingun Milford, Multiconsult: Støyregelverk i endring

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan