Nesten ingen partier prioriterer støy
Nesten ingen partier prioriterer støy
Oppdatert :23 des 2020
Skjermbilde 2017-05-16 14.59.42

Pass på politikerne dine. Nesten ingen av de foreløpige politiske partiprogrammene inneholder tilnærming til støy av betydning. Vil ikke se, vil ikke høre, vil ikke nevne ordet STØY. 

2 millioner nordmenn bor i gul støysone - eller det som verre er: rød støysone. Begge soner medfører økt helserisiko for alvorlig sykdom, for dem som bor der. Skal man dømme etter partiprogrammene må du ikke tro at partiene er noe særlig opptatt av dine støyproblemer. Uten støytema i programmet, heller ingen støydebatt av betydning.

Så, er du støyplaget og politisk interessert? I det kommende valgåret bør du snakke med politikerne dine og forsøke å forbedre valgprogrammet før neste stortingsvalg. Vi har sett på de foreløpige dokumentene. For noen er det førsteutkast, for andre er det 2. utkast. Ordet støy forekommer ikke, og praktisk talt heller ikke sammenhenger som har betydning for å redusere støy. (med noen få unntak) Er det rart at politikere unngår å diskutere støy? De mangler referanser. Ta kontakt med dem og avhjelp dem berøringsangsten. Les mer og se hvilke partier som nevner støy.

Her er den kjappe oppsummeringen:

Høyres partiprogram: 73 sider - ordet støy ikke nevnt

Venstres partiprogram: 54 sider - støy ikke nevnt. 

Krf´s partiprogram: 80 sider - støy nevnt i forbindelse med samferdsel

Frp`s partiprogram: 89 sider - støy nevnt i en luftig sammenheng med nye energiformer

Arbeiderpartiets program: 120 sider - støy ikke nevnt

Senterpartiets program: 108 sider - støy ikke nevnt

MDG´s program: 110 sider - støy nevnt 8 ganger, i konsistente sammenhenger

Rødt`s partiprogram: 92 sider - støy ikke nevnt

Hva skal du snakke med dine politikere om?

Du kan jo lufte støyutfordringene dine, eller du kan ta det overordnete aspektet om behovet for bedre støylover:

 

Behov for bedre støylover

Med større engasjement vil også manglene i dagens regelverk - og praktiseringen av dem - komme tydeligere fram. I den sammenheng vil vi minne om det Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite uttalte i sin Innstilling 130 S (2018-2019): 

   « Komiteen deler forslagsstillernes oppfatning av at støy er et miljøproblem som også kan påvirke folks helse negativt, og at folk bør sikres en rett til å bo i et helsemessig forsvarlig miljø. Komiteen mener av den grunn at det bør gjennomføres endringer i dagens lovverk for å forsterke folks vern mot støy, men at Grunnloven ikke er riktig sted å foreta en slik endring. Forslags- stillerne har i forslagsteksten selv gått inn på at det er mye forvirring rundt dagens lovverk. K o m i t e e n mener at det for å rydde opp i dette vil være mer hensiktsmessig å gjøre en alminnelig lovendring med tilhørende utredning som kan se på hvordan en juridisk bindende grense kan fastsettes for hva som kan tolereres av støy.

Kanskje kan du få politikerne dine til å gå inn for dette?

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan