Nasjonale miljømål taper
Nasjonale miljømål taper
Oppdatert :27 jan 2016
Skjermbilde 2016-01-27 16.05.47

I sin uttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementets høringsnotat om forenkling av Plan og bygningsloven, peker Norsk forening på støy mot en rekke forhold som vil svekke arbeidet for å realisere nasjonale miljømål. Begrunnelsene for forenklingene i høringsnotatet representerer kortsiktige mål: mindre ressursbruk og raskere fremdrift. Disse målene bør veies mot blant annet den årlige helsekostnad på ca  100 milliarder  kroner, påført staten fra støy- og luftforurensning, og den fullstendige mangelen på oppnåelse av vedtatte nasjonale mål. Regjeringen må ta ansvar for den langsiktige planleggingen påkrevd i lovformålet, uansett kortsiktige hensyn.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan