Mer ulovlig snøscooterkjør
Mer ulovlig snøscooterkjør
Oppdatert :18 jan 2016
snøsc9

Det er blitt mer ulovlig snøscooterkjør, og mørketallene er store.

Foto Rikujojieitai Boueisho/Wikimedia Commons

Store mørketall

Tall fra politidirektoratet viser at det har vært en økning i anmeldelser for ulovlig snøskuterkjøring i 2015. Mens det i 2014 var 179 anmeldte forhold, ble det i 2015 anmeldt 188 forhold. Carl Norberg er fagansvarlig for motorferdseloppsyn i Nordland og mener det fortsatt er store mørketall.
– Det er ikke overraskende, slik vi ser det. Antall anmeldelser er kun en liten andel i forhold til det vi ser av spor fra åpenbar ulovlig kjøring.
I forbindelse med innføringen av lovlige snøscooterløyper vil de styrke fokuset på ulovlig kjøring i 2016. Mer.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan