Mer motordur i norsk natur
Mer motordur i norsk natur
Oppdatert :19 april 2017
catskiing

«Catskiing», her i Colorado. I Nord-Amerika er denne formen for friluftsliv ganske vanlig. I Norge er den uønsket blant folk flest – men ikke av regjeringen.

Regjeringen vil tillate «catskiing», beltevogner som trekker skiløpere opp på fjellet. I Nord-Amerika er denne spesielle formen for friluftsliv svært utbredt etter at Breckenridge i det fjellrike Colorado tidlig ble et kraftsenter.

     – Nok en gang åpner regjeringen for endringer i motorferdselloven. Nå er det catskiing som skal prøves ut. I Europa er det kun Makedonia og Italia – og nå Norge, som tillater en slik type motortransport av skiløpere opp på fjelltopper. Å tillate catskiing medfører økt trafikk og støy, og vil gå på bekostning av naturopplevelsen og friluftslivet i norske vinterfjell. Muligheten til å oppleve stille natur er blant de viktigste årsakene til at vi søker ut i naturen. Vi vet også at flertallet av nordmenn ikke ønsker mer motorisert ferdsel i norsk natur, sier Siri Meland, fagsjef i Norsk Friluftsliv.
 Med dette går regjeringen på tvers av faglige råd og motoriserer nok en arena som bygger folkehelsen i Norge.

Les Norsk Friluftslivs høringsuttalelse i saken.

Hvor mye støyer en beltevogn?

Hvor mye støyer en beltevogn?

Målt på 10 og 100 m m hold blir støyen fra en beltevogn av typen Hans Oversnow i teorien opptil 79 eller 59 dBA ved bruk av ryggesignal, og 2 dBA lavere ved kjøring. Dette forutsetter at støyen fordeler seg likt i alle retninger. I fulldekkende tørrsnø blir støyen i praksis noe lavere, særlig på lang avstand, og spesielt hvis beltevognen er halvveis begravet i dypsnø. Beltevogner støyer mer enn snøscootere, og støyen forplanter seg antagelig bedre over avstand fordi den er mer lavfrekvent.
Mer om støy fra beltevogner og snøscootere 

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan