Lar barna bære risikoen
Lar barna bære risikoen
Oppdatert :14 aug 2017
Skjermbilde 2017-08-08 07.50.37

Støyretningslinjen T-1442 til plan- og bygningsloven, og dessuten Miljødepartementets 340 siders lange veileder til denne forskriften, sier klart fra at selv om et forslag til regulering ligger innenfor grensen for tillatt støynivå, vil likevel 15-20 % av beboerne oppleve støyen plagsom. Antallet barn og unge som bor i influensområdet til det planlagte beredskapssenteret på Taraldrud utgjør ca  4000. Selv ved "oppfyllelse" av støygrensene for skytestøy, vil likevel 600-800 barn være sterkt plaget av støyen!

Stortinget har de senere årene vedtatt en god del forpliktelser om å ta hensyn til barn og unges behov. På bakgrunn av det virker planen for Taraldrud svært ufullstendig i vurderingen av konsekvensene for barn og unge. Den oppfyller heller ikke kravet om å fremvise et støysonekart for den samlede støyen fra beredskapssenteret. Støysonene som vil vise summen av støy fra beredskapssenteret vil nødvendigvis kunne bli større enn støysonen fra én av hovedkildene. 

Av offentlige regler med særskilte krav om aktsomhet for barn i arealplanlegging, nevner  vi:

 plan- og bygningslovens kap 1, se link

det generelle hensynskravet i nasjonale planretningslinjer § 3, se link

rikspolitiske retningslnjer for barn og planlegging, se link

støyretningslinjen T-1442 til plan- og bygningsloven,  se link

Miljødepartementets veleder til T-1442, særlig kap 3.3.1, side 39 om plagegrad,  se link

Dessuten fremmet Kommunaldepartementet en temaveileder i 2012 om barn og unge i en planleggingssituasjon. se link.

Om man vil sette seg lit mer inn i konsekvenser av støy for barn, kan man sjekke Folkehelseinstituttets rapport om barn, støy og helse.

Det kan også være interessant å se en rapport om konsekvenser av fly- og helikopterstøy 

Les uttalelsen til kommunelegen i Oppegård.

Les uttalelsen til bydelsoverlegen i bydel Søndre Nordstrand:

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan