Krever skjerpede støykrav fra veitrafikk
Krever skjerpede støykrav fra veitrafikk
Oppdatert :16 april 2012

Mer enn hver 3. EU-borger sjeneres av veitrafikkstøy - nå kreves skjerpede støykrav til kjøretøy

Veitrafikkstøy skader helsen til mer enn hver 3. EU-borger. Og det koster minst 30 ganger så mye å reparere disse helseskadene som å redusere støyen ved kilden, dvs. kjøretøyene. Støydemping ved kildene koster også bare en liten brøkdel av hva det koster å støyskjerme og fasadeisolere (i Sør-Europa er også behovet for å isolere mot varmetap langt mindre enn hos oss). Like fullt er støykravene for kjøretøy (som i Norge finnes i kjøretøyforskriftene) ikke oppdatert på 20 år. Dette fastslås i et  dokument fra Transport & Environment, Health & Environment Alliance og European Environmental Bureau (hvor Støyforeningen er medlem). I EU antas veitrafikkstøyen hvert år å forårsake eller bidra til 50 000 for tidlig døde, 1/4 mill. hjerte-/karsykdommer, og 5 % av slagene. Iflg. WHO er veitrafikkstøy den nest største miljøhelseplagen, etter luftforurensninger. Og tiltak mot støy hjelper ofte også mot luftforuresninger. Et forslag fra EU-kommisjonen vil redusere støyen fra lette biler og tunge biler med henholdsvis 4 og 3 dBA i to trinn, henholdsvis i 2014 og 2017.

Mer enn hver 3. EU-borger sjeneres av veitrafikkstøy - nå kreves skjerpede støykrav til kjøretøy

Veitrafikkstøy skader helsen til mer enn hver 3. EU-borger. Og det koster minst 30 ganger så mye å reparere disse helseskadene som å redusere støyen ved kilden, dvs. kjøretøyene. Støydemping ved kildene koster også bare en liten brøkdel av hva det koster å støyskjerme og fasadeisolere (i Sør-Europa er også behovet for å isolere mot varmetap langt mindre enn hos oss). Like fullt er støykravene for kjøretøy (som i Norge finnes i kjøretøyforskriftene) ikke oppdatert på 20 år. Dette fastslås i et  dokument fra Transport & Environment, Health & Environment Alliance og European Environmental Bureau (hvor Støyforeningen er medlem). I EU antas veitrafikkstøyen hvert år å forårsake eller bidra til 50 000 for tidlig døde, 1/4 mill. hjerte-/karsykdommer, og 5 % av slagene. Iflg. WHO er veitrafikkstøy den nest største miljøhelseplagen, etter luftforurensninger. Og tiltak mot støy hjelper ofte også mot luftforuresninger. Et forslag fra EU-kommisjonen vil redusere støyen fra lette biler og tunge biler med henholdsvis 4 og 3 dBA i to trinn, henholdsvis i 2014 og 2017.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan