Innkalling til digitalt årsmøte 2021: Tirsdag 23.mars på Zoom
Innkalling til digitalt årsmøte 2021: Tirsdag 23.mars på Zoom
Oppdatert :12 april 2021
Skjermbilde 2019-03-05 22.21.41

På vegne av styret i Norsk forening mot støy innkalles til årsmøte tirsdag 23.mars kl 18.00. På Zoom. 

Av tekniske grunner må medlemmene melde sin deltakelse til post@stoyforeningen.no for å få tilsendt påloggingsdetaljer.

Er du ikke på Zoom? Følg lenken for å signere inn og få gratis tilgang.  

Styregodkjent årsberetning og virksomhetsberetning ligger som pdf-fil nedenfor. Beretningen vil bli supplert med revidert regn skap og revisjonsberening om kort tid.

Vedtektene for foreningen ligger som pdf-fil nedenfor. 

Årsmøtet holdes normalt hvert år innen utgangen av mars, etter innkalling fra styret minst 3 uker i forveien. På grunn av smittevernbestemmelsene for koronaviruset blir årsmøtet i år utelukkende avviklet digitalt. 
    Stemmerett har enhver som har betalt kontingent for sist forløpne år. Vedtak blir truffet med simpelt flertall, men ved vedtektsendringer kreves det 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Årsberetning og revidert regnskap 2020

2. Orientering om budsjett 2021

3. Valg av tillitsrepresentanter, herunder valgkomité og revisor

Årsmøtet velger også møteleder, referent og representanter til å signere protokollen. 

KONTINGENT 2021 ER SENDT UT TIL DEM SOM FORELØPIG IKKE HAR BETALT DEN.

Vel møtt!

Oslo, 28. februar 2021

For styret i Norsk forening mot støy

Ulf Winther

generalsekretær

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan