Hvor mye mer støyer tunge biler?
Hvor mye mer støyer tunge biler?
Oppdatert :19 feb 2017
støy-veidekker

Støy fra tunge og lette kjøretøy på forskjellige veidekker ved 80 km/t. KK = brostein. Etter Gardziejczy.

På tørr vei støyer tunge kjøretøy ca. 10 dBA mer, dvs. at én tungbil støyer like mye som ti lette. Dette ifølge målinger av Władysław Gardziejczy ved det tekniske universitet i Bialystok. Og det er naturligvis et gjennomsnitt. I tillegg er tungbil definert snevrere enn av Statens vegvesen. Vegvesenet regner kjøretøy med tillatt totalvekt >3½ tonn som tunge, mens Gardziejczy bare medregner tunge kjøretøy med flere enn to aksler. Således er busser og lastebiler med to aksler ikke tunge etter denne definisjonen, mens Vegvesenet regner dem som tunge. I runde tall støyer en gjennomsnittlig tungbil, etter Vegvesenets definisjon, like mye som syv lette. For en godt vedlikeholdt buss kan vi bruke 4–5-gangeren, mens vi for de største trailerne heller kan gange med 15–20.

Tungbilstøy bærer også lengre

På en vei med 10 % tungtrafikkandel kommer nærmere halvparten av støyen fra de tunge. Og forskjellen på tunge og lette blir større på lengre avstand, bak en støyskjerm eller innendørs. Dette skyldes at tunge biler har større motorer og lavere turtall, i tillegg til at motorstøyen er relativt kraftigere (lette biler har relativt mer dekkstøy). Dermed gir de mer lavfrekvent støy. Og denne er vanskeligere å dempe. I tillegg gir tungvekterne mer infralyd. For den finnes ingen regler. Den kan like fullt være svært plagsom – og enda vanskeligere å dempe.

Mer

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan