Foredragene på konferansen 12. mars
Foredragene på konferansen 12. mars
Oppdatert :04 april 2014
Sleepless 600 v2

KONFERANSEN: MÅ MILJØVENNLIG ENERGI STØYE? LAST NED FOREDRAGENE

12. mars arrangerte Norsk forening mot støy en konferanse som belyste støyutfordringer med de "miljøvennlige" energiformene og energibærerne. Konferansen tok også opp spørsmålet om det er riktig å kalle en energiform "miljøvennlig" så lenge den medfører støyproblemer og helsekonsekvenser. I tillegg ble det presentert eksempel på løsninger av støyproblemer. Det har vært en del interesse for foredragene. De kan nå lastes ned på våre nettsider. Les mer og last ned foredragene.

Bildetekst: På konferansen fortalte bl.a. rådgiver Stein Børre Kolstad om eksempler på vellykket demping av støy fra tekniske anlegg. Foto: Steven Gersh

Sten børre Kolstad foto- Steven Gersh

Bildene viser foredragsholdere, innledere og møteleder, fra venstre til høyre, fra øverst og til nederste bilde: Gunn Marit Aasvang, FHI, Roger Jensen, Fylkesmannen i Telemark, dir. Bård Baardsen, NOVAP, Dr. ing Ida Bryn, Erichsen & Horgen, dir. E. Bødtker, Vellenes forening, rådgiver Sten Børre Kolstad, Spesialprodukter Sør, (bildet øverst), siv.ing/økolog Nils Faarlund, siv. Carl Gustaf Rye Florentz, Norwea, overingeniør Hilde Aass, NVE, spesiallege Jesper Hvass Schmidt, Odense Univ. sykehus, dalig leder Hanne Herrman Støyforeningen, prosjektleder Ulf Winther, Støyforeningen. Alle fotos: Steven Gersh.

1 - GM Aasvangnfoto Steven
1 - R Jensen - foto Steven
1 - B Baardsen foto Steven
1- Dr ing
1- Bødtker - foto Steven
1 - Nils Faarlund  foto Steven
1- Carl Gustaf Rye-Florentz foto Steven
1- Hilde Aass,NVE foto Steven
1 - Jesper Hvass Schmidt foto Steven
1 - HH konf foto Steven
1 - UW konf foto Steven

Last ned pdf-filer:

Konferanseprogrammet:

Seniorforsker Gunn Marit Aasvang, Folkehelseinstituttet: Konsekvenser av støy og søvnforstyrrelser 

Sesjon 1 Støy fra miljøvennlige ventilasjonsanlegg og varmepumper

Roger Jensen, Fylkesmannen i Telemark: Orientering om bakgrunn for forbud mot nattdrift av varmepumpe

Dir. Bård Baardsen, NOVAP - Norsk varmepumpeforening: Er varmepumper en støykilde?

Dr. Ing. Ida H. Bryn, Erichsen & Horgen AS: Muligheter for støysvak ventilasjon i nybygg og ved rehabilitering av bygg

Dir. Eivind Bødtker, Vellenes Fellsorganisasjon: Ompraktisk håndtering av problemet idag

Rådgiver Sten Børre Kolstad, Spesialprodukter Sør: Praktiske løsninger på eksisterende anlegg.

Sesjon 2  Støy og vindturbiner

Nils Faarlund: Hvorfor sloss Totenåsens venner for å unngå vindturbiner?

Siv.ing. Carl Gustaf Rye-Florentz, NORWEA: Er vindturbinenergi miljøvennlig?

Overingeniør Hilde Aass, konsesjonsavdelingen NVE: Status og miljøhensyn - med vekt på støy - ved vindturbinprosjekter

Spesiallege Jesper Hvass Schmidt, Audiologisk avdeling, Odense Universitetssykehus: Danske og internasjonale erfaringer med vindturbiner og helse

Andre nyttige dokumenter:

Rapport til SFT (2002) om "Nytte og kostnad ved energimessig og støymessig oppgradering av vifter" : 

Illustrasjonen under viser forsiden på en rapport i en rapportserie fra Byggforsk. Den kan bestilles fra Byggforsk.

Byggforsk om Viftestøy og energiforbruk til vifter-1-1

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan