Flere barn utsatt for støy
Flere barn utsatt for støy
Oppdatert :30 mars 2012

Flere barn og ungdom (0-20 år) utsettes for støy. Andelen økte fra 25 % i 1999 til 28 % i 2007 - stikk i strid med politisk vedtatte mål for støyreduksjon.

Veitrafikk er den største kilden til støy. Hvert fjerde barn og hver fjerde ungdom er utsatt for veitrafikkstøy over 55 dB, som er den anbefalte grensen for støy fra vei. Andelen barn og unge i alderen 0-20 år som utsettes for støy, har økt fra 25 prosent i 1999 til 28 prosent i 2007, skriver Statistisk sentralbyrå. Det er flest barn og unge i Oslo og Vestfold som er utsatt for veitrafikkstøy, henholdsvis 35 og 34 prosent. Imidlertid oppfattes ikke støy likt av alle. I alt bor hvert tiende barn i boliger hvor støy oppfattes som et problem. Dette kan være både trafikkstøy, støy fra naboer samt støy fra andre kilder. Barn i familier med lav utdanning bor i større grad i områder med støy enn andre grupper. Når flere barn utsettes for støy, er det rimeligvis fordi støyplagene generelt har økt – stikk i strid med politikernes vedtatte nasjonale støymål om å redusere støyplagene med 10 % i 2020, sammenlignet med 1999.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan