Bygging i rød sone? Mulig å redusere støysoner
Bygging i rød sone? Mulig å redusere støysoner
Oppdatert :12 april 2017
trikker

Støysvake trikker, som i Bergen, bidrar til å krympe støysoner. Trikken i Oslo (til høyre) har stort forbedringspotensiale. Fotos Pål Jensen.

I Oslo tillates boligbygging i rød støysone ved kollektivknutepunkter, f.eks. nær E18-motorveien ved Vækerø. På byråkratnorsk kalles dette «opprettelse av avvikssoner». I praksis er det en oppskrift på fremtidige helseskader og støyforslumming, desto mer hvis en bygger studentboliger med slapper krav krav til støyisolasjon som i TEK 17. Hvis en først skal tillate bygging i rød sone, bør isolasjonskravene heller skjerpes i forhold til minstekravene.

Det er svært viktig å utnytte arealene ved kollektivknutepunktene – Majorstuen, Helsfyr, Brynseng, Hauketo osv. Men en rekke tiltak kan krympe støysonene, bl.a.:

  • Støysvak asfalt.
  • Støysvake bildekk, med forbud mot piggdekk.
  • Lavere fartsgrenser.
  • Lavutslippssoner.
  • Elektrifisering av transport, særlig tungtransport. Mest aktuelt på kort sikt er elektriske bybusser og renovasjonsbiler.
  • Mer støysvake trikker og T-banevogner. Særlig trikken har et stort forbedringspotensial når Oslo får nye trikker om få år.
  • Det store Under – med nye jernbane- og T-banetunneler, lokk over veier osv. forsvinner mye støy fra overflatetrafikk.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan