Blandete følelser til vindmøllenes fornybare energi
Blandete følelser til vindmøllenes fornybare energi
Oppdatert :17 mars 2016
Skjermbilde 2016-02-24 21.06.00

Næringsministeren og vindmøllebransjen jublet for klarsignal om bygging av «Europas største landbaserte vindmøllepark» i Trøndelag.  Grønnvasket terminologi preget presselanseringen, om et prosjekt som jo setter et ganske tydelig industristempel på naturområdet. Mens Zero og Bellona jublet for åpent kamera, har bl.a. Naturvernforbundet vært skeptisk. Fornybar kraft ja, men prosjektene må velges med skjønnsomhet. Dessuten mangler konsesjonsbehandlingen tilstrekkelig belysning av risikoen ved infralyd og lavfrekvent støy. Her kan du lese om vitenskapsbaserte advarsler fra amerikanske øreleger.

    Holger Schlaupitz, en av Naturvernforbundets representanter minner i en twittermelding om at det er et urealisert energipotensiale som er ti ganger så stort som den nye vindmølleparken, som man kan realisere uten å skade naturen ved rett og slett å modernisere, isolere og gjøre eksisterende norske bygninger mer energieffektive.

    Styret i Norsk forening mot støy har tidligere uttalt at vindmølleprosjekter må konsekvensutredes også for støy. Vi er ikke så sikre på at dette alltid gjøres på noen god måte, eller tas hensyn til i myndighetenes konsesjonsbehandling. Blant annet er helserisikoen ved lavfrekvent støy eller infralyd ikke tatt hensyn til i det norske regelverket.

     En av støydempningsfirmaene som samarbeider med Støyforeningen - Stillhet AS -  har kommentert at «før man bifaller bygging av vindmøller i kulturlandskap må man huske at

slike vindmøller produserer nifse bølger av mikrostøy (infrastøy/lavfrekvent støy mellom 0-20 Hz) som kan ytterst farlige for mennesker. Bølgene når svært langt, mange kilometer, høres ikke av øret, men kan føre til økt blodtrykk, hjertebank, hodepine og søvnløshet. Videre tap av hørsel. For enkelte sårbare personer kan dette forkorte livet.»

Gråter på telefon og flytter fra hjemmet

    «Dette er miljøskade av rang, og kan kun aksepteres hvis anleggene ligger langt vekk fra folk. Det gjør de jo stort sett. Denne lavfrekvente støyen og/eller infrastøyen har så lange lydbølger at de ikke lar seg effektivt stoppe med dagens støydempingsprodukter ».  Firmaet har flere ganger i året opplevd henvendelser fra folk som gråter på telefon fordi de ikke orker mer, og som flytter fra hjemmene sine pga av støyen.

     Vindmølleindustrien har sterke lobbingorganisasjoner for sine interesser, men det finnes også motinformasjon med omfattende forskning rundt mulige helsekonsekvenser, ikke minst når det gjelder infralyd. Blant annet fra et forskningsmiljø ved universitetet i St.Louis i USA. Se link      

Selv om det er noen mindre justeringer i planene etter at utbyggerne forrige gang fikk prosjektet i retur av konsesjonsmyndighetene, står beregningene om tap av naturverdier seg fortsatt godt: 

 258 km2 med inngrepsfrie områder, hvorav ca. 220 km2 i Sør-Trøndelag

 Om lag halvparten av resterende inngrepsfri kystnatur i Sør-Trøndelag

 Totalt naturareal som gjøres om til industriområde, utgjør mer enn 71 000 fotballbaner

 Hubro, havørn og mange trua fuglearter ville bli berørt av vindkraftplanene

 Det går ut over noen av de få inngrepsfrie områdene vi har igjen med sammenhengende områder fra fjord til fjell, som blant annet er viktige som mulige «fluktruter» for arter som må tilpasse seg klimaendringer

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan