Bjørvika-boliger i rød støysone
Bjørvika-boliger i rød støysone
Oppdatert :11 nov 2014
eufemia

Dronning Eufemias gate får ca. 10 000 motorkjøretøy i døgnet. Den markedsføres som en viktig kollektivgate. Foto Helge Høifødt/Wikimedia Commons

En del av Bjørvika-boligene blir liggende i rød sone, dvs. «et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny bebyggelse med støyfølsom bruksformål skal unngås»*. Den viktigste kilden til støy og eksos blir Dronning Eufemias gate. Den får ca. 10 000 motorkjøretøy i døgnet. Med en hastighet på 50 km/t vil den røde sonen strekke seg 20-30 m ut til hver side. Oslo har allerede ca. 69 000 boenheter i rød sone. Harald Nissen fra Miljøpartiet De Grønne ønsker ikke flere og sier nei til denne utbyggingen.

Han sier bl.a.:

– Så lenge man ikke er villig til å diskutere den store elefanten som trasker rundt i rommet som heter privatbilisme, så løser man ikke problemet. Det ser vi i Oslo øst, og det synes vi er svakt av de partiene som vanligvis kaller seg miljøpartier.

Mer.

*T-1442, Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan