Aktuelle handlingsplaner mot støy
Aktuelle handlingsplaner mot støy
Oppdatert :29 aug 2013

Oslo kommune har lagt ut sin reviderte handlingsplan mot støy til høring (se bildet). Kommunene Trondheim, Bergen, Asker, Bærum, Sarpsborg, Fredrikstad, Stavanger m.fl. ( de såkalte END 2 - kommuner) er blant dem som har lagt frem sine handlingsplaner mot støy til politisk behandling. Felles for alle disse handlingsplanene - som blant annet baserer seg på omfattende støykartlegging - er at veitrafikkstøyen er den massive hovedkilden til støyplagete mennesker i kommunene. Dette er enhver privatbilist, yrkessjåfør og transportør er medansvarlig for.

Oslo hp mot støy utdrag forside 260

Bildet er hentet fra forsiden på Oslos reviderte handlingsplan mot støy. Den er i disse dager på høring. En rekke andre større byer har også sine handlingsplaner mot støy til behandling nå. Benytt anledningen til å påvirke.

Tallene fra støykartleggingen av støy gir stoff til ettertanke. I følge EU´s forurensningsforskrift er det grunn til bekymring når gjennomsnittstøyen utendørs ved egen bolig overstiger 55 dbA (gul sone trinn 1). Det er i henhold til EU´s støydirektiv at det nå er gjennomført støykartlegging og utarbeidet handlingsplaner mot støy i alle de største bymiljøene i Norge. For mange av byene innebærer det at de har laget sin første handlingsplan mot støy, en prosess som nok har åpnet øyene for mange når det gjelder utfordringene med støy. Denne høsten er det ventet at handlingsplanene blir politisk i de respektive kommunene. Men mange av kommunene har planene fortsatt ute på høring.

Noen spredte tall fra kartleggingen viser hvor omfattende problemet er. I Oslo bor 2 av 3 personer i gul sone, og 133 400 personer bor i rød sone!

Bergen har 102 000 mennesker i gul sone, mens tallet er 74 000 i Trondheim. I Sarpsborg og Fredrikstad bor til sammen ca 40 000 mennesker i gul sone. Tallet for Asker er 18 700. Mange av kommunene kan også vise tall for svært dårlige lydmiljøer i omgivelsene til en rekke skoler, barnehager og eldreinstitusjoner.

Fordi planene befinner seg i faser der det fortsatt er mulig gjøre sin røst gjeldende, håper vi at flest mulig benytter muligheten til å påvirke premissene for gode lydmiljøer i sine nærmiljøer. Handlingsplanene er også en påminnelse til alle som befinner seg bak et ratt om at bilkjøring ikke bare har driftskostnader, men også medfører høye samfunns- og miljøkostnader.

Aktuelle linker for mer informasjon:

Oslo handlingsplan

Asker handlingsplan

Sarpsborg/Fredrikstad handlingsplan

Stavanger handlingsplan

Bergen handlingsplan

Trondheim handlingsplan

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan