A Sound Investment to Reduce Vehicle Noise
A Sound Investment to Reduce Vehicle Noise
Oppdatert :05 des 2012
iStock_000017603241Large

På tide å skru ned lyden på nye biler!

Byer, støyeksperter, politikere, privatpersoner og  samfunnsorganisasjoner av ulike slag samler seg i en felles erklæring  til EU om å heve ambisjonsnivået på de europeiske støygrensene for nye  biler.  Akkurat nå vurderes et forslag fra EU´s Directorate General Entreprise om å innføre strengere støykrav ftil nye biler.  Gå til den europeiske nettsiden,  les the Sound Investment Joint Declaration, og føy gjerne navnet ditt  til listen. Eller du kan gå videre i denne artikkelen, for å få mer  bakgrunn og la oss ta med navnet ditt i Støyforeningens norske liste.  Den vil bli føyd til den internasjonale kampanjen. 

Forslaget til ny lov er en unik mulighet til å få redusert  trafikkstøy i Europa, både i EU-landene og i Norge og andre europeiske  land. Det vil bety en enorm forskjell for flere hundre millioner av  støyplagete beboere i Europa. I Norge står støy fra veitrafikk for 80 %  av alle støyplager, og berører omtrent en fjerdedel av vår befolkning.
 Det er 20 år siden forrige gang det ble innført strengere støykrav for  kjøretøy. (I samme periode har grensekravene for eksosutslipp blitt  skjerpet 5 ganger).

Hvis du støtter oppropet, som omfatter  punktene nevnt i artikkelen nedenfor, så kan du også sende melding til  post@stoyforeningen.no, og merk meldingen Felleserklæringen for mer effektiv demping av bilstøy.

5 justeringer kan halvere trafikkstøyen
 Transport & Environment, andre sentrale miljøorganisasjoner og  EUROCITIES som representerer 190 europeiske byer (inkl. Oslo og Bergen)  peker på fem målrettede justeringer som kan gjøre det foreslåtte nye  støyregelverket langt mer effektivt i kampen mot trafikkstøy. De fem justeringene kan føre til halvering av trafikkstøyen i tettbygde strøk. 

I  Norge støttes oppropet blant annet av Elbilforeningen, Norges  Naturvernforbund, Framtiden i våre hender og Norsk forening mot støy,  med tilsammen ca 50 000 medlemmer.  I tillegg til har en rekke  enkeltpersoner skrevet på oppropet.

Nå har du muligheten til å støtte kravet!

Les mer om bakgrunn og begrunnelse for skjerpede støykrav på denne siden.

EUROCITIES er en europeisk fellesorganisasjon for ca 190 byer, inklusiv  Oslo og Bergen. Organisasjonen stiller seg bak erklæringen om at EU må  vedta ambisiøse krav om støygrenser for nye biler.  I Norge støttes  oppropet blant annet av Elbilforeningen, Norges Naturvernforbund,  Framtiden i våre hender og Norsk forening mot støy, med tilsammen ca 50  000 medlemmer.  I tillegg til har en rekke enkeltpersoner skrevet på  oppropet.

 

eurocities_logo

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan