1 av 3 unge i Norge har hørselsproblemer!
1 av 3 unge i Norge har hørselsproblemer!
Oppdatert :08 april 2018
Skjermbilde 2018-04-08 12.58.27

1 av 3 unge i Norge sliter med hørselen! I følge Kantar TNS Helsepolitiske barometer viser en undesøkelse at ca en tredjedel av norske unge i dag sliter med å følge med i samtaler i sosiale sammenhenger. Nær en fjerdedel oppgir at de har problemer med å høre samtalen på spisesteder. Samtalens sosiale funksjon er en viktig del av måltidet, derfor går Hørselshemmedes Landsforbund inn for at spisesteder skal merkes med smilefjes ut fra lydmiljøet i restauranten. Forbundet gir også gode lytteråd for unge menneskers lydkonsum genererelt slik at de kan ta vare på livskvaliteten som god hørsel representerer og ikke svekke sine fremtide muligheter i arbeidsmarkedet. WHO var ute allerede i 2015 og advarte mot hørselssvekkelse av epidemiske dimensjoner for unge mennesker. (se link). Vi har ikke registrert at norske forebyggende helsemyndigheter har hat noen offensiv mot denne trusselen. Godt lydmiljø er også en dimensjon i kravene til universell utforming, når det gjelder å ta vare på behovene til dem som allerede har pådratt seg hørselsproblemer.  Dette et tema som også blir behandlet på den Nasjonale støykonferansen i Oslo 17. april. (Informasjon om påmelding og program et annet sted på denne nettsiden.)    

Skjermbilde 2018-04-08 13.28.23

Utvidete muligheter for hørselstest er et viktig forebyggende tiltak, sier generalsekretær Anders Hegre.

Saken er løftet frem av TV 2 (se link). I omtalen understreker Hørselshemmedes Landsforbund også betydningen av et godt tilbud om hørselstest til alle, ikke minst fordi hørselshjelp er et viktig tiltak for å forebygge demens i den andre enden av alderskalaen. 

Alle bør testes

37 prosent av spurte mener det burde være en maksgrense på konserter. Om det er riktig å innføre det, har ikke Hørselshemmedes Landsforening bestemt, men generalsekretær Anders Hegre sier det er viktig å være bevisst på tre forhold når man er på konsert:

– Ta pauser, bruke ørepropper - og ikke stå rett ved høyttalerne.

HLF er opptatt av at alle over 60 år skal få testet hørselen. Det ønsker også befolkningen - hele 84 prosent av de spurte mener eldre må få dette tilbudet.

– Ubehandlet hørselstap er en årsak til demens og vi vet at høreapparat kan forebygge sosial isolasjon og depresjon. Myndighetene ønsker at folk skal stå lenger i jobb, men har ingen plan for hvordan utfordringene skal håndteres sier Hegre. Han sier obligatorisk hørselstesting må inn, slik at folk raskt kan ta i bruk nødvendige hjelpemidler.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan