Nyheter
Ford: Hundehus mot (nyttårs)støy
Oppdatert : 19 des 2018
støy-hundehus

Stille hundehus. Ill. Ford Europe.

  
For menneskets beste venn er ofte årets siste aften også årets verste. Ford har som kjent lenge laget biler, og selv om biltrafikken forårsaker ca. 80 % av støyplagene i Norge, rommer bilene mye støydempende teknologi – en eksosbil drives jo tross alt fremover eller bakover av eksplosjoner. Og nå har Ford Europe utnyttet denne teknologien til å lage et stille hundehus. Det både isolerer mot støy og lager motlyd som skal oppheve smellene fra fyrverkeriet.
Mer 

Kristin Sandaker, styremdlem, om boliger i støyutsatte områder
Oppdatert : 19 des 2018
støykart-arendal

 

Støyretningslinjen åpner for utbygging i rød støysone ved at området kalles «avvikssone». Den sier riktignok at grunnskoler og barnehager ikke bør bygges i avvikssoner. Fra en støyrapport av Sinus.

 

– Interessant at de som generelt sett ikke holder seg med hytte, og dermed ikke slipper unna støy og støv to av sju dager i uka, liker seg i byens grønne områder. Viktig da at vi ikke bygger boliger i støyutsatte områder helt i grensa av regelverkets terskelverdier for forurensning. Noen er hjemme i disse områdene hele året.

Mer:

Støyretningslinjen, T-1442 

Om WHOs nye rapport 

 

t-1442-avvik

Fra retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442

– Uklare støykrav er gambling med folkehelsen
Oppdatert : 07 des 2018
fortetting

Vi tvinges til å utnytte støybelastede arealer til boliger, skriver siv.ing. Pål Szilvay i Sweco. Foto Pål Jensen.

Så skriver Pål Szilvay, sivilingeniør, gruppeleder for akustikk i Sweco, i Aftenposten: «Byene våre fortettes, og vi tvinges til å utnytte støybelastede arealer til boliger. Vi vet at støy forkorter liv gjennom negativ fysiologisk påvirkning og reduserer trivsel og velvære, men vi vet ikke nok om løsningene som dagens regelverk for støy gir oss. Dette gir grunn til bekymring. Regelverket er uklart og skriker etter forskningsbasert revisjon. Tiden er inne for å ta utfordringen!»

Mer 

Se også: Regjeringens robuste ansvarsfraskrivelse 

Ny veileder til støyretningslinjen
Oppdatert : 07 des 2018
t-1442-m-128

Miljødirektoratet har revidert veilederen M-128 til Miljøverndepartemenets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442. Den er bl.a. tilpasset 2016-utgaven av T-1442, hvor kravene til skytebanestøy ble slappere, med høyere grenseverdier. Også målemetodene for skytestøy og støy fra vindturbiner er revidert.

Hent veilederen her

– KrF lar Regjeringen fortsette å bygge motorvei i høyt tempo.
Oppdatert : 29 nov 2018
trailere2

Manglende støtte til godstransporten på jernbanen gjør at veiene fylles med stadig flere av disse. Foto Pål Jensen

   

Forliket mellom regjeringen og KrF om statsbudsjettet har ikke imponert den frivillige organisasjonen For Jernbane (FJ). Den mener at de ikke gjør noe for å styrke kollektivtransporten eller gods på jernbane. FJ savner et miljøtilskudd til godstransport på bane, og styrket vedlikehold av både bane og vei. Midlene kunne godt vært omprioritert fra den storstilte motorveibyggingen, mener FJ.

     For egen del tilføyer vi at når de stadig tyngre trailerne og andre tungbiler utgjør 10–12 % og enda mer av trafikken på de store fjernveiene, forårsaker de opp mot halvparten av støyen, kanskje mer. Etter Nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy støyer én tung bil like mye som syv lette, men de største trailerne støyer antagelig enda mer.

Gunnar Oslandsbotn, råner: De som plages av høy musikk, kan flytte fra sentrum
Oppdatert : 26 nov 2018
boomcar

Politiet i Ørsta har bøtelagt rekordmange unge menn i høst fordi de har spilt så høy musikk i bilene at naboene ikke får sove. Rånerne ber naboene bosette seg andre steder. Ordfører Stein Aam (Sp.), selv gammel råner, har lite til overs for volumet som dagens rånare bruker. Hovedvernombud for pilotene i Widerøe vedgår at rånerne gjør at det kan være vanskelig å få nok søvn når de overnatter på hotellet i Ørsta, bare et steinkast fra hovedveien gjennom sentrum. De støyplagede tør ikke stå frem med navn overfor NRK. De frykter represalier. Rånerne selv bedyrer at de ikke bruker slike metoder.
     Mer

Trafikk på italiensk: 120 innbyggere – 58.568 overtredelser på to uker
Oppdatert : 26 nov 2018
fotoboks-it

Kameraer med telleverk har vist seg effektive for å få ned hastigheten (og dermed også støyen)

Kameraer med telleverk har vist seg effektive for å få ned hastigheten (og dermed også støyen). Det liguriska småstedet Acquetico, med 120 innbyggere, har åpenbart bruk for slik redskap. På to uker registrerte fotoboksen 58 568 overtredelser på to uker. Rekorden, 135 km/t, ble registrert kl. 16.19 på ettermiddagen. Veien har vært populær blant bilister som vil unngå bompenger, fotobokser og fartshumper. Kanskje ikke fullt så populær når bøtene begynner å trille inn?

     Mer

Elektrisk Harley i 2019?
Oppdatert : 08 nov 2018
el-mc-hd

En el-Harley sies å komme i produksjon fra 2019. Foto HD.

Støygevinsten ved elektrifisering er langt større for motorsykler enn for personbiler. Hittil har vi riktignok knapt sett en el-MC i trafikken, men på MC-messen EICMA i Milano var det mange av dem. Harley-Davidson utstilte sin LiveWire. Den sies å komme i produksjon fra 2019, fem år etter at den fantes som konsept-MC. Vekt, rekkevidede og andre spesifikasjoner var ikke oppgitt. Curtiss Motorcycles stilte ut en konsept-MC, som skal kunne gå fra null til 100 (egenrlig 97, dvs. 60 mph) på 2,1 konseptsekunder.

     I tillegg til disse mer høykirkelige doningene fantes scootere og mopeder, både med og uten konsept-.
Mer om messen 
Mer om el-HD

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan