Nyheter
A-Magasinet: 12 sider om støy
Oppdatert : 19 jan 2019
støy-a-mag

Mens ordet «støy» er nevnt én gang i den nye regjeringsplattformen. skriver A-Magasinet 12 sider om den. Minst 100 mill. europeere plages av støy fra biltrafikken. Eulalia Peris i EEA (det europeiske miljøbyrået) antar at antallet vil øke, tross elbilene: Mesteparten av støyen kommer fra dekkene, samtidig som stadig flere flytter til byene og til vei- eller gatenære strøk.

     Mer (betalingsmur)

Støyreduksjon er spesielt prioritert, sier de
Oppdatert : 18 jan 2019
plattform2019

Autentisk sitat, s. 94

   

I den nye regjeringserklæringen, kap 14, linje 10 på s. 94, står ordet støy. Fremgang! Vår nye regjering sier at å redusere støy er et SPESIELT PRIORITERT område! Vi sier hallo til samferdselsminister, kommunalminister, folkehelseminister og klima- og miljøminister: Ny jobbspesifikasjon.

Hele plattformen (40 057 ord)

Uoppmerksom lydmann – tinnitus og overfølsomhet
Oppdatert : 15 jan 2019
støy-tinitus

For ni år siden ble læreren og musikeren Mikkel F. Willerslev (33) rammet av tinnitus og lydfølsomhet – og har vært det siden. Det skulle ikke mer til enn en konsertopptreden hvor bandets lydmann skrudde på en monitor for høyt. Med endringen fulgte en masse nye tanker – som Mikkel det siste året har kanaisert ut i en blogg. 

   

To all artists I must say

don't let your cilia* stray away.

They need your love to guide you along.

(Fritt etter «The little Girl and the dreadful Snake» av Bill Monroe)

*Cilia = fllimmerhår. Skader på flimmerhårene i ørene forårsaker hørselstap

Mikkels blogg 

Uoppmeksom lydmann – tinnitus og overfølsomhet

For ni år siden ble læreren og musikeren Mikkel F. Willerslev (33) rammet av tinnitus og lydfølsomhet – og har vært det siden. Det skulle ikke mer til enn en konsertopptreden hvor bandets lydmann skrudde på en monitor for høyt. Med endringen fulgte en masse nye tanker – som Mikkel det siste året har kanaisert ut i en blogg.

To all artists I must say

don't let your cilia* stray away.

They need your love to guide you along.

(Fritt etter «The little Girl and the dreadful Snake» av Bill Monroe)

*Cilia = fllimmerhår, cilier. Skader på flimmerhårene i ørene forårsaker hørselstap. http://www.stoyforeningen.no/Helse-og-stoey/Situasjon-stoey-og-helse/Ta-vare-paa-flimmerhaarene-dine

Mikkels blogg http://mfwblog.dk/

Lavfrekvent veitrafikkstøy ignoreres i regelverket
Oppdatert : 08 jan 2019
frekv-lastebiler

I norsk regelverk for veitrafikkstøy brukes bare A-veiet støy (dBA = desibel-A), dvs. at skalaen gjenspeiler det vi hører. Men særlig tungtransport gir mye lavfrekvent støy. Og slik støy reflekteres i særlig høy grad av husvegger osv., og den er vanskelig å dempe med vanlig isolasjon. Og om lavfrekvent støy kanskje ikke høres så godt, så kan den merkes i hele kroppen og oppfattes som dyp buldring og rystelser. Til dette kommer rystelser og vibrasjoner som skyldes de tunge bilene. Dette er ikke spesielt gunstig for nattesøvnen.

Mer.

Færre bompasseringer – mindre støy?
Oppdatert : 05 jan 2019
bomring-sing

I 2018 passerte 108,1 mill. biler bomringen i Oslo og Bærum, 4,2 mill. (3,8 %) færre enn året før. Av dette økte elbiltrafikken fra 11,7 mill. til 19,1 mill. Antall eksosbiler avtok vel 10 %. Bompengene virker, altså. De bidrar utvilsomt til mindre eksos, både pga. færre eksosbiler og fordi bilene i mindre grad står og spyr ut eksos i rushtidene. Dette er selvfølgelig viktig for hovedstadens helse og miljø.

Men blir det mindre støy av det? Tja…

Klima- og miljødepartementets prioriterte EU/EØS-saker i 2019
Oppdatert : 04 jan 2019

I innledningen til dette PDF-dokumentet heter det bl.a.:

«KLD utarbeider hvert år en strategi for påvirkningsarbeidet overfor EU. Prioriteringene speiler EUs dagsorden med vekt på saker hvor Norge har interesser
og sjanser for gjennomslag. Formålet er å forankre og spisse innsats og ressurser i departementets EU/EØS-arbeid. KLDs prioriteringer er reflektert i regjeringens
strategi for samarbeidet med EU 2018-2021 og spilles inn til regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2019.»

     Støy er overhodet ikke nevnt i dokumentet. Dette er desto merkeligere ettersom en rekke støytiltak også vil være gunstig for helse, miljø og klima for øvrig. Elektrifisering av bybusser og andre tungtransport, landstrøm, elferger, energieffektivisering, lavere fartsgrenser og mer satsting på kollektivtransport og sykkel er eksempler.

hvit2

   

Og her er departemenets omtale av støy, en miljøforurensning som i EU/EØS-landene krever anslagsvis 25 000 menneskeliv pr. år.

Hele PDF-en 

Støy fra vindturbiner stresser burmink
Oppdatert : 03 jan 2019
mink

Den stresses av støy fra vindturbiner, iallfall når den står i bur. Foto: Pdreijnders, Wikimedia Commons

   

Den danske minkoppdretter Kaj Bank Olesen har nedlagt sin minkfarm etter 30 års drift. Han mener fortsatt drift er umulig pga. støy fra vindturbiner som ble satt opp for fem år siden. Årlig ble det født 20 000 hvalper på farmen. Etter at vindturbinene ble installert, økte antall dødfødsler fra 200 til 3500 pr. år. Mødrene avfødte også en rekke misforstere, noe som ifølge Bank Olesen ikke hadde skjedd før. I tillegg begynte dyrene å virke aggressive og bite hverandre. Avstanden til de nærmeste vindturbingene er ca. 400 m. Norsk regelverk anbefaler at nærmeste vindturbin I en vindpark bør typisk være minst 700–1000 m for å forhindre at en bolig havner I gul støysone.

     I Norge er pelsdyrnæringen vedtatt avviklet innen 2025. Men uansett syn på pelsdyravl, virket det åpenbart at støy fra vindturbinger kan forverre forholdene for dyrene. Og hva med pelsdyr der de hører hjemme – I naturen?

     Mer.

Fergeløs E39 eller førerløse ferger?
Oppdatert : 20 des 2018
el-ferge

Førerløs ferge. Ill. Sintef.

Sintef mener at førerløse ferger kan erstatte broer og undersjøiske biltunneler. Med elektriske ferger forsvinner eksosen og mye av støyen, noe også SVs Arne Nævre understreker overfor NRK. Saken har ikke minst en økonomisk side, da fergeløs E39 er beregnet å koste ca. 340 milliarder kr. Fergene må være små og mange så de kan gå ofte, mener Sintef.

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Lars Haltbrekken om å utrede autonome ferger som selvstendig alternativ langs ny og utbedret E39

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan