Nyheter
Færre bompasseringer – mindre støy?
Oppdatert : 05 jan 2019
bomring-sing

I 2018 passerte 108,1 mill. biler bomringen i Oslo og Bærum, 4,2 mill. (3,8 %) færre enn året før. Av dette økte elbiltrafikken fra 11,7 mill. til 19,1 mill. Antall eksosbiler avtok vel 10 %. Bompengene virker, altså. De bidrar utvilsomt til mindre eksos, både pga. færre eksosbiler og fordi bilene i mindre grad står og spyr ut eksos i rushtidene. Dette er selvfølgelig viktig for hovedstadens helse og miljø.

Men blir det mindre støy av det? Tja…

Klima- og miljødepartementets prioriterte EU/EØS-saker i 2019
Oppdatert : 04 jan 2019

I innledningen til dette PDF-dokumentet heter det bl.a.:

«KLD utarbeider hvert år en strategi for påvirkningsarbeidet overfor EU. Prioriteringene speiler EUs dagsorden med vekt på saker hvor Norge har interesser
og sjanser for gjennomslag. Formålet er å forankre og spisse innsats og ressurser i departementets EU/EØS-arbeid. KLDs prioriteringer er reflektert i regjeringens
strategi for samarbeidet med EU 2018-2021 og spilles inn til regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2019.»

     Støy er overhodet ikke nevnt i dokumentet. Dette er desto merkeligere ettersom en rekke støytiltak også vil være gunstig for helse, miljø og klima for øvrig. Elektrifisering av bybusser og andre tungtransport, landstrøm, elferger, energieffektivisering, lavere fartsgrenser og mer satsting på kollektivtransport og sykkel er eksempler.

hvit2

   

Og her er departemenets omtale av støy, en miljøforurensning som i EU/EØS-landene krever anslagsvis 25 000 menneskeliv pr. år.

Hele PDF-en 

Støy fra vindturbiner stresser burmink
Oppdatert : 03 jan 2019
mink

Den stresses av støy fra vindturbiner, iallfall når den står i bur. Foto: Pdreijnders, Wikimedia Commons

   

Den danske minkoppdretter Kaj Bank Olesen har nedlagt sin minkfarm etter 30 års drift. Han mener fortsatt drift er umulig pga. støy fra vindturbiner som ble satt opp for fem år siden. Årlig ble det født 20 000 hvalper på farmen. Etter at vindturbinene ble installert, økte antall dødfødsler fra 200 til 3500 pr. år. Mødrene avfødte også en rekke misforstere, noe som ifølge Bank Olesen ikke hadde skjedd før. I tillegg begynte dyrene å virke aggressive og bite hverandre. Avstanden til de nærmeste vindturbingene er ca. 400 m. Norsk regelverk anbefaler at nærmeste vindturbin I en vindpark bør typisk være minst 700–1000 m for å forhindre at en bolig havner I gul støysone.

     I Norge er pelsdyrnæringen vedtatt avviklet innen 2025. Men uansett syn på pelsdyravl, virket det åpenbart at støy fra vindturbinger kan forverre forholdene for dyrene. Og hva med pelsdyr der de hører hjemme – I naturen?

     Mer.

Fergeløs E39 eller førerløse ferger?
Oppdatert : 20 des 2018
el-ferge

Førerløs ferge. Ill. Sintef.

Sintef mener at førerløse ferger kan erstatte broer og undersjøiske biltunneler. Med elektriske ferger forsvinner eksosen og mye av støyen, noe også SVs Arne Nævre understreker overfor NRK. Saken har ikke minst en økonomisk side, da fergeløs E39 er beregnet å koste ca. 340 milliarder kr. Fergene må være små og mange så de kan gå ofte, mener Sintef.

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Lars Haltbrekken om å utrede autonome ferger som selvstendig alternativ langs ny og utbedret E39

Ford: Hundehus mot (nyttårs)støy
Oppdatert : 19 des 2018
støy-hundehus

Stille hundehus. Ill. Ford Europe.

  
For menneskets beste venn er ofte årets siste aften også årets verste. Ford har som kjent lenge laget biler, og selv om biltrafikken forårsaker ca. 80 % av støyplagene i Norge, rommer bilene mye støydempende teknologi – en eksosbil drives jo tross alt fremover eller bakover av eksplosjoner. Og nå har Ford Europe utnyttet denne teknologien til å lage et stille hundehus. Det både isolerer mot støy og lager motlyd som skal oppheve smellene fra fyrverkeriet.
Mer 

Kristin Sandaker, styremdlem, om boliger i støyutsatte områder
Oppdatert : 19 des 2018
støykart-arendal

 

Støyretningslinjen åpner for utbygging i rød støysone ved at området kalles «avvikssone». Den sier riktignok at grunnskoler og barnehager ikke bør bygges i avvikssoner. Fra en støyrapport av Sinus.

 

– Interessant at de som generelt sett ikke holder seg med hytte, og dermed ikke slipper unna støy og støv to av sju dager i uka, liker seg i byens grønne områder. Viktig da at vi ikke bygger boliger i støyutsatte områder helt i grensa av regelverkets terskelverdier for forurensning. Noen er hjemme i disse områdene hele året.

Mer:

Støyretningslinjen, T-1442 

Om WHOs nye rapport 

 

t-1442-avvik

Fra retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442

– Uklare støykrav er gambling med folkehelsen
Oppdatert : 07 des 2018
fortetting

Vi tvinges til å utnytte støybelastede arealer til boliger, skriver siv.ing. Pål Szilvay i Sweco. Foto Pål Jensen.

Så skriver Pål Szilvay, sivilingeniør, gruppeleder for akustikk i Sweco, i Aftenposten: «Byene våre fortettes, og vi tvinges til å utnytte støybelastede arealer til boliger. Vi vet at støy forkorter liv gjennom negativ fysiologisk påvirkning og reduserer trivsel og velvære, men vi vet ikke nok om løsningene som dagens regelverk for støy gir oss. Dette gir grunn til bekymring. Regelverket er uklart og skriker etter forskningsbasert revisjon. Tiden er inne for å ta utfordringen!»

Mer 

Se også: Regjeringens robuste ansvarsfraskrivelse 

Ny veileder til støyretningslinjen
Oppdatert : 07 des 2018
t-1442-m-128

Miljødirektoratet har revidert veilederen M-128 til Miljøverndepartemenets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442. Den er bl.a. tilpasset 2016-utgaven av T-1442, hvor kravene til skytebanestøy ble slappere, med høyere grenseverdier. Også målemetodene for skytestøy og støy fra vindturbiner er revidert.

Hent veilederen her

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan