Nyheter
Storbritannia: Bare 1 av 5 vet at høy musikk kan skade hørselen
Oppdatert : 25 mai 2012

En britisk studie viser at 83 % har hatt forbigående tinnitus (øresus) – men bare 20 % (hver 5.) vet at høy musikk kan skade hørselen. I Norge er lydbevisstheten økende

- Vi i HLFU [Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom] jobber aktivt for at folk skal bli mer opplyst om dette og ta de forholdsregler som er nødvendige. Så vi håper at tallene ikke er like høye i Norge, sier Maren Gunnarson Fallet i HLFU til Lydverket.

Skriv under for mer effektive krav til støy fra nye kjøretøy!
Oppdatert : 27 sep 2012

5 trinn for mer effektive krav til støy fra nye kjøretøy

En internasjonal felleserklæring for mer effektive krav til støy fra nye kjøretøy har følgende punkter:

1.   Øke tempoet i gjennomføringen av de nye støyreglene. Kravene i Trinn 1 innføres allerede i 2012, trinn 2 innføres i 2015.

2.  Sette opp en plan for ytterligere støyreduksjoner, ved å innføre et trinn 3 for støyreduksjoner – som kan tre i kraft i 2020. Dette trinne skal bidra til en betydelig reduksjon av støy fra nye kjøretøy.

3. Etablere sikkerhet for at støytestene er reelle og reflekterer støysituasjonen i den virkelige verden, ikke en syntetisk laboratorietilstand.

4.  Etablere merkeordning som gjør informasjon om kjøretøyets støyegenskaper offentlig tilgjengelig for publikum.

5.  Introdusere strengere regler for påtrengende, maksimal momentstøy.

Les mer om dette på nettsiden for støysvak trafikk.

I Norge finnes støykravene til kjøretøy i kjøretøyforskriften. Hvis du støtter oppropet, som omfatter punktene ovenfor, så sende melding til post@stoyforeningen.no, og merk meldingen Felleserklæringen for mer effektiv demping av bilstøy.

Mer (engelsk) 

Høyfrekvent støy særlig hørselsskadelig?
Oppdatert : 08 mai 2012

Arbeidslivets støyregelverk setter de fleste støygrensene etter dBA-skalaen, slik at mellomtoner (mellomhøye frekvenser) tillegges størst vekt. Det skyldes at ørene våre opppfatter disse lydene best. Men høyfrekvent støy kan innebære en større fare for hørselsskader enn samme dose (målt i dBA) av lavfrekvent eller mellomfrekvent støy. Et forsøk ved Aalborg Universitet tyder på dette. Tre grupper av forsøkspersoner ble utsatt for 99 dBA med ulike frekvenser. En dose med lavfrekvent støy hadde ingen virkning på hørselen. En tilsvarende dose med mellomtoner gav et visst midlertidig hørselstap – og et høyfrekvent dose kan et kraftigere og mer langvarig (men dog midlertidig) hørselstap. Hvis det samme kan dokumenteres for varige hørselstap, bør støyforskriftene tilpasses dette. Vinkelslipere, vannjet-maskiner og hylende sirener er typiske eksempler på høyfrekvent støy. 

hør-frekvens
Støy og universell utforming i ny Norsk Standard
Oppdatert : 09 mai 2012

Mange synes det er hyggelig å møte kolleger til lunsj i kantina. Andre plages av støyen i slike rom. Det samme gjelder restauranter, foajeer, skolelandskap. For noen er støyen bare sjenerende, men mange hørselshemmede opplever problemer med å høre hva som blir sagt pga. støy og etterklang. Nå kommer det nye standarder. Mange sliter med lydforholdene, både på arbeidsplasser og i offentlige arenaer utendørs. Det viste en undersøkelse som Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) gjorde på vegne av Standard Norge i 2011. Resultatene fra undersøkelsen er brukt i arbeidet med ny standard for lydforhold i bygninger, NS 8175. Denne kommer i ny utgave før sommeren 2012.

Årets støydempere:
Oppdatert : 08 mai 2012

Støydemperprisen 2012 til

Ingunn Milford, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Oslo

Nina Renshaw, Transport & Environment, Brussel

EUs regelverk for støy fra bildekk og kjøretøyer har vært overmodent for revisjon. I 2009 skjedde det viktige forbedringer ved at det ble innført nye støykrav til bildekkene, og det ble innført krav om støymerking. Dekkstøykravene er fremdeles ikke gode nok, men det var en viktig forbedring.  De siste årene har det vært arbeidet med å forbedre EUs regelverk når det gjelder tillatt støyutslipp fra nye kjøretøy. Trass i den teknologiske utviklingen har kravene om maksgrenser for støyutslipp stått stille de siste 20 år. For 210 millioner støyplagete i Europa er en ambisiøs revisjon av dette regelverket et meget viktig enkelttiltak for å forbedre deres situasjon. For Norge er det viktig for at vi skal kunne nå vårt nasjonale støymål.

Onsdag 25. april: Støykonferanse og prisutdelinger
Oppdatert : 04 mai 2012

støy-inad2012

Tid: Kl. 10-12

Sted: Norsk forening mot støy, Oslo Hospital, Ekebergveien 1A. Trikk 18/19 til døren!

Tema:

Støy i arbeidslivet, i samarbeid med Arbeidstilsynet

Utdeling av Støyfriprisen og Årets Støysnegle

Gratis adgang. Påmelding post@stoyforeningen.no

Hele programmet.

Varmepumper av siv.ing. Jan Oddvar From
Oppdatert : 29 mai 2013

Godt og grundig om

støy-vp-from 149,82 kB

og støy fra disse, ved siv.ing. Jan Oddvar From.

Temamøte og årsmøte torsdag 14. mars
Oppdatert : 06 mars 2013

Norsk forening mot støy avholder sitt årsmøte torsdag 14. mars i foreningens lokaler i Ekebergveien 1A, 0192 Oslo. Kontakt oss hvis du er medlem og mot all formodning ikke har fått sakspapirene.

 Link til foreningens vedtekter.

Først: Temamøte om helikopterstøy

Før årsmøtet avholder vi  et temamøte om den økte bruken av helikopter og den økte støyutfordringen det medfører. Blant annet vil opptrappingsplanen for politiets helikopterbruk bli berørt.

Følgende innledere er på plass:

Ørn Terje Foss, konsernoverlege NSB, om medisinske virkninger

Jan Arhaug, advokat, om regelverket

Politiet, om bruk av politihelikoptere

Halvor Erikstein, yrkeshygieniker, om støyen for pilotene

Tone Tellevik Dahl, leder av Oslos helse- og sosialkomité

Også støy fra utrykningskjøretøy skal tas opp.

Forbehold for endringer

Helikoptertemamøte

Politets og andres økte bruk av helikopter medfører støyutfordringer som blir drøftet på vårt temamøte. (ill. fra kultfilmen om politihelikopterer Blue Thunder, 1983. Helikopteret hadde en knapp for "stille-modus")

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan