Nyheter
Støyplagene øker mer enn farten
Oppdatert : 24 sep 2012
støy-eiiendom

Veitrafikkstøyen øker med hastigheten, og betydelig mer enn denne. Økes farten fra 50 til 80 km/t, øker gjennomsnittsstøyen med ca. 3 dBA – dvs. at én bil ved 80 km/t støyer like mye som to biler i 50. Samtidig endres lydbildet – dekkstøyen øker gjerne mer enn motorstøyen, og støytoppene blir mer markert. Og støyplagene ser ut til å øke enda mer enn gjennomsnittsstøyen – iallfall hvis forringelsen av eiendommens verdi brukes som et mål på støyplagene.

Vellykket konferanse - nå kan du laste ned foredragene
Oppdatert : 25 sep 2012

Støyforeningens konferanse i anlending Mobilitetsuken ble meget vellykket. Nærmere 50 deltok, og til foredragsholderne hørte flere av våre mest fremragende eksperter på akustikk og støy. De aller fleste av foredragene kan nå lastes ned. Følg denne linken.

gjestlandx

Truls Gjestland ved Sintef mener støysvak asfalt er vårt kraftigste virkemiddel mot veitrafikkstøy

Foto Pål Jensen

Velkommen til konferansen onsdag 19/9! Klikk her for hele programmet
Oppdatert : 18 sep 2012

Målet for konferansen er å peke på sammenhenger mellom samfunnsbeslutninger og miljøkonsekvenser og spørre hva bør et miljøregnskap inneholde? Påmelding senest mandag 17/9

mob12

Sted: MESH, Tordenskiolds gate 3, 0160 Oslo (mellom Ferner Jacobsen og Blomquist)

Dato: Onsdag 19. september  fra klokken 09.30 til 16.30

Arrangør: Norsk forening mot støy i samarbeid  Norsk Elbilforening.

Kontaktperson: Ulf Winther

Påmelding til post@stoyforeningen.no, ulf@stoyforeningen.noeller pr. telefon 22 87 04 20

.. NB! Forbehold for endringer.

EUs lovforslag mot trafikkstøy skrevet av Porsche
Oppdatert : 14 sep 2012

Miljøkomiteen i EU-parlamentet skal neste uke stemme over nye støykrav for biler. Kompromissforslaget som er lagt fram av saksordføreren, stammer fra et utkast skrevet av sportsbilprodusent Porsche.
Voteringen i miljøkomiteen skal etter planen skje 19 september. Den vil avgjøre støygrensene for personbiler, varebiler, lastebiler og busser. Det viser seg at et såkalt kompromissforslag, som vanligvis er en omforent tekst basert på komitemedlemmenes synspunkter, og som skulle ha vært utarbeidet av saksordfører Miroslav Ouzký, i realiteten ble forberedt av Porsche. Kompromissforslaget inneholder et komplisert skjema med støygrenser. Komitemedlemmene har ventet på dette dokumentet i hele sommer. Når det til slutt ankommer, fremgår det at dokumentet er utarbeidet av “Gerhard, Hans-Martin, Porsche AG.”

   Hvis dette kompromisset skissert av Porsche, blir støttet av komitemedlemmene, vil det føre til at det eksisterende 15 år gamle støyregelverket svekkes, og at mange biltyper unntas fra de nye reglene i flere år. Forslagene fra Porsche inneholder også særhensyn for sportsbiler. Det vil også bety et tilbakeslag for EU´s miljølovgivning som man ikke har sett maken til før.Mer.

porsche

Selvskryt er velskryt, for det kommer fra hjertet. Foto Wkimiedia Commons.

Stavanger: Frokostmøte om fritidsstøy
Oppdatert : 22 aug 2012
hør

Fredag 7. september, kl 9-11, arrangerer OLF i Stavanger et møte med tittel Frokosmøte HØR!: Leisure time noise

Mer.

Få foreldre vil kjøre barna til skolen
Oppdatert : 14 aug 2012

Lisa går faktisk til skolen – og lager altså lite støy på skoleveien. Iallfall ønsker nesten åtte av ti foreldre å slippe å kjøre barna til skolen hver dag.Det viser en undersøkelse som Perduco har gjennomført på vegne av forsikringsselskapet Kommunal Landspensjonskasse (KLP). - For barna er dette viktig - både med tanke på gratis trim og frisk luft før en krevende skoledag, sier Thomas Nilsen, rådgiver for skadeforebygging i KLP.Det er store geografiske forskjeller, noe Nilsen mener kan forklares ved avstander og regional satsing på gang- og sykkelveier.Av dem som kjører barna til skolen, svarer 43 prosent at de gjør det fordi de likevel skal samme vei. Nilsen ber disse foreldrene om å tenke seg nøye om når skolen starter igjen i august. Mer

Dårligere innlæring selv med moderat (fly-)støy
Oppdatert : 13 aug 2012

En undersøkelse viste at nabostøy på 45 dBA og flystøy med topper på 48 dBA svekket innlæringen, sammenlignet med en bakgrunsstøy på 35 dBA. Flystøyen medførte også en raskere puls de siste 5 av innlæringsperiodens 15 min. Flystøyen gav større svingninger i hudens evne til å lede elektrisk strøm (det er denne som måles med løgndetektor – hvis personen svekker, øker ledningsevnen, uavhengig av hvorvidt personen lyver eller sier sannheten). Dette fremgår av en artikkel i International Journal of Hygiene and Environmental Health. Artikkelen kan kjøpes, men her finner du et sammendrag.

Høy musikk kan gi ikke-målbare hørselsskader
Oppdatert : 29 juni 2012

Alle våre lesere vet vel etter hvert at øredøvende musikk kan skade hørselen. Velkjente symptomer er tinnitus (øresus), og at særlg høyfrekvent lyd oppfattes dårlig eller ikke i det hele tatt. Det siste kan også måles ved en hørselstest, som måler hvor sterk lyd (ved ulike frekvenser) som må til før den blir oppfattet. F.eks. regnes 20–40 dB som et moderat hørselstap. Men bruk av høy musikk kan også skade hørselen på en måte som ikke avsløres ved en vanlig hørselstest.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan