Nyheter
Vindturbinstøy: Må sove i kjelleren
Oppdatert : 20 feb 2013

Bare to av 44 vindturbiner er kommet I drift ved Fitjar I Hordaland, men Harald Bukkøy finner allerede støyen så sjenerende at han og kona har ryddet kjelleren og satt inn en dobbeltseng. Avstanden til nærmeste vindturbin er ca. 1250 m. Vindturbinstøy er lavfrekvent, og han beskriver lyden som en lav bassdur. Sammenlignende regnestykker for vindkraftutbygging kontra energisparing er påfallende sjeldne, og regnestykker for senking av innetemperaturen med en liten grad eller to er enda sjeldnere. Mer.

Snart 2000 underskrifter mot skytestøy
Oppdatert : 19 feb 2013

Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen har snart samlet inn 2000 underskrifter mot Norsk Skytterforbunds planer om å ombygge banen. Etter lignende protestaskjoner ble skytebanen i Prinsdal nedlagt – så det nytter! 

støy-skyt
Hørselsskadede helikopterpiloter
Oppdatert : 08 feb 2013

Helikopterstøy både sjenerer omgivelsene og utsetter pilotene for hørselsskader. Det siste gjelder iallfall de store Sikorsky S-92-erne. Fem piloter i Bristow – ned til 30-årsalderen – har mistet sertifiseringen sin pga. invalidiserende øresus (tinnitus). I tillegg er seks omplassert pga. skader som kan knyttes til støy og vibrasjoner i cockpiten. Det ser ut til at pilotene som kjører tur-retur Ekofisk og Valhall er særlig utsatt, vel fordi disse turene er lange og kjøre med høy hastighet. Støymålinger i S-92 viser støynivåer på ca. 120 dBA  Hørselsvern gjør at ørene sjelden utsettes for støy over grenseverdien på 85 dBA i gjennomsnitt, men hvordan virker slik støy på resten av kroppen? 

heli-CHC_S-92

S-92, et støyende helikopter. Foto Christian Sager/Wikimedia Commons

Nattklubbansatte risikerer fortsatt hørselstap
Oppdatert : 12 feb 2013

De siste årene har nattklubber og diskoteker måttet redusere den mest ekstreme støyen pga. bedre regelverk. Men nattklubbansatte utsettes fortsatt for så kraftig støy at de risikerer hørselsskader. Målinger ved ni nattklubber i Leinster, Irland, viste et gjennomsnitt (LAeq) på 92 dBA, fordelt på en 20 timers arbeidsuke. Det tilsvarer 89 dB LAeq på en åttetimers arbeidsdag og utgjør en daglig støymengde som overstiger den du utsetter deg for om du hører på en røykvarsler i 32 timer. Også grenseverdiene for spissbelastning (LCpeak) ble overskredet.

 I Norge er grenseverdiene for en åtte timers arbeidsdag 85 dBA, og LCpeak = 130 dBC. Mer om dBA, dBC osv. Om hvorfor voldsom støy kan ødelegge hørselen, se også Tar du vare på flimmerhårene dine?

nattklubb

Fortsatt et borti natta høyt støynivå på nattklubber og diskoterker. Foto Dan Vidal/Wikimedia Commons

Svensk motorsport: Steinhardt mot støy
Oppdatert : 23 jan 2013

Hver fjerde svenske motorklubb har fått klager fra naboer pga. støy. Svemo (Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet) fastslår i et informasjonsskriv at dette er en av de største truslene mot deres virksomhet. Forbundet arbeider derfor med en handlingsplan for å håndtere problemet. Svemos miljøkoordinator Mikael Norén sier at forbundet arbeider steinhardt med det internasjonale forbundet for å vise at støyproblemet tas alvorlig. I Norge gjelder støygrenser i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442.

skrens1
Nedre Glomma: 30 syklister sjekker vintervedlikeholdet
Oppdatert : 15 jan 2013

Prosjektet Sykkelbyen Nedre Glomma søkte etter 20 vintersyklister – og fikk svar fra 250. 30 av dem plukkes ut for å gi ukentlige tilbakemeldinger om tilstanden på sykkelveiene i Fredrikstad og Sarpsborg.– Vi ser frem til å få gode innspill direkte fra syklistene og at dette er med på å gjøre oss bedre til å gjennomføre et godt vedlikehold, sier Lars Husvik.

     Sykkelbyen Nedre Glomma er et samarbeidsprosjekt mellom Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen som jobber for å doble antallet sykkelreiser i regionen ved å få nye sykkelveier, ta godt vare på de vi har og fremme sykkel som fremkomstmiddel. Mer.

Barnehage- og SFO-støy også I Danmark
Oppdatert : 08 jan 2013

Også i Danmark utsettes personalet for kraftig støy fra små lydkilder. En undersøkelse ved 170 institusjoner viste riktignok at de 150 holdt seg under grensen på 85 dBA for gjennomsnittsstøy, og at nærmere ni av ti hadde etterklang under grenseverdiene. Undersøkelsen fastslår imidlertid at personalet i større grad enn f.eks. industriarbeidere må forholde seg til hver enkelt lyd: Hver lyd gir informasjon om at barna er sultne, tørste, tisser i buksa, savner mamma, hviner av fryd, ser en merkelig fugl eller skriker for å overdøve all støyen. I tillegg er småbarnstemmer mer høyfrekvente enn voksne stemmer. Alt dette gjør at støyen virker mer trettende enn f.eks. industristøy med samme støynivå. Og SFO-støyen ligger på ingen måte tilbake for barnehagestøyen. Mer.

støy-barn-dansk

Gjennomsnittsstøy ved danske barneinstitusjoner. 85 dBA er øverste tillatte støygrense både i dansk og norsk arbeidsmiljølov.

Nattestengt for varmepumpe
Oppdatert : 02 jan 2013

Støy fra varmepumper er en vanlig årsak til at folk i fortvilelse blant annet tar kontakt med Støyforeningen, for å låne støymåler og dokumentere forholdet.  På NRK.no leser vi om en støyplaget i Porsgrunn som ikke fikk sove om natten på grunn av støyen fra naboens varmepumpe, 8 meter unna. Til slutt måtte Fylkesmannen i Telemark gripe inn, og ba naboen slå av varmepumpa om natten.

Tidligere hadde saken versert i Porsgrunn kommune. Vår honnør til Fylkesmannen i Telemark.

Les mer om saken.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan