Nyheter
A Sound Investment to Reduce Vehicle Noise
Oppdatert : 05 des 2012
iStock_000017603241Large

På tide å skru ned lyden på nye biler!

Byer, støyeksperter, politikere, privatpersoner og  samfunnsorganisasjoner av ulike slag samler seg i en felles erklæring  til EU om å heve ambisjonsnivået på de europeiske støygrensene for nye  biler.  Akkurat nå vurderes et forslag fra EU´s Directorate General Entreprise om å innføre strengere støykrav ftil nye biler.  Gå til den europeiske nettsiden,  les the Sound Investment Joint Declaration, og føy gjerne navnet ditt  til listen. Eller du kan gå videre i denne artikkelen, for å få mer  bakgrunn og la oss ta med navnet ditt i Støyforeningens norske liste.  Den vil bli føyd til den internasjonale kampanjen. 

Ungdom vil ha mer snøcooter-politi
Oppdatert : 11 des 2012

Fyll og villmannskjøring med snøscooter på nattestid er vanlig, sier ungdommer. De mener mer politi i løypa kan hindre ulykker. Mer

snøscooter

For snøscooterkjørere er promille dobbelt ille. Foto Wkimedia Commons.

Ønsker piggdekkforbud mot svevestøvet – gir også mindre støy
Oppdatert : 10 des 2012

Svein Lillebø fra Ålesund plages av astma, og svevestøvet i biltunnelene gjør at han stenger luftinntaket på bilen. Gående og syklende astmatikere har ikke den muligheten. I tillegg til å rive løs veipartikler og hvirvle opp svevestøv, gir piggkjøringen mer støy. Ålesund er antagelig den byen i Norge som har minst behov for piggdekk, men seksjonsleder i Statens vegvesen, Ivar Hol, sier til nrk.no at piggforbud like fullt ikke er aktuelt, og at konsentrasjonen av svevestøv tidvis er betydelig høyere i f.eks. Oslo og Bergen.

Om hvorfor jernbanestøy sjenerer (om demping, klikk her)
Oppdatert : 05 des 2012

En ny studie viser at det ikke bare er støynivået som gjør at jernbanestøy sjenerer. Den viser at også vibrasjoner og mange togpasseringer virker sjenerende. Vibrasjoner – og svært mange togpasseringer (over ca. 500 pr. døgn) gjør at støyen virker like sjenerende som 5-7 dBA sterkere støy. I Norge forekommer så mange tog nær Oslo S og ved enkelte T-banelinjer.

    I Norsk forening mot støy får vi også noen henvendelser om støy fra tuting (tyfoner). Dette er mest aktuelt ved usikrede planoverganger. Nye jernbaner bygges heldigvis uten planoverganger, men med dagens utbyggingstempo vil det ta svært lang tid før Jernbaneverket får nedlagt alle de gamle.

Miljøfartsgrenser gir mindre støy
Oppdatert : 27 nov 2012

Klif (Klima- og forurensningsdirektoratet) støtter miljøfartsgrenser og mener overtredelser må medføre samme reaksjon som andre overskridelser av fartsgrensene, dvs. at sjåfører må kunne få prikker og miste førerkortet når de kjører fortere enn miljøfartsgrensen

      – Effektive tiltak for å bedre luftkvaliteten må settes inn raskt. Da er det også nødvendig å ha gode sanksjoneringsmuligheter for å sikre at tiltakene følges opp og virker, sier Klifs direktør Ellen Hambro. Målinger viser at de også gir støyreduksjon, med opptil 2 dB, i tillegg til at vinterulykkene er redusert med 31 %. Klifs meninger støttes av folk flest: I januar 2012 gjennomførte Respons en meningsmåling for Aftenposten som viste at 52 % var positive til miljøfartsgrensen, 32 % negative. 16 % hadde ingen mening. Mer.

Station Pub kan ikke spille høy musikk
Oppdatert : 27 nov 2012

Miljørettet Helsevern i Østfold (MHVIØ) påla Station Pub i Mysen å dempe musikken slik at støyen hos naboene ikke skulle overstige grenseverdiene i Helsedirektoratets veileder for musikk og helse. Fylkesmannen i Østfold har imidlertid opphevet vedtaket pga. saksbehandlingsfeil. Derfor hevdet Indre Smaalenene at Station Pub dermed igjen kunne spille høy musikk. Men det stemmer ikke. Fylkemannen presiserer at «Disse normene fra Helsedirektoratet er imidlertid like forpliktende for virksomheten selv om Fylkesmannen opphevet vedtaket på grunn av saksbehandlingsfeil.»

Lyden off

Også Station Pub i Mysen må ta hensyn til naboene

Også gresshopper synger høyere i biltrafikk
Oppdatert : 23 nov 2012

Ikke bare fugler hever stemmen for å overdøve bilstøyen. Tyske forskere har funnet det samme hos arten slåttegresshoppe (som også finnes i Norge), i den grad vi kan snakke om «stemme» hos et insekt som lager lyd ved å gi bakbena mot vingene. Analyse av lydopptak i et laboratorium viste at hannene som kom fra trafikkerte omgivelser hadde endret sangen sin ved å øke styrken i de dypeste, mest lavfrekvente, delene av sangen. Det er vesentlig disse frekvensene som lett blir overdøvet av bilstøyen. Forskerne er bekymret for at endringen i sangene kan føre til rot i gresshoppenes paringssystem. Kanskje kan hunnene bli forvirret om hannenes sang blir ugjenkjennelig.

slåtteg

Den prøver å synge høyere enn bilstøyen. Foto G.-U. Tolkiehn/Wikipedia.

Støy i barnehager og jakten på etterklangen
Oppdatert : 23 nov 2012

Det er ikke barnas lydnivå som er støyproblemet i barnehagen, sier akustikk-konsulent Yvet Martin. Mer presist: Lydnivået er ikke årsaken til støyproblemet, men et resultat av for mye etterklang – og at hjernen vår ikke er tilpasset et liv med støy og susing fra trafikk, vifter osv. Men hun mener det vil hjelpe å bruke tilpassede lydabsorberende materialer, at disse slett ikke er dyrere enn vanlige materialer – og at det også er håp for eksisterende bygg.

I naturen betyr lave frekvenser torden, jordskjelv eller rovdyr. Fare. Foto Master Sgt. Jeremy Lock, USAF/Wikimedia Commons.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan