Nyheter
Danmark: Mye støy på skolen
Oppdatert : 16 aug 2013

En dansk undersøkelse blant 48 000 skoleelever viser at støy- og inneklimaproblemer har betydning for elevenes innlæring. Problemer med larm og støy i klassen gir eleverne innlæringsvanskeligheter. 47 % av 4.–10.-klassingene opplever hver dag eller nesten hver dag problemer med larm eller støy. Det har betydning for elevernes læring, konsentration og faglige utbytte. Men det forringer også lærernes velbefindende, mener Danmarks Lærerforening. Og ifølge et forskningsprosjekt fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har støy også stor betydning for lærerens arbeidsmiljø. Lærernes opplevelse av støy i undervisningen henger sammen med lavere jobtilfredshet, økt tretthet og mangel på energi og motivasjon.

skole2

Foto: Oregon Department of Transportation/Wikimedia Commons

Støy og stortingsvalg
Oppdatert : 14 aug 2013
valg 2013

Kristelig Folkeparti, Venstre, Senterpartiet og Miljøpartiet De grønne er de eneste partiene som direkte nevner samfunnsutfordringen støy i de programmer de går til stortingsvalg på. Hverken Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti, Høyre, Fremskrittspartiet eller Rødt nevner miljøproblemet støy spesifikt. Er dette politisk berøringsangst om det miljøproblemet som plager 1,7 millioner nordmenn?

Analysen er den aller enkleste – søkeordet støy i pdf-filen med partiets program – men den berører en sentral utfordring, nemlig at miljøproblemet støy ofte blir usynliggjort. Støyplagen er det miljøproblem som nest etter luftforurensing rammer flest nordmenn. Dokumentasjonene om helseskader som følge av støy, blir stadig fler. Støyproblemet trenger å bli nevnt med navns nevnelse og ikke bli berørt indirekte. Dette er året da det kommer handlingsplaner og resultater av støykartlegging i våre største byer. Disse understreker at støyproblemet er massivt og voksende.

Les mer

Petroleumsindustrien: Frokostmøte om støy
Oppdatert : 13 aug 2013

LO i Rogaland melder om at Norsk olje og gass arrangerer frokostmøte om støy 30. august i Stavanger. Temaet er "HØR! Database støy- og vibrasjonsdata - håndholdt verktøy".

Støyarb og vibrhandholdt maskin

Egenprodusert støy fra håndholdt verktøy gir i mange tilfeller et betydelig bidrag til støyeksponering over grenseverdiene for hørselskadelig støy. Vibrasjoner fra håndholdt verktøy er også årsak til mange yrkesskader. Prosjekt «Støy i petroleumsindustrien» har to delprosjekt som ser på risikoen for støy- og vibrasjonsskader ved bruk av håndholdt verktøy. En database med støy- og vibrasjonsdata for ulike typer verktøy forventes å bli et viktig redskap i denne sammenheng. På møtet blir det orientert om bakgrunn, oppbygning og muligheter som denne viktige databasen gir. Det vil også bli informert om arbeidet som gjenstår før databasen blir tilgjengelig i slutten av 2013.

Les mer

Vil du bli støyambassadør?
Oppdatert : 07 aug 2013

Norsk forening mot støy gjenopptar vervingen av støyambassadører, dvs. lokalpolitikere som tar opp støyproblemer – og løsninger – i kommunestyret, lokale partilag osv. Som støyambassadør kan du også kontakte foreningen for å få hjelp om støy ved reguleringssaker, konsesjoner, bevillinger osv.
    I årene rundt 2007 hadde foreningen ca. 40 støyambassadører. Vår første støyambassadør, Torstein Larsen (nå styremedlem), som den gang representerte Frp, sa til bladet Helse & Miljø: «Å være støyambassadør er viktig og man må være seg sitt ansvar bevisst. Når man får resultater så kommer det så utrulig mange til gode på en positiv måte.» Larsen fikk også Orkdal Frp til å vedta dette i programmet for 2007-2011:

Orkdal FrP vil arbeide for støyforebyggende tiltak i de områder hvor kommunen har ansvar. Videre vil vi argumentere for slike tiltak overfor fylket og staten der disse har ansvar.Et viktig tiltak kan ære å redusere støyen ved kilden, blant annet støysvake vegdekker.I påvente av at fylket eller staten starter slike skjermingsanlegg går vi inn for at kommunen forskutterer slike viktige prosjekter.

      Ole Døvik (KrF) understreket sitt inntrykk av at folk er takknemlige når støyambassadørene tar tak.
Mer.

Oslo: 64 % har veitrafikkstøy over grenseverdiene
Oppdatert : 05 aug 2013

Nesten to av tre oslofolk har veitrafikkstøy over grenseverdiene ved boligen. I tillegg har ca. hver 10. tilsvarende støy fra skinnegående transport. Og det er flere støyutsatte nå enn det var i 2007. Dette fremgår av Oslos handlingsplan mot støy 2013-2018.

støy-hpl-oslo
Asker: Handlingsplan mot støy – og det trengs
Oppdatert : 02 aug 2013
støy-asker

Asker kommune vil med «Handlingsplan mot støy 2013-2018» legge rammer for kommunens støyrelaterte arbeid, slik at vi tilfredsstiller mål i henhold til forurensningsforskriften og retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen. Forurensningsforskriften stiller krav til kartlegging av utendørs støy og påfølgende 5-årig handlingsplan.

     Asker kan så visst trenge en handlingsplan: Kartleggingen viser at nesten hver tredje askerbøring (om lag 18700 personer) bor i støyutsatte helårsboliger med et støynivå over 55 dB (Lden). Dette er grenseverdien for gul sone i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. Om lag 6110 personer er støyutsatt med et støynivå over 55 dB (Lden) forårsaket av trafikkstøy fra de kommunale veiene. Hele handlingsplanen.

Trøtt bak rattet? Støy en medvirkende årsak
Oppdatert : 01 aug 2013

 En svensk forskningsrapport viser at tretthet hos bilføreren er medvirkende årsak til ca hver 5. trafikkuhell i Sverige. Støy, og ikke minst lavfrekvent støy er på sin side en medvirkende årsak til tretthet, viser en rapport fra VTI -Vägteknisk Institut. Støy i kupéen gjør sjåføren trett, og kan være en medvirkende årsak til 20 % av alle trafikkuhell i Sverige, fremgår det av en forskningsrapport som VTI har utarbeidet i samarbeid med Volvo. VTI har målt lydnivåer og støy i fire forskjellige personbilmodeller, på forskjellige typer veibane. Støynivåene er gjenskapt og forsket på i forskningsinstituttets kjøresimulator, for å se hvordan ulike nivåer støy påvirker føreren. (illustrasjonen fra Statens vegvesens kampanje om å stoppe og hvile)

binary-109758-189908

Les mer

Tekstiler mot etterklang og støy
Oppdatert : 26 juni 2013

Vi vil ha store vinduer, få møbler og høyt under taket. Men harde og glatte materialer i glass, betong, børstet stål osv. gir også hard etterklang. Tekstiler kan imidlertid brukes til å dempe støyen uten å kompromisse med en moderne arkitektur (og uten å gjøre vegg-til-vegg-tepper, polstrede møbler osv. moderne igjen). Det fastslår Cecilie Bendixen fra Center for Teori og Metode ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. I forbindelse med en doktoravhandling har hun laget tekstile installasjoner i form av bl.a. en skilpadde og skyen Nimbo (se ill.), og målt støy og absorpsjon. Tekstilene avstand fra muren har stor betydning for absorpsjon av lavfrekvent støy – 40-50 cm gir bedre resultater enn 2-10 cm avstand. Mer.

støy-nimbo

Stoffskyen Nimbo absorberer lyd og reduserer etterklang og støy. Foto Ole Akhøj.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan