Nyheter
Høringsuttalelser
Oppdatert : 10 des 2013

De viktigste høringsuttalelsene våre i 2013, bl.a. om statsbudsjettet, finner du her.

En generasjon av hørselsskadede?
Oppdatert : 04 des 2013

Risikerer vi å bli en generasjon av halvdøve 50-åringer? spør IKT-forsker og akustiker Tron Vedul Tronstad i Sintef. For vi vet ikke nok om mekanismene som gjør at øredøvende larm faktisk er – øredøvende. Under UKA i Trondheim sirkulerte forskerne rundt i lokalene med 32 mikrofoner på skuldrene, for så å analysere dataene.

     Og forskerne vet noe. F.eks. ser det ut til at vi er mindre utsatt for hørselsskader hvis vi nyter lyden. I så fall er tungmetall ved 100 dB på en konsert ikke like hørselsskadelig som en vinkelsliper med samme lydnivå. Vi vet ikke hvor stor denne effekten faktisk er. Men den er åpenbart ikke nok til å forhindre at også musikere får hørselsskader. Mer.

Jubileet:
Oppdatert : 17 des 2013
dirdal

Bjørn Dirdal, nytt æresmedlem i Norsk forening mot støy.

Foredragene på Støyforeningens jubileumskonferanse holdt et meget høyt nivå (ikke høyt støynivå) og blir lagt ut på våre nettsider. (link til foredragene) Under jubileumsfesten etter konferansen ble Bjørn Dirdal utnvevnt til æresmedlem. At foreningen ble en masseorganisasjon (alt er relativt) i 1970-årene, er ikke minst hans fortjeneste. Se intervju med Dirdal på s. 10 i jubileumsnummeret, som du skal ha fått i postkassen hvis du er medlem. Eller du kan lese intervjuet her.

mutt-klang

Mutt Aiello, foreningens første æresmedlem, nyter musikk fra Klangkammer. Hun var daglig leder i 1975-99.

Fotos Pål Jensen.

Turistforeningen, Virke og FRIFO kritiserer Regjeringens snøscooter-politikk
Oppdatert : 27 nov 2013

Regjeringens vedtak om å utvide forsøksordningen for snøscooterkjøring må kjennes ugyldig, mener Den Norske Turistforening, som nå klager til Sivilombudsmannen. Foreningen har lansert et opprop, SI #JA TIL STILLE NATUR . Også Virke og Friluftslivets fellesorganisasjon tar avstand fra mer snøscooterkjøring.

Les også

Støy og stillhet i friluftsliv av Nils Faarlund.

snøscooter3

Fellesnatur eller snøscooterbrøl? Ill.: Til venstre Den Norske Turistforening; til høyre Wikimedia Commons.

Sammenhengen nattstøy–søvnforstyrrelser
Oppdatert : 15 nov 2013

Nattstøy er en viktig bidragsyter til søvnforstyrrelser. Om noen skulle være i tvil, så er dette grundig dokumentert i rapporten Nattstøy og søvnforstyrrelser fra Folkehelseinstituttet (FHI).

støy-søvn

Sammenhengen støy–søvnforstyrrelser hvis du først har klart å sovne. Til sammenligning er maksgrensen for støy fra f.eks. varmepumper og ventilasjonsanlegg er på 32 dBA hvis anleggene er fra 2008 eller nyere. Ill. fra rapporten.

Tilfredsstillende lydisolasjon?
Oppdatert : 28 feb 2014

Minstekravene til luftlydisolasjon I nye byginger er på 55 dB mellom boenheter, og 45 dB mellom boenhet og f.eks. korridor. Men disse tallene sier ikke folk flest allverden. Figuren nedenfor, hentet med tillatelse fra Gyproc, gir imdlertid en indikasjon av isolasjonens kvalitet. NB! Gjelder ikke for trinnlydisolasjon.

lydreduksjon-gyproc
Flystøy kan skade barnas evne til å skaffe seg kunnskaper
Oppdatert : 11 nov 2013

Flystøy kan skade barnas evne til å skaffe seg kunnskaper – selv flere år etter støyeksponeringen. Hos britiske 15–16-åringer var disse ferdighetene lavere hvis de i barneskolealder hadde bodd nær en flyplass. Særlig overraskende er det vel ikke, når vi vet at støy bl.a. forårsaker stress, konsentrasjonsvansker og søvnforstyrrelser. Mer

Søvnløshet (også pga. støy) truer fysisk og mental helse
Oppdatert : 06 nov 2013

Mangel på skjønnhetssøvn går ikke bare utover skjønnheten. Den øker risikoen både for hjerteinfarkt, astma, fibromyalgi, leddgikt, benskjørhet, fedme, kroniske smerter m.m., og mentale problemer som depresjon . Og nattestøy bidrar ofte til søvnforstyrrelser. En undersøkelse fra Beograd viser at utendørs veitrafikkstøy på over 65 dBA (tilsvarer rød sone i norsk støyregelverk) i forhold til under 55 dBA har bl.a. følgende virkninger:

  • Andelen som våkner i løpet av natten øker fra 38,8 til 60,1 %
  • Andelen som har vanskelig for å sovne igjen øker fra 23,2 til 35,7 %
  • Andelen som sover for åpent vindu avtar fra 93,7 til 52,6 %
søvnmangel

Ettervirkning av søvnmangel. Foto Wikipedia.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan