Nyheter
Fornøyelseskjør med snøscooter?
Oppdatert : 17 jan 2014

Hugo Jacobsen (Ap.) har tatt initiativ for å få etablert løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter i Lødingen. Ordfører Anita Marthinussen (H) svarer at dette tidligst kan skje fra 2015. Bjørn Hegstad (V) tar til orde for at hele prosjektet bør stoppes. Jacobsen hevder at det dessverre «er mye hysteri rundt dette med støy fra snøskuter». Hvorvidt han mener også Bjørn Hegstad er hysterisk, fremgår ikke av oppslaget i Bladet Vesterålen.

snøscooter4
Danmark: Jernbane-elektrifisering = mindre togstøy
Oppdatert : 15 jan 2014

Danskene planlegger storstilt elektrifisering av jernbanene. Elektrifiseringen antas å redusere togenes CO2-utslipp med 44 %. I tillegg øker jernbanenes kapasitet, og luftforurensningene blir mindre selv ved bruk av kullkraft. Og hva med togstøyen? Den som har reist med tog i Danmark, har antagelig hørt at de store diesellokene ikke er lydløse. Ved lave hastigheter – stasjonsområder, godstog, kurverike baner osv. – er elektriske lok betydelig mindre støyende enn diesellok. Ved høyere hastigheter, hvor togstøy domineres av hjul-/skinne-støy, er forskjellen mindre.

Mer.

tog-danmark-el
Støy og helse: Frokostseminar 6. februar
Oppdatert : 14 jan 2014

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har utarbeidet en kunnskapsstatus om sammenhengen mellom støy og helse. Hovedfunnene fra dette arbeidet vil bli presentert på frokostseminaret torsdag 6. februar.

Mye tyder på at omfanget av hørselsskadelig støy og hørselsskader er på vei nedover i den vestlige verden. Likevel er omfanget av meldte støyskader stabilt i fastlands-Norge og øker offshore. Flere andre helseeffekter enn nedsatt hørsel kan forårsakes av støy. Støyreduserende tiltak i norsk arbeidsliv er derfor fortsatt viktig.

KURSINFO 

noisebusters2

Ill.: Noise Busters

Stille intimsone
Oppdatert : 07 jan 2014

Noen byer har vedtatt å opprette stille soner – vanligvis i parker og friområder. Oslo har 14 av dem. På papiret. De er ikke alltid like stille. Men med denne kule dingsen av pleksiglass kan enhver opprette sin egen stille privatsone. Mer.

audiorb

Kul stillesone. Ill. AudioOrb.

Over 70 organisasjoner vil temme flybransjen
Oppdatert : 06 jan 2014

Over 70 organisasjoner har undertegnet Taming Aviation-oppropet. Dette vil sette en stopper for nattflyvningen og subsidiene til flybransjen. Skatteprivilegiene til flybransjen er beregnet til 50 milliarder euro (ca. 400 mrd. kr) pr. år. Fjernes disse subsidiene, vil flytrafikken i Europa antagelig stabiliseres eller avta. Dermed fjernes behovet for å utvide flyplasser eller bygge nye. Mer. Se også AirportWatch.

fly14

Over 70 organisasjoner vil stoppe nattflyvning og subsidiering av flybransjen. Ill. AirportWatch.

Kan denne fjerne støyen?
Oppdatert : 03 jan 2014

Trenger vi tunge gardiner eller fasadeisolering til en kvart million for å dempe støyen fra biler, varmepumper, utagerende festing osv.? Nei, mener industridesigneren Rudolf Stefanich fra Østerrike, og det er ennå tre måneder til 1. april. Han har konstruert en liten sak ved navn Sono som settes på vinduet, og som skal filtrere bort støyen med motlyd. Ikke nok med det: Ved å trykke på en knapp kan du filtrere vekk f.eks. bilstøy, mens fuglesangen slipper gjennom. Foreløpig som prototyp. Vi får se – eller høre

støyklump

Kan dette vindusvidunderet erstatte fasadeisolering og tunge gardiner?

Utvinning av skifergass støyer
Oppdatert : 20 des 2013

Vi har ofte skrevet om støyende vindturbiner. Utvinning av skifergass er minst like støyende, ofte betydelig mer – i tillegg til at den forurenser luften og i noen tilfeller grunnvannet, og ødelegger landskapet mer enn noen vindpark er i stand til. Konsernet Cardno Entrix, som skryter av at det former fremtiden, har fått gjort noen støymålinger ved «fracking», dvs. at skiferhellene brekkes opp med vannjet-maskiner. På en avstand av 100 og 200 fot (ca. 30 og 60 m) målte de henholdsvis 68,9 og 68,4 dBA. Det er hyggelige tall i forhold til flere andre målinger. Ved et studium i New York målte en 72 dBA på 2000 fot (over 600 m) og 104 dBA ved 50 fot (vel 15 m). Til sammenligning kan støyen anslås til 72 dBA 50 m fra en firefelts motorvei, med 50 000 biler pr. døgn og 100 km/t. For øvrig skaper skifergassbrønnene også mye trafikkstøy, for de trekker til seg bl.a. en sverm av digre lastebiler og trailere.

frack

Utvinning av skifergass, «fracking», kan gi 72 dBA på over 600 m hold. Trafikken med digre lastebiler, trailere og spesialkjøretøy kommer i tillegg. Foto Cardno Entrix.

Forsker mener snøscooter-rapport blir misbrukt – frykter mer støy
Oppdatert : 17 des 2013

     Forsker Margrete Skår ved Norsk institutt for naturforskning evaluerte det forrige forsøksprosjektet med snøscooterløyper i 2005. Hun sier det er feil å fremstille forsøket som «en suksess».

    - Myndighetene løper en stor risiko ved å videreføre forsøksordningen til 108 kommuner, mener samfunnsforskeren.

Flere tilhengere av rekreasjonskjøring med snøscooter har i ettertid tatt evalueringsrapporten hun sto bak til inntekt for at forsøksprosjektet fra 2001–2005 var vellykket.

     - Å fremstille forsøksprosjektet som en suksesshistorie, er et syn jeg ikke deler, sier Skår, som også har skrevet en kronikk om dette. Hun frykter mer kjøring utenom traseene, og mer støy. Mer

snøscooter4

Foto SK Watercraft Rentals

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan