Nyheter
Ny pizzakjede, København og Malmö satser elektrisk
Oppdatert : 28 mars 2014

Elektrifisering av transport er et viktig tiltak for å redusere både støy og luftforurensninger, og elektrifsering av kjøretøy som brukes mye har størst betydning. Busser og pizzabiler er eksempler på slike kjøretøy. Domino’s Pizza, som nå etablerer seg i Norge, anskaffer 10 elektriske Renault ZOE og 2 Renault Twizy Cargo. Og København og Malmö innfører nå fullvoksne batteribusser, ikke bare de små og halvstore vi har sett noen av også i norske byer.

elbuss-bil

Fra det meget store til det bittesmå. T.v. en fullvoksen elbuss av kinesisk fabrikat, klar til innsats i København. T.h. en Renault Twizy Cargo, som en pizzakjede har anskaffet to av (i tillegg til 10 andre elbiler) ved etableringen i Norge.

Våt veibane gir mer støy – hvor mye?
Oppdatert : 25 mars 2014
bil-ljabru

Våt veibane gir mer støy - også når den ikke er fullt så våt som her. Foto Pål Jensen

De fleste har vel hørt at våt veibane endrer lydbildet fra biltrafikken: Støyen øker, og høye og mellomhøye frekvenser øker mest. Og forskjellen er størst for lette biler – fordi tungbilene har relativt mer motorstøy. Det vi hører bekreftes av målinger, selv om forskjellene varierer mye. En undersøkelse fra en motorvei i Portugal viser følgende differanser:

støy-asfalt-våt-tørr-port

L1 = lette biler, L2 = tunge biler, PA = porøs asfalt, DA = tett asfalt, w = våt, d = tørr veibane

Porøs asfalt har en betydelig virkning under visse forhold – 3 dBA reduksjon tilsvarer at biltrafikken halveres.

Kan hørselstap krympe hjernen?
Oppdatert : 19 mars 2014

Forskere i USA har funnet at eldre med ubehandlet hørselstap har mer hjernesvinn enn andre eldre. Et tiårs studium av 126 eldre viste at de med minst 25 dB hørselstap gjennomsnittlig mistet mer enn 1 cm³ hjernemasse pr. år. Andre risikofaktorer ved hørselstap er bl.a. økte fare for demens, fallulykker og dårligere fysisk og mental helse. Mer

støy-hør1

Pass på ørene - og begynn tidlig, så varer de lenger. Hjernen også.

Varmepumper: kontroll viste at 40 % drev ulovlig
Oppdatert : 19 mars 2014

Miljødirektoratets kontroller viser at 40 prosent av virksomhetene som installerer varmepumper, ikke har godkjent sertifisering. Kontrollene hadde utgangspunkt i den nye sertifiseringsordningen for behandling av fluorholdige gasser, som bl.a benyttes i varmepumper. - Disse forbindelsene er sterke klimagasser og erstattere for ozonnedbrytende stoffer som tidligere ble brukt i varmepumper og kjøleanlegg. På sikt vil den strenge reguleringen av fluorholdige klimagasser gi mindre utslipp, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet.

Varmepumper Hong Kong

Bildetekst: Om ikke lenge har vi 1 million varmepumper i Norge. Er tiden inne til å gå regelverket og praksis etter sømmene og lage bedre veiledere for å forebygge støyproblemer og nabokrangel i fremtidens fortettede Norge?  Foto: Iren

    

Varmepumpestøy: Det er en forskjell
Oppdatert : 18 mars 2014

Hvis du vil være god nabo, er det ikke likegyldig hvilken varmepumpe du får installert hvis du trenger en. Støynivået for utedelene – de som gode naboer ikke plasserer foran andres soveromsvindu – varierer med opptil 13 dBA. (Vær oppmerksom på at støyinndelingen av varmepumpene er gjort ved en utetemperatur på 7 + grader. Ved lavere temperaturer kan støyen være høyere, varierende fra modell til modell).

Forskjellen på støyen fra innedelen er mindre, opptil 6 dBA. Støysvak utedel følges som regel også av støysvak innedel. Enkelte pumper er både billigere, mer effektive og mer støysvake enn gjennomsnittet. Alt dette fremgår av en varmepumpest utført av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut på oppdrag fra Energimyndigheten, formidlet av Forbrukerrådet.

støy-vptest

God virkning, lite støy og lav pris er vanskelig å forene – men ikke umulig. Fra en test ved SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut på oppdrag fra Energimyndigheten, formidlet av Forbrukerrådet.

Olje og gassindustrien avholder egen konferanse om støy
Oppdatert : 06 mars 2014

I løpet av tre år har Norsk olje og gass gjennomført et omfattende prosjekt for å bidra til reduksjon av helseskadelig støy. Den 2. april arrangeres en konferanse hvor resultater og tiltak for å bedre støyforhold i bransjen blir lagt frem.

Boredekk lite utsnitt

Massive støyeskponeringer for de ansatte i oljeindustrien var utgangspunkt et treårig prosjekt for å finne virkemidler for støyreduksjon. Foto: Statoil

Støy i barnehage – varsel om tvangsmulkt
Oppdatert : 06 mars 2014

Hareid kommune er varslet av Arbeidstilsynet om tvangsmulkt på 500 kr/døgn inntil kommunen leverer en risikoanalyse for sine arbeidstakere i forbindelse støy i barnehage. De som arbeider i barnehager til hører en yrkesgruppe som er blant de mest støyeksponerte. Allerede oktober fikk kommunen pålegg om en risikoanalyse.

Stillle stund i barnehagen

En ettertraktet stille stund i barnehagen. Foto: Wikimedia Commons

Hørselsskader koster milliarder
Oppdatert : 04 mars 2014

Hørselsskader koster dansk arbeidsliv anslagsvis 2,7 milliarder kr. De koster neppe mindre i Norge, med omtrent samme antall arbeidstagere og gjennomgående høyere lønninger. Og hertil kommer kostnadene i helsevesenet. Undersøkelsen tyder også på et samsvar mellom hørselstap og diabetes og fedme. Mer

hør3

Hvasadusadu? At hørselstap koster milliarder.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan