Nyheter
Er barneskrik støy?
Oppdatert : 30 april 2014
skrik-baby

Støy? Foto Dave Buchwald/Wikimedia Commons

Det er omdiskutert i hvilken grad skrik og andre ytringer fra små lydkilder er å betrakte som støy. I Norsk forening mot støy har vi fått flere naboklager på støy fra barnehager, trampoliner osv. Andre ganger har slike saker havnet i retten, med vekslende resultater. Og mange (40 % ifølge en meningsmåling) ønsker barnefrie fly eller barnefrie soner i flyene. NRK Østlandssendingen meldte nylig om en bussjåfør som nektet å kjøre videre fordi det var så mye bråk. Den skyldige var bare ti måneder gammel. Da foreldrene påpekte at det var lettere sagt enn gjort å hindre en baby i å gråte, fikk de lov å sitte på til Ullevål hvor de skulle på et legebesøk. I Bjugn nektet en prest å døpe to små fordi de gråt for mye.

Støyforeningens hederspris til naturen selv
Oppdatert : 05 mai 2014
walid

Styremedlem og poet Walid al-Kubaisi leste dikt. I forgrunnen årets prisvinner: Naturen selv, representert med en hengebjørk (Betula pendulum) - av praktiske hensyn et ungt eksemplar. Den røde blomsten heter Ohroprotectionalis pax.  Foto Pål Jensen
Hovedarrangementet foregikk i Spikersuppa, i strålende vær. Foreningens hederspris gikk i år til naturen selv, representert ved en hengebjørk, Betula pendula. Den representerer og er med opå å opprettholde stillheten, en lydkvalitet som 9 av 10 nordmenn søker i naturen.

     Årets verstingpris, selve Snegleprisen, gikk til den forrige og den nåvørende regjering i uskjønn forening, representert ved miljøvernminister Trine Sundtoft - for deres utrettelige arbeid for mer snøscooterkjøring. Det siste ble markert med en snøscooter-rapsodi, som innledet arrangementet. I sine appeller la også Naturvernforbundets og Turistforeningens representanter hovedvekten på dette eksosiske frislippet i norsk natur.

Støyfri dag onsdag 30. april!
Oppdatert : 29 april 2014
hvitvei

Støyfri dag – vårens vakreste eventyr! Foto Pål Jensen

Hovedarrangenement i Spikersuppa (v/Stortinget), kl. 1230–14.

Servering: Kvikklunsj og kaffe

Åpning ved Hanne Herrman, daglig leder

Appeller ved Naturvernforbundet og Den Norske Turistforening

Styremedlem Walid al-Kubaisi avslutter med diktopplesning

Forbehold for endringer.

Elbusser støyer mye mindre
Oppdatert : 17 feb 2017
støy-busser

Elbusser støyer langt mindre enn eksosbusser, iallfall ved hastigheter opp til ca. 65 km/t. En økning på 10 dBA tilsvarer en tidobling av lydtrykket. Målingene gjelder maksstøy ved passering 50 fot (ca. 16 m) unna. Batteribusser ligger trolig nær trolleybusser i støynivå. 40 mph er ca. 65 km/t. Ill. fra rapporten.

Den som har hørt en elbuss, vet at den støyer langt mindre enn en dieselbuss – iallfall i bytrafikken. Forskjellen er større enn for personbiler. Forskjellen mellom dieselbusser på den ene siden og gassbusser og hybridbusser på den annen er mindre. Begge deler bekreftes av målinger utført i USA.

Foredragene på konferansen 12. mars
Oppdatert : 04 april 2014
Sleepless 600 v2

KONFERANSEN: MÅ MILJØVENNLIG ENERGI STØYE? LAST NED FOREDRAGENE

12. mars arrangerte Norsk forening mot støy en konferanse som belyste støyutfordringer med de "miljøvennlige" energiformene og energibærerne. Konferansen tok også opp spørsmålet om det er riktig å kalle en energiform "miljøvennlig" så lenge den medfører støyproblemer og helsekonsekvenser. I tillegg ble det presentert eksempel på løsninger av støyproblemer. Det har vært en del interesse for foredragene. De kan nå lastes ned på våre nettsider. Les mer og last ned foredragene.

Bildetekst: På konferansen fortalte bl.a. rådgiver Stein Børre Kolstad om eksempler på vellykket demping av støy fra tekniske anlegg. Foto: Steven Gersh

Sten børre Kolstad foto- Steven Gersh
Årsberetningen 2013
Oppdatert : 26 mars 2014

Årsberetningen 2013 for Norsk forening mot støy, som vedtatt på foreningens årsmøte 12. mars.

Du kan nå også laste det rikholdige festskriftet som ble laget i forbindelse med Støyforeningens jubileum:

Festskrift 5,51 MB
mutt-lavopp

Fra 50-årsjubileet. Mutt Aiello, æresmedlem og tidl. (1975-99) daglig leder, nyter Klangkammer. Foto Pål Jensen.

Ålesund: Måtte tilby hotellplass pga. støy
Oppdatert : 11 april 2014
dynamitt

Sprengning i boligstrøk gir lett støy over grenseverdiene i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingIll. Pbroks13/Wikimedia Commons

Da Aksla Parkering begynte å bore og sprenge i fjellet, ble naboene i Parkgaten ille plaget av støy. Etter flere klager fattet kommuneoverlege Daniel Berntsson et hastevedtak som påla Aksla Parkering å sørge for at de nærmeste beboerne midlertidig gis et annet bosted. Alternativet var 15.000 kroner i dagmulkt. De mest plagede fikk plass ved et Thon-hotell.

Også for lite lyd kan gjøre syk
Oppdatert : 08 april 2014
stillerom-xt

Stillerom. De dype trestykkene absorberer lyden. Ingen har klart å oppholde seg her mer enn en time. Lyden i rommet er målt til – 9 dB, 1/8 av den svakeste lyd et godt menneskeøre kan oppfatte. Foto Wikimedia Commons.

Støy er helseskadelig, men også mangel på lyd kan være til å bli syk av. Ved Consumer Reports Laboratory i Minneapolis har en klart å lage et rom så stille at lydnivået er målt til –9 dB. Dette tilsvarer visstnok lyden når en musunge tisser på et trekkpapir, målt på snaut 3 m hold – og er 1/8 av den svakeste lyd et godt øre kan høre. Og ingen har klart å oppholde seg mer enn 60 minutter i dette stillerommet. Et naturlig lydmiljø er ikke slik som i dette rommet. Vi kan da også bli syke av for lite lyd, hvis vi bevisst stenger lyden ute. Så sier Georg Træland,Teknisk Audiolog og leder ved Hørselsavdelingen på Sørlandet Sykehus, til Kvinneguiden.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan