Nyheter
Den j.... naboen
Oppdatert : 26 mai 2014
nabokr

Naboidyll, skildret av Carl Barks. Copyright © Walt Disney Production.

Mer om fransk naboidyll med stiletthæler, barnevogner og andre ingredienser.

– Ofrene for flystøy er latt i stikken
Oppdatert : 23 mai 2014
yrvin-fly

Ofrene for flystøy ved Gardermoen er lagt i stikken, mener beboer Erik Lundby. T.h. Ole-Erik Yrvin, mangeårlig styremedlem i Norsk forening mot støy, som understreker at det er gammel kunnskap at støy kan forårsake helseskader.

Erik Lundby i Holter opplever at både flyplassen på Gardermoen og kommunehelsetjenesten i Nannestad lar støyofrene i stikken. Nå ber han kommunene samarbeide for å få satt flyplassnaboenes helse på agendaen. Ole-Erik Yrvin, Ap.-politiker og mangeårig styremedlem og tidligere styreleder i Norsk forening mot støy, påpeker at det er gammel kunnskap at støy forårsaker helseproblemer. Han er heller ikke overrasket over den svenske undersøkelsen som viser at det trolig er en sammenheng mellom flystøy og overvekt, se forrige oppslag. Mer.

Fetere av flystøy?
Oppdatert : 15 mai 2014
fet

Overvekt fantes også før flyene kom, men denne undersøkelsen tyder på en sammenheng mellom flystøy og overvekt. Ill. James Mcardell (1729–1765)

Kvinner og menn bosatt nær Arlanda flyplass ved Stockholm ble tykkere rundt magen. Samsvaret var særlig sterkt for personer som ikke flyttet i tiårsperioden mens studien pågikk, og for de som samtidig opplevde stress i arbeidslivet. Det ble også funnet sammenheng mellom langvarig eksponering av flystøy og kroppsmasseindeks (BMI) samt type 2-diabetes. Studien tar for seg mer enn 5000 menn og kvinner fra fem kommuner i Stockholm-regionen. Livvidden økte med 1,5 cm pr. 5 dBA. I rød sone er grenseverdiene 10 dBA høyere enn i gul sone. Det tilsvarer i så fall 3 cm større magemål. Forskerne har kontrollert for faktorer som diabetes i familien og livsstilfaktorer som røyking. Mer.

Sunt kosthold = god hørsel?
Oppdatert : 12 mai 2014
makrell2

Makrell strutter av omega-3, som i noen grad kan beskytte mot hørselstap. Begrensning av kaloriinntaket kan ha tilsvarende virkning. Ingen av delene bør brukes som påskudd for å utsette deg for øredøvende larm. Ill. etter Wkimedia Commons.

Folat, omega-3 og vitamin A kan i noen grad beskytte mot hørselstap. Et svensk forsøk viser at også begrensning av kaloriinntaket kan være gunstig. Det er riktignok gjort med rotter, men det har vært påvist et visst samsvar overvekt–hørselstap.

Mer.

Stille områder stadig viktigere
Oppdatert : 09 mai 2014
Lite_barn_Ostensjovannet_260

Etter hvert som støyproblemene øker blir det stadig viktigere å sikre og bevare stille områder som tilfluktsområde og areal for restitusjon for de mest støyplagete, og som bidrag til god oppvekst for barn. Mellom 100 og 200 millioner europeere karakteriseres som støyplagete. Støy fra samferdsel, særlig veitrafikk, er den dominerende støyplagen. EUs miljødirektoratet offentliggjorde på støyfri en omfattende teknisk veileder for stille områder.

Eidsberg: Støy avler støy
Oppdatert : 07 mai 2014
skyt-motorvei

I Eidsberg fører den ene støykilden (den nye motorveien) også til mer støy fra den andre (skytebanen).

En av Østfold største støykilder, den nye E18-motorveien østover, fører også til mer skytebanestøy ved å tvinge Eidsberg Jeger- og fiskeforening (JFF) til å flytte sin skytebane. De kunne ha snudd den 180 grader, men det fører til for mye støy for naboene – selv med støyvoller. Foreningen søker kommunen om å flytte banen til et pukkverk som skal nedlegges. Den søker også om å skyte inntil 400 000 skudd, det tidobbelte av det som skytes I dag – og bruke banen 360 dager I året. En utredning Asplan Viak har gjort for foreningen viser at ingen boliger i området vil få støy ut over såkalt gul sone, altså over støykravene staten setter, mens områder nord og øst vil ligge i rød sone. Det siste er ikke spesielt hyggelig I et friluftsområde, men foreningslederen Øyvind Dullum sier at «en turgåer som går inn i et skyteområde, der vi har flagget oppe og vi har merket at det er skyteområde, må regne med at det bråker».

Oslo – en avvikssone?
Oppdatert : 06 mai 2014
motorvei-avvikssone

Avvikssone. Foto Wikimedia Commons.

Siden 2005 finnes grenser for hvor mye støy som er tillatt der en bygger boliger, barnehager og annen støyfølsom bebyggelse – selv om en gjennomfører støydempende tiltak som fasadeisolering. For veitrafikk er grensen for rød sone på 65 dBA, målt utendørs. Dette fremgår av Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). I 2006 var 16 % av Oslos innbyggere utsatt for slik støy. Men retningslinjen tillater avvikssoner i sentrumsområder, særlig ved kollektivknutepunkter. I del 2 av kommuneplanen for Oslo, kalt «Smart-trygg-grønn», foreslås en stor avvikssone i Oslos byggesone. Det spørs om kommunen ikke heller bør lukke avviket som det heter på byråkratisk.

Er barneskrik støy?
Oppdatert : 30 april 2014
skrik-baby

Støy? Foto Dave Buchwald/Wikimedia Commons

Det er omdiskutert i hvilken grad skrik og andre ytringer fra små lydkilder er å betrakte som støy. I Norsk forening mot støy har vi fått flere naboklager på støy fra barnehager, trampoliner osv. Andre ganger har slike saker havnet i retten, med vekslende resultater. Og mange (40 % ifølge en meningsmåling) ønsker barnefrie fly eller barnefrie soner i flyene. NRK Østlandssendingen meldte nylig om en bussjåfør som nektet å kjøre videre fordi det var så mye bråk. Den skyldige var bare ti måneder gammel. Da foreldrene påpekte at det var lettere sagt enn gjort å hindre en baby i å gråte, fikk de lov å sitte på til Ullevål hvor de skulle på et legebesøk. I Bjugn nektet en prest å døpe to små fordi de gråt for mye.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan