Nyheter
110 på flere motorveier
Oppdatert : 14 aug 2014
støy-110

Mer fart gir mer støy, og støyen øker betydelig mer enn farten
De blåblå, med Frp i førersetet, har innført 110 km/t som fartsgrense på flere motorveistrekninger i Østfold og Vestfold – og ønsker å heve fartsgrensene enda flere steder. Utrykningspolitiet og Statens Vegvesen er godt fornøyd med de økte fartsgrensene. Støyplagede bør ikke være det, for bilstøyen øker med minst 20 % når farten økes fra 100 til 110 km/t. I tillegg gir høyere fart mer biltrafikk fordi bilister dermed foretar en del turer de ellers ville ha sløyfet fordi de tok for lang tid.

Grundig til verks mot «motorpark»
Oppdatert : 19 aug 2014
skrens-park

Ut i det grønne

Aksjonsgruppa mot den planlagte Valmyra «Motorpark» i Nærøy har gått grundig til verks i sin klage på 355 sider med vedlegg. Per Arne Sørli mener de har avdekket en rekke hull i kommunens prosesser. Områder som det er sagt skal konsekvensutredes, er ikke blitt det, sier han til Namdalsavisa. Gruppas krav fra høsten 2012 om vurdering av andre alternativer, er heller ikke blitt hørt, ifølge klagerne. De mener den viktigste loven – som overhodet ikke er nevnt noe sted – er Grannelova (naboloven). Dette er en meget sterk lov, som har stanset tilsvarende anlegg andre steder i landet.
– Vi har derfor store forhåpninger til at denne saken bikker vår veg, fastholder Sørli.
«Park» er en vanlig eufemisme for anlegg av alt annet enn parkmessig natur – industripark, næringspark osv.

Øya, Tøyen og støyen
Oppdatert : 12 aug 2014
tøyen

Flytting av knutepunktfestivalen til Tøyen har skapt knute på tråden hos noen naboer, mens andre sitter på verandaen og nyter musikken. VG engasjerte Støyforeningens informasjonssjef, Ulf Winther, til å måle støyen hos en av de nærmeste naboene.

Veitrafikk hovedkilden til transportstøy i EU
Oppdatert : 03 juli 2014
støy-euro

Transportstøyen i EU kommer hovedsakelig fra veitrafikken, selv om 20 mill. har nattestøy >= 50 dBA fra flytrafikk. Ill. fra rapporten.
I Norge forårsaker veitrafikk nærmere 80 % av støyplagene. Forholdene er ikke mye annerledes i EU-landene. Årsaken er selvfølgelig at bilene finnes overalt, og at det er så mange av dem. Rapporten Quieter Cities of the Future fra Chalmers dokumenterer både konsekvensene av trafikkstøy og beskriver tiltak som kan dempe støyen.

Stemte ned forslag om opphør av snøscooterforsøket
Oppdatert : 17 juni 2014

 Stortingets energi- og miljøkomité behandlet i dag forslaget fra Arbeiderpartiet og Venstre om å stanse regjeringens forsøksordning med scooterkjøring. Men med støtte fra Senterpartiets Marit Arnstad fikk regjeringen flertall mot opphørsforslaget. Både Venstre og Krf stemte med Ap, SV, og Miljøpartiet de Grønne for å bringe forsøksordningen med snøscootere til opphør.

Dermed er det flertall i energi- og miljøkomiteen for at Regjeringens forsøksordning med snøscootere kan fortsette.

Arctic_cat

Kjør på, var beskjeden fra energi- og miljøkomiteen da den behandlet forslaget om å stoppe forsøket med frislipp av snøscootere i 108 komuner. Foto: Wikimedia Commons og forsiden på Støyforeningens magasin, mai 2014.

Løvenskioldbanen: Den første støyvoll som kan sees fra verdensrommet?
Oppdatert : 17 juni 2014

Skytterforbundet har lagt frem planer om en 15-20 m høy støyvoll rundt Løvenskioldbanen. Den skal beskytte både mot støy- og blyforurensning. Til dette trengs ca. 1,1 mill. m³, og anlegget blir muligens den første støyvoll som kan sees fra verdensrommet. Men Carl Otto Løvenskiold, som eier mesteparten av området, mener det vil være et stort naturinngrep og medføre betydelig anleggstrafikk. Mer.

Paris: 80→70 km/t gav mindre nattestøy
Oppdatert : 17 juni 2014
bilring-paris

Lavere fartsgrense gav mindre støy fra Boulevard périphérique, den innerste av tre bilringer rundt Paris. Ill. Bruitparif.

Boulevard périphérique, den innerste og mest kjente av tre bilringer rundt Paris, har fått fartsgrensen redusert fra 80 til 70 km/t. Dermed avtok nattestøyen (kl. 22–06) med 1,2 dBA. Dette tilsvarer omtrent samme reduksjon som med 30 % mindre biltrafikk, men støyplagene reduseres antagelig mer fordi lavere fart også endrer lydbildet. Dagstøyen ble redusert lite, 0,5 dBA – antagelig fordi bilene om dagen står mye i kø slik at farten uansett er under fartsgrensen. Mer http://www.bruitparif.fr/node/974#.U570Bfl_s0M

Økende motstand mot snøscooterkjøring
Oppdatert : 17 juni 2014
snøscooter4

Skrens

To av tre vil ikke ha unødig snøscooterkjøring i naturen, viser en kartlegging fra Miljødirektoratet. Motstanden har vært massiv fra friluftsliv- og naturvernorganisasjioner. Den har også økt blant folk flest, fra 60 % i 2012 til 66 % i 2014.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan