Nyheter
Gir kaffedrikking mindre tinnitus?
Oppdatert : 10 nov 2014
kaffe3

Vi kan ikke på medisinsk grunnlag dokumentere at kaffe kurerer gruff, men en underselse blant 65 000 kvinner kan tyde på at den reduserer faren for tinnitus (øresus). Ved inntak av over 0,6 gram koffein pr. dag – dvs. over ca. en liter middels sterk kaffe – avtok forekomsten av tinnitus med ca. 20 %. Forskerne fant ingen tilsvarende sammenheng mellom tinnitus og koffeinfri kaffe. Det er likevel for tidlig å anbefale kaffomani mot tinnitus. Hele undersøkelsen.

Florida: Livstid for å løse et støyproblem med pistol
Oppdatert : 05 nov 2014
Prison

Væpna kamp mot støyen førte til livsvarig. Ill. Wikimedia Commons

Ubetinget fengsel for livstid var straffen Michael Dunn (47) ble idømt for å ha skutt og drept 17-åringen Jordan Davis som han mente spilte for høy musikk. En hissig disputt mellom de to endte med at Dunn fyrte av en rekke skudd mot SUV-en (brautebilen) den andre satt i. Drapet skjedde ved en bensinstasjon utenfor Jacksonville. Mer

Bør synliggjøre skader av trafikkstøy
Oppdatert : 28 okt 2014

På tide å synliggjøre helseskader av trafikkstøy blant trafikkskadde og trafikkdrepte. Et eller annet sted mellom myndighetenes grafer for trafikkdrepte og trafikkskadde bør man forestille seg en graf over mennesker som dør for tidlig eller får helseskader som følge av trafikkstøy. Grafen er der, men er foreløpig ikke nøyaktig identifisert. Støyforeningen har laget en rød kurve for å minne ansvarlige om at vegtrafikkstøy også har en høyst reell helsekonsekvens, selv om den ikke er synlig på offentlige statistikker. Man kan ikke snakke om trafikksikkerhet uten å ta langsiktige helseeffekter av vegtrafikkstøy med i betraktningen. Les mer om Støyforeningens høringsuttalelse til Samferdselsbudsjettet.

Trafikkskadde og støyskadde med rød kurve

På tide å synliggjøre helseskader av trafikkstøy blant trafikkskadde og trafikkdrepte. Støyforeningen har for visualiseringens skyld lagt en rød kurve inn i samferdselsbudsjettets kurvediagram på side 52, for å vise at trafikkstøy medfører en betydelig helsekonsekvens - som må tas hensyn til i budsjetter og handlingsplan.

Helse, miljø og penger spart hvis alle kjører miljøbildekk
Oppdatert : 28 okt 2014

Hvor mye vil samfunnet, miljøet og du selv tjene på at du skiftet til bildekk med de beste miljøegenskapene? Norge har hatt obligatorisk miljømerking av bildekk fra 1.1.2012. Det internasjonalt anerkjente miljøkonsulent- og forskningsbyrået TNO undersøkte hva effekten ville bil for Nederland om alle kjøretøy i landet tok i bruk trippel A dekk (best både når det gjelder rulleegenskaper, våtgrep og støy). I Nederland ville det ha enorm effekt på energiforbruk, sikkerhet og støy. Årlige samfunnsbesparelser ville tilsvare 8 milliarder kroner. I Norge kan man regne med tilsvarende gode effekter.

Dekkmerket

Om alle bileiere valgte trippel A miljømerkede dekk ville de spare både seg selv, miljøet og samfunnet for store konsekvenser.

Høringsuttalelser til statsbudsjettet
Oppdatert : 24 okt 2014

Stortingets behandling av statsbudsjettet er nå i full gang. 

Høringsuttalelsene til Norsk forening mot støy legges ut her.

budsjett15
Biltrafikk = økt fare for hjertedød blant kvinner
Oppdatert : 21 okt 2014
bilkø-ski

Ikke bra for hjertet å bo nær en større vei.

Det viser en undersøkelse blant 107 000 kvinner i USA. Foto Pål Jensen

I USA forårsaker hjerte-/karsydommer 1/4 av dødsfallene blant kvinner. Og naboskap til en større vei er en like stor risiko som fedme, røyking og dårlig kosthold. 50 m fra en slik vei er risikoen for hjertedød 38 % høyere om 500 m fra en tilsvarende vei. Det sier Jaime E. Hart fra Brigham and Women's Hospital og Harvard Medical School i Boston etter å ha ledet arbeidet med en undersøkelse av 107 000 kvinner. De fleste var hvite middel- og oberklassekvinner, med en gjennomsnittsalder på 60 år. Riskoen for plutselig hjertedød økte 6 % for hver 100 m mindre avstand til veien. 50 m fra en vei med f.eks. 10 000 kjøretøy i døgnet og fartsgrense 80 km/t gir normalt ca. 65 dBA Lden, dvs. et veiet gjennomsnitt hvor støy om kvelden og natten vektlegges mer. Det tilsvarer grensen mellom gul og rød sone i det norske støyregelverket. De mest utsatte stedene i Norge har støy over 80 dBA, og tilsvarende mer eksos. Mer.

Ny standard for musikklokaler
Oppdatert : 17 okt 2014
ns8178

Standard Norge har nå til salgs en standard med akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse, NS 8178:2014. Med den får Norges 500 000 utøvere samt planleggere, kommuner og andre i bransjen et verktøy for gode lydforhold i nye og eksisterende lokaler. Den kan brukes både for å kunne nyte musikken og å forebygge hørselsskader. Hvis kommunene har råd til å følge disse kriteriene i kulturbygg og musikklokaler, kan du iallfall ikke skylde på akustikken hvis du får dårlige musikkopplevelser. Her får du se en forhåndsvivning.

Allestedsnærværende biip-lyder – en ny støyplage?
Oppdatert : 10 okt 2014

Til hjelp eller forvirring? Etter at EU varslet påbud om AVAS lydsignaler på elbiler og andre stillegående biler, har diskusjonen om konsekvensene av lydsignalene blusset opp. For blinde mennesker og personer med redusert syn, kan de stadig oftere biip-signallydene være av livsviktig betydning. Men lydsignaler bør brukes med varsomhet.

Lyssiganl med lyd _74787248_pedestrian

Summen av alle de små biip-lydene er økt støy, og faren for et behov for høyere lydnivåer for at alarmfunksjonene skal ha sin funksjon. Dessuten vil flere lydsignaler kunne føre til forvirring og ikke redusere risiko hos blinde og svaksynte. Selv lyssignal med lyd, kan holde folk våkne om natten - når all annen lyd har stilnet. Ill. fra BBC News Magazine.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan