Nyheter
Livsstil og hørsel
Oppdatert : 26 jan 2015
kaffe4

4-6 kaffekopper daglig - formodentlig mindre kopper enn denne - ser ut til å redusere forekomsten av tinnitus hos kvinner. Foto: Juanedc/Wikimedia Commons

Livsstilen har betydning for hørselsen, f.eks.:

  • Begrenset kaloriinntak kan være gunstig for hørselen og sinke aldersbetinget hørselstap.
  • Moderat kaffeforbruk ser ut til å redusere faren for tinnitus, iallfall blant kvinner. En undersøkelse i USA viste at forekomsten av tinnitus var ca. 15 % lavere hos kvinner som drakk 4–6 kopper daglig enn hos kvinne som drakk mindre enn 1½ kopp daglig.
  • Høy musikk kan skade nervene i hjernen.
  • Røyking hos gravide ser ut til å øke faren for hørselsskader hos avkommet: En undersøkelse i USA viste at 16,2 % av de unge hadde hørselsskader hvis mødrene hadde røkt under graviditeten, mot 1 av 14 blant unge med ikkerøykende mødre.
  • Type 2-diabetikere har økt forekomst av hørselstap.

Mer.

Støysvak asfalt: Vanskelig å forene støykrav og slitasjekrav
Oppdatert : 21 jan 2015
støy-asfalt
Støyrapport fra Heathrow
Oppdatert : 20 jan 2015
flystøy-hist2

Flystøyen pr. fly har gått svært lite ned etter at 2. generasjons turbofanmotorer ble introdusert i 1970-årene. Samtidig har flytrafikken økt veldig.

Heathrow er Europas største støyforurenser. Over 760 000 har betydelige støyplager fra storflyplassen. Og en evt. 3. rullebane vil gjøre det verre, desto mer fordi en ikke har tenkt å sløyfe nattflyvningen selv om kapasiteten utvides. På den annen side er det ganske interessant at en altså klarer å avvikle trafikken med to rullebaner, mens Avinor i lille Norge på lengre sikt ønsker å utbygge Gardermoen (OSL på flyplassnorsk med en 3. rullebane. Les rapporten her.

Mindre støy med mindre salting?
Oppdatert : 08 jan 2015
bilsørpe-wellardx

Salting fører til en ufyselig bilsørpe – med bl.a. mer dekkstøy. Foto Pål Jensen

Salting fører til saltskadede trær og busker, hundepoter, sko – i tillegg til stygge rustfklekker i de blanke bilene. Og mer støy. I tillegg er det usikkert om saltingen gir færre alvorlige ulykker. Det er bedre å senke farten, mener leder av viltnemda i Hobøl og Frp-er Håvard Jensen. Han mener saltets ødeleggelser er et miljøproblem som må tas på alvor – et synspunkt han ikke er alene om. Generelt er ulykkesreduksjonen beskjeden, særlig hvis fartsgrensene er høye – og gjelder særlig materielle skader, i mindre grad alvorlige personskader. Dette skyldes at saltingen gir ofte bare veier og større trygghetsfølelse, slik at mange bilister kompenserer ved å sette opp farten. Og hvis saltingen skader bremsene pga. rust, og dette fører til en ulykke utenfor saltet område, kommer det ikke med i saltingens synderegister.

TØI-rapporten om salting her

Kan vitaminer bremse hørselstap etter antibiotika?
Oppdatert : 18 des 2014
marsvin

Forsøk med denne tassen tyder på at hørselstap etter gentamicin kan unngås med visse vitamintilskudd. Foto Kurre92/Wikimedia Commons

Gentamicin brukes mot infeksjoner fra resistente bakterier, men øker faren for hørselstap. Tidligere forskning viser at opp mot 25% av pasienter behandlet med gentamicin eller andre typer antibiotika opplever hørselstap. Forsøk med marsvin viste imidlertid at de små forsøksdyrene ikke fikk hørselstap da de fikk kost anriket med vitamintilskudd i form av betakarotin, C- og E-vitamin samt mineralet magnesium.
Mer

Samferdselsdepartementet vil ha 110 på motorveier
Oppdatert : 15 des 2014
motorvei

110 km/t på motorveier gir minst 20 % mer støy enn 100 km/t. Foto Wikimedia Commons.

Samferdselsdepartementet, som styres av Frp, krever at Vegdirektoratet dimensjonerer nye motorveier for 110 istedenfor 100 km/t. Direktoratet beregnet virkningene av både 110 og 120 km/t. I et til nå ikke offentliggjort notat påpekte det flere uheldige konsekvenser av økte fartsgrenser og advarte spesielt mot å øke fartsgrensen på nye motorveier til 120 km/t, vesentlig fordi dette ville føre til flere og alvorligere ulykker. I forhold til 100 ble 110 anslått å fordyre veiene med ca. 3 %, mens 120 ville fordyre med 10–11 %. Med 110 vil støybeltet rundt en motorvei utvides med minst 20 %. Departementets fulgte Vegdirektoratets råd om å droppe 120. Mer .

Overkjøres Grunnloven av snøscooterne?
Oppdatert : 11 des 2014
snøsc6

Klimadepartementet drøfter ikke hvorvidt forslaget om å tillate fornøyelseskjøring med snøscooter er i samsvar med Grunnloven paragraf 112 i sin proposisjon. Departementet nevner faktisk ikke den nye grunnlovsbestemmelsen overhodet. Dette skriver juristen Anine Kierulf og Johan Gudbrand Fliflet, masterstudent i rettsvitenskap, i Aftenposten.

Tordentrikkene i tall
Oppdatert : 10 des 2014
trikk-sl95

Trikkestøyen er redusert med 90 % på 30 år - for normale trikker. Men enkelte trikker er unormale. Foto Trond Strandsberg/Wkimedia Commons

Én 30 år gammel trikk støyer like mye som ti nye. Normalt. Enkelte trikker er meget unormale. Fra Oslos nyeste eksemplarer av arten måte vi opptil 95 dBA på 7½ m hold i Schweigaards gate, ved en fart på ca. 40 km/t. Trekker vi fra 2 dBA pga. refleksjoner fra motstående bygning, sitter vi igjen med 92 dBA. Ved 60 km/t er støyen antagelig ca. 95 dBA. Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV, forbundet for tyske trafikkselskaper) anbefaler 79 dBA under slike forhold. Forskjellen på 16 dBA tilsvarer at én tordentrikk støyer minst like mye som 40 trikker som følger VDVs anbefalinger.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan