Nyheter
Bilkonsern øker slagkraften til Støypatruljen!
Oppdatert : 19 juni 2015

Hvert år mottar Norsk forening mot støy 1000 - 1200 henvendelser fra støyplagete. Mye er forespørsler om informasjon, men i en del tilfeller drar vi ut, måler støyen og sikrer dokumentasjon. Den gir grunnlag for å ta støyplagen videre til neste instans - enten det er overfor støyeier, en kommunal eller statlig instans eller som grunnlag for videre oppfølging i rettsapparatet. Denne bistanden er i dagligtale omtalt som «Støypatruljen». Nå øker Bertel O. Steen slagkraften i dette servicetilbudet ved å stille en ferdigdekorert  el-varebil til disposisjon for Støypatruljen. 

  -  Dette gir økt transportkapasitet og effektivitet for Støypatruljen i dens arbeid med å hjelpe alle støyplagete som henvender seg til oss. Det er vi veldig glade for, sier generalsekretær Ulf Winther i Norsk forening mot støy.

Støypatruljebil Peugeot og Knut Fageraas

Salgssjef Knut Fageraas hos Bertel O. Steen/Peugeot Norge, overrekker Støyforeningen nøklene til en ferdigdekorert Peugeot Partner El-varebil. Bilen gir sterk økning i foreningens kapasitet til å yte støyplagete en service og foreta veiledende støymålinger.

Musikkfestivaler: NRK-kjendis advarer mot høy lyd
Oppdatert : 19 juni 2015

Festivalsommeren står for døren, musikkarrangement over hele landet står i kø. NRK Østlandssendingen skriver i en reportasje at øresus, pip og propper i ørene er vanlige reaksjoner etter at man har vært på festival eller konsert. I lengden kan det gi hørselsskader, så man bør ta sine forholdsregler, sier programleder Ruben Gran i P3. Reportasjen er spekket med tips både til arrangører, vertskommuner - og ikke minst det unge festivalpublikummet.

rockkonsert

Les hele NRK-reportasjen på denne linken

Stad skipstunnel: Mindre støy fra trailere
Oppdatert : 17 juni 2015
stad

Skipstunnelen vil gjøre at skipene unngår dette, og at vi landkrabber unngår en del trailere. Foto www.skipstunnel.no.

Skipstunnelen ved Stad er vedtatt, selv om Kystverket i en KVU* fra 2010 gikk mot den. Tunnelen blir så stor at den vil romme hurtigruteskipene. Tunnelen vil føre til at en del trailere forsvinner fra veiene. Det fastslår også Kystverket i sin Delrapport 4 – Gevinstrealiseringsplan. Men de har ikke forsøkt å beregne hvor mange, og følgelig heller ikke verdien av mindre støy, eksos, trafikkfare, kapasitetsbelatning og veislitasje. Gevinsten blir altså større enn det som fremgår av denne rapporten.

*Konseptvalgutredning, en slektning av KU (konsekvensutredning).

Sverige: Lastebil-hybrid med kjøreledning
Oppdatert : 12 juni 2015
el-lastebil

Foto Scania

2 km* av E16 ved Gävle blir Skandinavias første motorvei med kjøreledning, beregnet på lastebil-hybrider. På den måten regner de med å redusere fossilutslippene med 80–90 %. Teknologien er gammel og god, for over 300 byer har fått trolleybusser etter at Siemens utviklet den første for 133 år siden. Mens de samme Siemens har utvkliet infrastrukturen, har Scania fremstilt lastebilene.

     Støyreduksjonen ved elektrifisering blir langt større for lastebiler og trailere (og busser) enn for personbiler. Det skyldes at motorstøyen er relativt mer dominerende, mens dekkstøyen dominerer for elbiler ved hastigheter på 30–40 km/t og mer.

Mer.

*En god start er en bra begynnelse, vet vi (ordtak av en klok mann fra Tysnset).

E6 gjennom Østfold: Biltrafikk på «2030-nivå»
Oppdatert : 10 juni 2015
bilvekst-østfold.jpgj

Siden 1991 er biltrafikken på E6 gjennom Østfold blitt nærmere tredoblet. Kilde TØI-rapport 1165/2011.

Biltrafikken på E6-motorveien gjennom Østfold er allerede på det nivået Statens vegvesen, bl.a. i sine støyvarselskart, har forutsatt for ca. 2030. Den har økt langt mer enn biltrafikken generelt, og også betydelig mer enn biltrafikken i Østfold. Den voldsomme veksten skyldes nok særlig utbyggingen av motorveien – men også at Østfoldbanen fortsatt stort sett følger en ensporet trasé fra 1800-tallet, samt økende sosial dumping innen transportbransjen som gjør trailerkjøringen billigere.
Støyen har økt enda mer enn biltrafikken, for mer fart gir mer støy. En økning fra 80 til 110 km/t gir dobbelt så mye støy (3 dBA mer) med samme trafikkmengde.

Jordmødre får hørselsskader av smerteskrik
Oppdatert : 04 juni 2015
gravid

Like før. Maria Pesotskaja, fotografert av Anna Kosali/Wikimedia Commons.

Fødsler er smertefulle – ikke bare for de fødende, men også for jordmødrenes (eller folkemottagernes) ører: Smerteskrikene er målt til opptil 115 dBA AFmax, dvs. maksverdi med støymåler innstilt på Fast – ifølge forskere ved Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Det tilsvarer støytoppene på en rockekonsert og kan gi hørselsskader på omtrent et halvt minutt. I tillegg kommer svakere skrik og lydytringer fra de nye verdensborgerne. Hele 55 % av de ansatte ved fødeavdeling som deltok i studien, opplevde en form for hørselsrelaterte problemer. Forsker Sofie Fredriksson sier til forskning.se at undersøkelsen kan gjøre det lettere å få aksept for bruk av hørselsvern ved fødelavdelingene.

Se og hør statsekretær Cecilie Brein-Karlsens foredrag på vår konferanse om helse, bomiljø og støy
Oppdatert : 03 juni 2015

Statssekretæren i Helse- og omsorgsdepartementet var en av trekkplastrene ved Norsk forening mot støy sin stor konferanse om nabostøy og bomiljøer. Med utgangspunkt i den nye folkehelsemeldingen leverte hun gode begrunnelser for hvorfor støy og andre miljøutfordringer må løses bedre av samfunnet. Klikk på bildet for å høre og se hennes innledning til vårens store konferanse om helse, støy og gode bomiljøer. De andre foredragene fra konferansen kan du laste ned ved å gå til denne siden.    

Støy på arbeidsplassen: Det nytter!
Oppdatert : 02 juni 2015
helse-stami

I 2013 oppgav ca. 9 % av arbeidstagerne at de var utsatt for sterk støy ¼ av arbeidsdagen eller mer. Det tilsvarer ca. 236 000 arbeidstagere. Men hørselsskader og øresus er fortsatt den skaden som hyppigst meldes til Arbeidstilsynet. I 1996 var andelen ca. 14 %. Kilde: Nye fakta om arbeidsmiljø og helse i Norge.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan