Nyheter
Varmepumper: Støysaker i kø
Oppdatert : 24 juli 2015
vp

Kø av saker med støy fra varmepumper. Foto Pål Jensen

Varmepumpesaken i Bærum, hvor saksomkostningene hittil har kommet opp i 200 000 kr, er ikke enestående: Teknisk Ukeblad skriver at sakene står i kø. I et klagebrev heter det: «Måling med lydmåler lånt fra Tromsø kommune viser mellom 50 og 60 dB utenfor vårt vindu, noen gang også høyere. Vi klarte ikke å måle opp verdier under 45 dB, som er den høyest anbefalte verdien.» Mer: http://www.tu.no/bygg/2015/07/24/saker-i-ko-krangler-om-varmepumper-over-hele-landet

Bærum: Dømt til å slå av varmepumpe kl. 1900–700 (klikk her for mer)
Oppdatert : 13 juli 2015
vp-energysavne

En varmepumpe av denne typen har havnet i retten. Ill. Energy Save.

En familie i Bærum ble i vår dømt til å skru av varmepumpen sin kl. 19.00–7.00, dvs. om kvelden og natten: De ble dømt til dette frem til varmepumpeanlegget blir rettet slik at støyen fra anlegget er innenfor støygrensene. I tillegg ble de dømt til å dekke saksomkostninger på kr 200 000. Dommen fra Asker og Bærum tingrett er nå anket. En sakkyndig fra Brekke & Strand Akustikk fastslo at støyen om kvelden og natten var over grenseverdiene for støy fra tekniske installasjoner i Norsk Standard NS 8175.

Heathrow: Plane Stupid-aksjon mot 3. rullebane
Oppdatert : 13 juli 2015
fly-plane-stupid2

13 aktivister fra miljøgruppen Plane Stupid kom seg i natt inn på en av Heathrow rullebaner ved å klippe seg gjennom et gjerde, for så å legge seg på rullebanen. Aksjonen var en protest mot vedtaket om å bygge en 3. rullebane. Utbyggingen er i strid med tidligere vedtak i High Court og vil føre til større utslipp av klimagasser og mer støy- og luftforurensning.

Mer.

Kommunene har kommet kort i det systematiske folkehelsearbeidet
Oppdatert : 30 juni 2015
folkehelse

Fire bidragsytere til folkehelsen: Naturverner og friluftsmann Nils Faarlund, akustiker Iiris Turunen-Rindel i Norsk Standard, advokat Jan Arhaug, Norges ledende ekspert på støyjuss – og konsernoverlege i NSB Ørn Terje Foss. Foto Pål Jensen.

Norske kommuner har i varierende grad etablert et systematisk folkehelsearbeid etter at Folkehelseloven i 2011 erstattet Kommunehelsetjenesteloven. Det viser Riksrevisjonens undersøkelse av det offentlige folkehelsearbeidet. – Kommunene mener det er krevende å få god oversikt over folkehelseutfordringene og hvilke tiltak som virker. Det er viktig å styrke systematikken i arbeidet for å kunne møte de store folkehelseutfordringene, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.
Mer.

Ski stasjon: Helseskadelig spuntestøy
Oppdatert : 02 juli 2015
spunt

Spunting er ingen støysvak virksomhet, men både mobile og stasjonære støyskjermer (absorbenter) finnes. Foto Pål Jensen

Spuntestøyen under ombyggingen av Ski stasjon er helt klart helseskadelig, sier kommunelege Geir Korsmo. Da støyen var på det verste, med 91 dB (desibel) ved fasaden på stasjonsbygningen som daglig gjennomsnitt, delte Jernbaneverket ut ørepropper til passasjerene. Personalet ved stasjonen og Narvesen-kiosken opplevde for mye, men forhåpentlig er det verste over når dette leses.
Støy ved spunting er ikke til å unngå. Men spunting med sordin er fullt mulig. Både stasjonære og mobile støyskjermer (absorbenter) kan brukes til å dempe støyen. Også i Norge finnes flere leverandører av slike støydempere.

Årsberetning og regnskap godkjent
Oppdatert : 29 juni 2015
årsb-bilde

Årsberetningen med revidert regnskap ble godkjent

Det ekstraordinære årsmøtet i Norsk forening mot støy, avholdt 25. juni, godkjente årsberetningen og revidert regnskap, med en tilføyelse om at en del av kontingentinntektene – kr 100 000 – skulle flyttes fra 2014 til 2015 fordi denne andelen av kontingentinntektene for 2015 ble innbetalt sent i 2014.

Last ned årsberetningen:

Munken holder oss med selskap
Oppdatert : 20 juni 2015
munken

Munken. Foto Pål Jensen

Vi i Norsk forening mot støy holder til i Oslo Hospital, en av Norges eldste bygninger utenom kirker. Og vi har selskap med en munk fra ca. 700 f.Sp. (Før Spøkelseskladden), så ingen tør å støye hos oss!

Bilkonsern øker slagkraften til Støypatruljen!
Oppdatert : 19 juni 2015

Hvert år mottar Norsk forening mot støy 1000 - 1200 henvendelser fra støyplagete. Mye er forespørsler om informasjon, men i en del tilfeller drar vi ut, måler støyen og sikrer dokumentasjon. Den gir grunnlag for å ta støyplagen videre til neste instans - enten det er overfor støyeier, en kommunal eller statlig instans eller som grunnlag for videre oppfølging i rettsapparatet. Denne bistanden er i dagligtale omtalt som «Støypatruljen». Nå øker Bertel O. Steen slagkraften i dette servicetilbudet ved å stille en ferdigdekorert  el-varebil til disposisjon for Støypatruljen. 

  -  Dette gir økt transportkapasitet og effektivitet for Støypatruljen i dens arbeid med å hjelpe alle støyplagete som henvender seg til oss. Det er vi veldig glade for, sier generalsekretær Ulf Winther i Norsk forening mot støy.

Støypatruljebil Peugeot og Knut Fageraas

Salgssjef Knut Fageraas hos Bertel O. Steen/Peugeot Norge, overrekker Støyforeningen nøklene til en ferdigdekorert Peugeot Partner El-varebil. Bilen gir sterk økning i foreningens kapasitet til å yte støyplagete en service og foreta veiledende støymålinger.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan