Nyheter
Maksgrense på 27 desibel?
Oppdatert : 09 okt 2017
vp2

For disse gjelder maksgrense innendørs på 27 dBA – hvis de brukes i nærings- og servicevirksomhet, eller hvis støyen inneholder særlig forstyrrende frekvenser. For øvrig er maksgrensen 32 dBA, eller 32 dBLAFmax som det heter på fagspråket. Foto Pål Jensen

Vi har fått flere spørsmål i forbindelse med et TV2 hjelper deg-program hvor det skal ha blitt nevnt at grenseverdien for innvendig støy var 27 dBA. Vi må derfor (dessverre) presisere at 27 dBA bare gjelder følgende former for støy:

  • Maksimalstøy (LAFmax) fra tekniske installasjoner ved nærings- og servicevirksomhet, f.eks. fryseanlegget i butikken under deg.
  • Støy fra øvrige tekniske installasjoner utenfor egen boenhet hvis støyen inneholder særlig forstyrrende komponenter (i praksis som regel mye basstoner), og hvis installasjonen er fra 2012 eller nyere. For øvrig er maksgrensen 32 dBA for denne typen støy.
  • Anbefalt grense for musikkstøy (LAFmax) fra diskoteker, puber osv. med flere enn 6 arrangementer i året. Kommunene kan kreve at støyen hos naboene ikke overstiger de anbefalte grenseverdiene. I tillegg finnes en maksgrense på 47 dBC. For musikk med mye bass er det i praksis ofte denne som overskrides.

For de fleste typer støy er maksgrensene til dels betydelig høyere.
Her finner du mer om regelverket.

Kan 3D-gangfelt dempe støyen?
Oppdatert : 05 okt 2017
grangfelt-3d2

Kan 3D-gangfelt og falske fartshumper også dempe støyen?

Foto Gusti Photographia

Tettstedet Ísafjörður på Island er i ferd med å bli verdenskjent for sine tredimensjonale gangfelt. Det ser ut som et fysisk hinder, men er bare maling på asfalten. Kan lignende falske fartshumper brukes til å dempe farten, og dermed støyen? De er formodentlig billigere og mindre vedlikeholdskrevende enn de ekte. Vi kan også tenke oss flyttbare falske fartshumper, og en blanding av ekte og falske.

     – Medieoppmerksomheten har vært helt vill. Vi var ganske sikre på at islandske medier ville dekke dette, men ikke over hele verden*, sier Gautur Ívar Halldórsson, direktør i det islandske selskapet Vegamálun GÍH, til Framtida.no.

Mer, med kul gangfeltvideo

*Nå også Norsk forening mot støy, i all beskjedenhet.

Lokfører hørte ikke at vogn sporet av – ødeleggelser langs 16 km
Oppdatert : 23 sep 2017
tog-svilleknekk

Hadde de hørt svilleknekket hvis loket hadde vært mer støysvakt? Foto Infranord.

Et spesialtog som fraktet sviller på ny jernbanelinje Larvik-Porsgrunn har ødelagt 26.500 nylagte sviller. En vogn sporet av – 16 km med sviller knakk. Svilletoget med 11 vogner skulle rygges i retning Larvik. De bakerste vognene var fulle av sviller, andre, midt i toget, var tomme.
Vognen sporet av og ble slept av sted, mens den systematisk knakk nylagte sviller
Lokføreren og hjelpemannen på toget hadde store øreklokker på for å høre hverandre over radiosamband. Det var først da de bremset ned at de oppdaget at noe var galt, opplyser Bane Nor. Lokføreren trodde først det var hjelpemannen på bakerste vogn som hadde begynt å bremse ned. Da det ikke var tilfelle, sjekket de togsettet, og oppdaget avsporing og ødeleggelser.

     Hadde de hørt svilleknekket hvis loket hadde vært mer støysvakt?

Mer

Dieseljuks gir 5000 dødsfall hvert år i Europa
Oppdatert : 18 sep 2017
eksos17

Hvert år får 5000 europeere forkortet livet fordi dieselbiler slipper ut mer enn det de ble godkjent for. Bilbransjen snakker ikke lenger om «miljødiesel». Foto Rex/ Shutterstock.

Det begynner å bli en stund siden bilbransjen snakket om «miljødiesel». Hvert år får 5000 europeere forkortet livet fordi dieselbiler slipper ut mer enn det de ble godkjent for. Det skyldes særlig at vi puster inn nitrogenoksider (NOx) som kommer ut av eksosrørene. NOx er giftig, selv i lave konsentrasjoner, ifølge Sintef-forsker Mario Ditaranto. Gassene dannes ved at nitrogen og oksygen reagerer med hverandre under forbrenning ved høye temperaturer, som i en bilmotor.
 I tillegg gjør trafikkstøyen at minst en million friske leveår hvert år går tapt i EU og Vest-Europa, viser en rapport fra WHO Europe. Det er riktignok en forskjell på lette og tunge biler: Strengere krav gjør at en ny buss eller lastebil slipper ut mindre giftig NOx enn en ny dieselpersonbil – selv om tungvekterne støyer langt mer. I virkeligheten virker støy og eksos sammen om å skape uhelse, sykdom og for tidlig død.

Mer om dieseljukset.

WHO-rapporten

Diesel-personbiler slipper ut ti ganger så mye NOx som busser og lastebiler 

Derfor trenger vi stillhet
Oppdatert : 18 sep 2017
stillhet

Også store musikere og talere bruker stillhet til å fremføre sitt budskap. Foto til venstre Pål Jensen; til høyre Getty Images; midten Wikimedia Commons.

Hverdagen vår er full av lyder*. Det er på tide å lytte til stillheten, mener Olga Lehmann, forsker ved Institutt for psykologi på NTNU i Trondheim. Hun er opptatt av verdien som ligger i stillhet.

     Du merker det kanskje ikke selv. Likevel er lydene rundt deg hele tiden, og for mange av oss blir det stadig flere av dem. Noen er blitt så avhengige av lyd at de må sette på radioen eller tv-en som støykilde i bakgrunnen, bare for å unngå å bli konfrontert med stillheten. Og for egen del vil vi legge til at du må gå langt for å finne stillheten hvis du bor i nærheten av en stor støykilde som en motorvei, en flyplass eller et anleggsområde.

     Beethoven og Bach brukte stillhet som en retorisk strategi når de komponerte – likeså to så ulike politiske talere som Barack Obama og Adolf Hitler. Alle fire har gjort et sterkt inntrykk på mange. Og inntrykket ble forsterket gjennom stillheten. Obama brukte stillheten på en mesterlig måte. Han våget å ta lange pauser når han snakket. Derfor la lytterne så godt merke til det han sa, mener Olga Lehmann. Hun vil at vi gjerne skal være mer stille. Hun vil ha mer stillhet både i klasserommet og på jobben. Kanskje også under samtaler mellom terapeuten og pasienten, sier hun til forskning.no

*Og ikke minst ulyder, mener nå vi.

Mer om stillhet.

Om kunstpausens kunst

Beredskapsenteret: Justisdepartementet nekter beboere støyinnsyn
Oppdatert : 12 sep 2017
Skjermbilde 2017-09-08 17.04.43

De som har ansvar for barna i beredskapsenterets nærmiljø, har bedt om innsyn i premissene for justisdepartementets støykonklusjoner, men har fått avslag.

Naboene til det planlagte politiets beredskapsenter har ønsket å gå dypere inn i underlagsinformasjonen for Justisdepartementets konklusjoner om støynivået fra senteret, og har begjært innsyn.

     På selveste valgdagen, dagen da borgerne inviteres til å utøve sitt ansvar, sin demokratiske rett og innflytelse, gav justisdepartementet avslag på kravet om innsyn i premissene for deres støyrapporter. Norsk forening mot støy beklager sterkt dette avslaget og oppfordrer departementet til å revurdere sitt avslag.

Sør-Korea: Flere unge får hørselstap
Oppdatert : 09 sep 2017
koreansk

Andelen unge sørkoreanere med hørselstap er doblet på 6–7 år. Foto Aston Husumu Hwang.

På bare 6–7 år ble andelen unge med hørselstap i Sør-Korea doblet, fra 5,4 % til over 10 %. Dette ifølge grunidge undersøkelser av 3000 skoleelever. Ifølge andre undersøkelser går årlig 316,6 friske leveår tapt pr. 100 000 innbyggere pga. hørselstap, og dette har økt med 89.1 % siden 1990..

    Mens googling av "hearing loss in south korea" gir ca. 48 500 treff, gir ”Hearing loss in North Korea” ett treff, hvor det fastslås at eksakte opplysninger ikke er tilgjengelige.

Luftambulansen velger mer støysvakt
Oppdatert : 07 sep 2017
heli-h135t3

Airbus H135T3 er blant de mer støysvake. Ill. Airbus.

Norsk luftambulanse har fløyet hjem det første av syv Airbus-helikoptre H135T3. De kan fly lengre, tyngre og i dårligere vær enn forgjerngerne. Og om de ikke er akkurat lydløse, er de blant de mest støysvake i sin klasse. Ved valget av nytt politihelikopter tapte en slektning av disse, H145, mot det mer støyende AW169 fra Leonardo Helicopters.

Mer

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan