Nyheter
3. rullebane: Mer støy, men ifølge Avinor gir byggeforbudet ikke grunnlag for erstatning
Oppdatert : 16 nov 2017
støykart-oslo-3rb

Avinors støykart med dagens (t.v.) og med 3. rullebane i 2030 (t.h.). Stiplede linjer angir støysoner med endrede traseer

Oslo Lufthavns adm.dir., Øyvind Hasaas, håper folk sier hva de mener om 3. rullebane når den nå skal planlegges mer i detalj. Men grunneiere som rammes av det varslede byggeforbudet i støysonene rundt Oslo Lufthavn kan glemme å fremme erstatningskrav.

     «Vedtak om midlertidig forbud gir ikke grunnlag for erstatning eller innløsning. Spørsmål om innløsning og erstatning for eiendommer som reguleres til ny tredje rullebane vil først avklares på et senere tidspunkt, normalt ved avtale eller skjønn etter at utbygging er besluttet,» skriver Avinor på sin nettside for Oslo Lufthavn.
 Ullensaker kommune vil vedta et midlertidig bygge- og deleforbud i de nye støysonene rundt en mulig 3. rullebane. Forbudet vil gjelde helt til reguleringsplanen for den nye rullebanen er ferdig. Det vil ta minst ett år.

     Mer 

Støyforeningen, ved Ingunn Milford, tiltrer EU´s Noise Expert Group
Oppdatert : 28 des 2017
Skjermbilde 2017-11-05 22.47.02

Bt: Styremedlem i Norsk forening mot støy, Ingunn Milford, medlem av foreningens sakkyndige utvalg siden 2003, og i dag leder av akustisk avdeling i Multiconsult, er utnevnt av EU-kommisjonen som foreningens representant i Noise Expert Group.

EU-kommisjonens Directorate General Environment, som er EU-kommisjonens faginstans for miljø, har i et brev kunngjort at Norsk forening mot støy, ved sin representant Ingunn Milford, er utnevnt som nytt medlem av direktoratets ekspertutvalg: Expert Noise Group. Første møte i ekspertgruppen er i slutten av november. 

Høringsuttalelse om helikopterplass Taraldrud
Oppdatert : 13 nov 2017
heli-begge

Til venstre AW169, som ble valgt til politihelikopter. Til høyre den mindre støyende EC145 fra Airbus, som ble vraket. Fotos Wikimedia Commons.

Norsk forening mot støy mener konsesjonssøknaden for helikopterplassen på Taraldrud har noen svakheter, bl.a.:

  • Oppfyller ikke konsesjonsforskriftens miljøkrav.
  • Lovbrudd mht. plan- og bygningsoven.
  • Feil inngangsdata ved beregningene i helikopterstøyrapporten. Vi anser det meget alvorlig at søker har unnlatt å rette tidligere påviste feil i helikopterstøyrapporten, og at den opprinnelige rapporten vedlegges konsesjonssøknaden
  • uten tilleggskommentar.
Også Elbilforeningen mot tvangsstøy (AVAS)
Oppdatert : 09 nov 2017
elbil-nissan

Stivner smilet når elbilene får tvangsstøy? Foto Nissan

Fra 2019 tvinges elbiler til å bråke mer ved hastigheter under ca. 20 km/t. I likhet med Norsk forening mot støy er Elbilforeningen kritisk til tvangsstøyen, som går under navnet AVAS De ønsker en så stille bilpark som mulig for å redusere støy. Men Sverre Fuglerud i Blindeforbundet mener hensynet til fotgjengernes sikkerhet må gå foran.

     – Man kan ikke kreve at folk skal slutte å gå med hodetelefoner når de er ute og går, bare fordi det er kommet elbiler. Da må man heller finne en annen måte å løse det på, sier Fuglerud til Aftenposten. Det internasjonale blindeforbundet mener stillegående biler bør gi fra seg ekstra lyd helt opp til 50 km/t.
Aftenposten om AVAS 

Bråk om miljøfartsgrenser i Oslo
Oppdatert : 09 nov 2017
miljøfartsg

Miljøfartsgrenser i Oslo har ingen miljøvirkning, ifølge en masteroppgave ved NHH i Oslo. Studentene hadde dessuten utforsket at miljøfartsgrensene forårsaket et samfunnsøkonomisk tap på kr 4 millarder, et beløp som senere ble nedjustert til 30 mill. Fartsnivået på miljøfartsgrenseveiene hadde bare gått ned med 5,8 km/t. Samfunnskostnadene ble forklart ved at 60 000 bilister daglig brukte 40 sekunder mer tid på kjøreturen.

     NILU (Norsk institutt for luftforskning) har beregnet at miljøfartsgrensene gir mindre svevestøv, og Statens vegvesen støtter NILU. NAF mener derimot at de ikke har noen miljøeffekt og ønsker å bli kvitt dem. 5,8 km/t lavere fart har samme virkning på støyen som om en fjerner 10–20 % av bilene.

Mer 

Hvor mye mer støyer F-35?
Oppdatert : 08 nov 2017
f-35-støytabell

Her er resultatene av flere målinger fra USA, under forskjellige forhold. Alle viser at F-35 støyer mer enn F-16. 7 dBA mer tilsvarer mer enn fire ganger så stort lydtrykk, men oppfattes som en fordobling eller snaut det. 24 dBA mer tilsvarer mer enn 100 ganger så høyt lydtrykk og oppfattes trolig som ca. fire ganger så mye. Ved testing i Nederland var forskjellen ikke mer enn 3 dBA, dvs. at F-35 gav maks dobbelt så stort lydtrykk og hørtes litt mer støyende.

Mer om støy og F-35 

Mer om støymålingen i Nederland

f-35
Taraldrud: Også Stopp Støyen kritiserer brosjyren fra dep.
Oppdatert : 07 nov 2017
bran-stoppstøyen

«Støy vil ha negativ innvirkning på store friluftsområder av regional verdi, og vil ha særskilt negativ påvirkning for barn og unges bruk av området på dagtid» (Fra konsekvensutredningen) Bilde Stopp Støyen.

På vegne av Stopp Støyen understreker Paal Sjøvall overfor Østlandets Blad bl.a. motsetningene fra brosjyren hvor friluftsliv er omhandlet, i forhold til hva som står i konsekvensutredningen (KU-en). I brosjyren står det «Det vil fortsatt være fullt mulig å bruke friluftsområdene på begge sider av E6 til friluftsliv». Ingenting om støy. I KU-en står det: «Støy vil ha negativ innvirkning på store friluftsområder av regional verdi, og vil ha særskilt negativ påvirkning for barn og unges bruk av området på dagtid».

     Sjøvall viser også til formuleringen i brosjyren om at beredskapssenteret ikke vil være farlig for omgivelsene, mens risikoanalysen påpeker at senteret i seg selv er et terrormål.

     Sjøvall forteller at Stopp Støyen tilbød sin hjelp til informasjonsbrosjyren, men hørte ingenting fra departementet. Videre reagerer han på opplysningene om at helikoptertraseene mot sør går enten rett sydover langs E6 eller noe mer mot sydvest, uten at det står noe om hva dette innebærer av støy på Oppegård og Greverud.
Mer 

Video hvor du kan høre barn, fugler og beredskapssenter i skjønn(?) forening. 

Tenkepause på Gardermoen
Oppdatert : 05 nov 2017
i-fly

OSL-sjefen tar en tenkepause på veien mot høye mål. Foto Pål Jensen

Oslo Lufthavns sjef, Øyvind Hasaas, tar en pause før han bygger ut storflyplassen ytterligere, etter at 14 milliarder kr er brukt på utbygging de siste årene. Men vekstprognosene er ikke nedjusteret, og han har høye mål. De omfatter en 3. rullebane rundt 2035, sier han til Aftenposten.
Fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet mener derimot at prosessen bør gjennomføres etter samme prinsipp som for vei og jernbane. Det betyr grundige behovsanalyser og vurderinger av alternative konsept, med folkelig medvirkning og ekstern kvalitetssikring.

Aftenposten om OSL 

Naturvernforbundet om OSL

Støyforeningen og Natur og Ungdom om 3. rullebane

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan