Nyheter
El-lektere skal erstatte 23 000 lastebiler
Oppdatert : 30 jan 2018
elskip-cont

11 av disse skal kunne erstatte 23 000 lastebiler pr. år. Ill. Port-Liner.

Lastebiler og trailere forårsaker ofte nærmere halvparten av veitrafikkstøyen – og de fleste støytoppene, som mer enn den jevne bilsusen ødelegger folks nattesøvn. En operatør i Antwerpen har bestilt 11 elektriske lektere av typen Port-liner. De skal trafikkere De Kempen-terminalen i Sør-Nederland og Antwerpen og er sagt å kunne erstatte 23 000 lastebiler pr. år.
Mer.

Oslo: Folk flest har for mye veitrafikkstøy
Oppdatert : 30 jan 2018
trailer-ski-sentrum

I Oslo og omegn har over halvparten av innbyggerne veitrafikkstøy ved boligene over anbefalte grenseverdier. Foto Pål Jensen.

I Oslo har seks av ti (mer presist 403 900 av 662 500) veitrafikkstøy over anbefalte grenseverdier der de bor. Og hver femte bor i rød støysone, dvs. at støyen rent fysisk er minst ti ganger så sterk som anbefalte grenseverdier. Normalt tillates ikke ny boligbygging i rød sone, unntatt hvis området omdefineres som «avikssone». I omegnskommunene har ca. 1/3 av beboerne veitrafikkstøy over anbefalte grenseverdier.

    Til dette kommer støy fra jernbaner, industri, flytrafikk osv. Alt dette fremgår av den strategiske støykartleggingen for Oslo byområde, gjennomført i 2017. Alt i 2002 utstedte EU et direktiv om strategisk støykartlegging, og mange støykart er utarbeidet siden da. Og både Stortinget og kommunene har vedtatt en rekke handlingsplaner mot støy. Like fullt har antall plagede av veitrafikkstøy ved boligene i Norge på få år økte fra ca. 1,4 mill. til nærmere 2 mill. – en økning av strategisk omfang.

Opptil 47 busser i timen – rød støysone?
Oppdatert : 24 jan 2018
busser-oslo

Behøver bussene til Kjeller, Lillestrøm osv. kjøre gjennom boligstrøkene? Og kan ikke de røde bybussene elektrifiseres? Foto Pål Jensen.

– Schweigaards gate i Oslo kveles av trafikk. Opptil 47 busser dundrer gjennom gata hver time – ikke bare bybusser, men også regionbusser til Lillestrøm og andre steder. 29 sameier, borettslag, beboerforeninger og et foreldreutvalg ber om umiddelbare tiltak mot den destruktive trafikksituasjonen i Schweigaards gate i Gamlebyen.

     Før jul kartla Norsk forening mot støy støyen fra bussene hos en støyplaget beboer litt høyere opp i gaten, hvor en bom stanser mesteparten av biltrafikken. Støyen var like fullt nær grensen for rød støysone (rød sone er så mye støy at ny boligbebyggelse normalt ikke er tillatt) og kan kanskje overstige denne grensen. At det antagelig var ti ganger så mye støy før kommunen mannet seg opp og fikk satt bom for gjennomkjøring med privatbiler og lastebiler, er en fattig trøst.
Vi anslo farten bare på øyemål, men mange kjørte betydelig fortere enn fartsgrensen på 30 km/t – antagelig rundt 50 km/t. I tillegg til trafikkfaren for skolebarn og andre gir dette betydelig mer støy.

     I tillegg til håndheving av fartsgrensene og flytting av regionbussene påpekte vi elektrifisering av bussene som støydempende tiltak – dermed forsvinner også eksosen. Elektrifisering av busser i bytrafikk gir langt større støyreduksjon enn tilsvarende for personbiler, selv om det ikke vil hjelpe mot rystelser og vibrasjoner.

Mer.

Australia: Verdens første soltog
Oppdatert : 22 jan 2018
tog-sol2

Tog av eldre årgang, ombygget fra diesel til solceller. Ill: T.v. Youtube; t.h. Byron Bay Railroad Company.

Byron Bay Railroad Company på nordkysten av New South Wales i Australia har fått konstruert verdens første tog drevet med strøm fra solceller. Det kostet 4 mill. australske dollar (ca. 25 mill. kr) å få ombygget et dieseltog fra de harde 50-åra så det kan betjene en 3 km lang rute mellom Casino and Murwillumbah. Kanskje noe for Norge også? Neppe nok sol til å betjene hele Nordlandsbanen, men i første omgang kanskje – sammen med batterier – å erstatte støyende og eksosiske, dieseldrevne skiftelok.

Også Belgia og India har forsøkt soltog.

Mer 

Sp.-Gjelsvik om 3. rullebane: Lite avklarende svar på støyspørsmål
Oppdatert : 12 okt 2022
Skjermbilde 2022-10-12 kl. 22.50.44

Sigbjørn Gjelsvik (Sp.) stilte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) flere spørsmål på Stortinget om støyen som vil følge med en 3. rullebane på Gardermoen.

Ministeren svarer at den nye støyrapporten fra Sintef vil gi mer presise opplysninger om utendørs støy, og hvilke hus som vil være i gul og rød støysone. Han har ikke grunnlag for å si når det kan foretas beregninger av innestøy og dermed hvilke hus som skal få gjennomført støyisolering.
 Gjelsvik mente ministeren lot flere problemstillinger forbli ubesvart.

     – Jeg mener det er uholdbart at lokalbefolkningen skal måtte leve med så mye usikkerhet over så lang tid. Slik jeg har forstått det, er det vel svært få grunneiere som vil få eiendommen sin regulert til trafikkformål. Derimot vil det være mange som kan få store støyplager, skriver Gjelsvik i en e-post til Romerikes Blad.
 Både samferdselsministerens parti og regjeringsplattformen hyller flytrafikken opp i skyene, men 3. rullebane er unevnt i plattformen. Dette er begrunnet med at den uansett ikke er aktuell i stortingsperioden 2018–2021.

Mer 

Aksjoner mot 3. rullebane (pengemur) 

Facebook-gruppe mot 3. rullebane 

Ni av ti må trolig leve med kraftig flystøy 

Stopp støyen: Fornøyd med løfte om samarbeid
Oppdatert : 16 jan 2018
stoppst2

I regjeringsplattformen lover regjeringen å samarbeide med lokalimiljøet og naboer. Foto: Stopp støyen.

I valgkampen fastslo aksjonen Stopp støyen at de fikk «full støtte fra Senterpartiet, SV, Miljøpartiet De Grønne, Rødt og Venstre – og null støtte fra Fremskrittspartiet og Høyre. Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti tar forbehold.» Men etter at regjeringsplattformen kom, har Stopp Støyen gratulert på sin facebookside:
«I den nye regjeringsplattformen har Venstre og Stopp Støyen fått med at fullføringen av beredskapssenteret skal gjøres i samarbeid med lokalmiljøet og naboer.» Men i kommentarfeltet finnes en del skepsis.

Mer 

– Nå ser vi at 40-åringer begynner å få problemer med hørselen
Oppdatert : 15 jan 2018
manowar-mm

Både øredøvende konserter, diskoteker og overdrevet «musikk på øret» kan medføre hørselsskader.

Fotos Wikimedia Commons.

Stadig yngre mennesker opplever problemer med hørselen. Ytre Follo Hørselslag oppfordrer folk til å teste seg så fort de kan.
Torsdag 18. januar avholdes hørselscafe på Granheimtunet i Nordby. Ås.

     – Behovet er stort. Hvis vi annonserer på forhånd må man nærmest trekke kølapp, forteller Steinar Antonsen, nestleder/sekretær i HLF Ytre Follo.

     – Før begynte problemene gjerne i 70-årene. Nå ser vi gjerne mennesker ned i 40-årene som får problemer med hørselen. Yngre mennesker får f.eks. skader av å ha hørepropper med for høy musikk.

     Dagens 40-åringer vokste opp nettopp i den perioden da lommedisko, MP3-spillere og annen «lyd på øret» begynte å få masseutbredelse. Øredøvende diskoteker og konserter kom noe tidligere. Derimot utsettes antagelig noe færre av hørselsskadelig støy på arbeidsplassene.

Mer (beklager pengemur)

Regjeringsplattformen: 23 359 ord – ikke ett ord om støy
Oppdatert : 15 jan 2018
Skjermbilde 2018-01-15 19.16.31

Regjeringsplattformen ble utarbeidet på Jeløy Radio Hotel på Jeløya. Foto.Expo Nova.

Den nye, borgerlige regjeringen har fremlagt sin politiske plattform. «Helse» forekommer 115 ganger, og «miljø» 86 – mer enn «forenkle» og «forenkling», med til sammen 33. Plattformen fastslår også at «En god folkehelse skapes ved å forebygge der en kan og reparere der en må.» Spørsmålet er om dette PDF-dokumentet er en plattform for god folkehelse. Støy finnes overhodet ikke blant de 29 359 ordene i plattformen. Konklusjoner om regjeringens støypolitikk må derfor trekkes ut fra det som ellers står om samferdsel, industri, søndagshandel osv. – og det som ikke står, samt resultatene av de fire årene med blåblå regjering. De fire årene har bidratt bl.a. til at antall plagede av veitrafikkstøy har økt fra ca. 1,4 til nærmere 2 mill. En del av økningrn skyldes riktignok støypolitikken før de blåblå tiltrådte i 2013, som imidlertid fikk full støtte fra de senere blåblå regjeringspartnerne – samt befolkningsøkning.

Hele plattformen 

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan