Nyheter
El-snøscooter – mindre støy
Oppdatert : 06 mars 2018
el-snøsc

Taiga TS2. (Foto: Taiga)

Kanadiske Taiga Motors har vist frem sin første elektriske snøscooter, Taiga TS2. Dette skal være verdens første serieproduserte el-snøscooter. Motoren skal – hold deg fast – kunne sende kjøretøyet på 225 kg fra null til 100 km/t på tre sekunder. Rekkevidden er oppgitt til 100 km, under terreng. og snøforhold og kjørestil som ikke er angitt.

Mer.

Konsentrasjon og kontorlandskap fungerer dårlig sammen
Oppdatert : 03 mars 2018
kontorl-stollek3

Kontorlandskap basert på «celan desk»-ideologien er en slags stollek som gjør at bedriftene sparer plass og husleie. Men husleien utgjør som regel bare noen få prosent av lønnskostnadene.

   

Kontorlandskap synes å fungere dårlig for arbeid som krever konsentrasjon og uforstyrret korttidshukommelse. Resultater fra den vitenskapelige litteraturen viser at arbeidstagerne i stor grad opplever dårligere arbeidsmiljø, mer stress og slitenhet, mindre produktivitet, dårligere helse og får økt sykefravær. Mange plages av støy, særlig fra telefoner som ikke blir tatt og fra medarbeidere som prater i telefonen.

     Dette fremgår av spesialnummeret Kontorlandskap – arbeidsmiljøfaglig veiledning av Folkehelseinstituttets publikasjon Helserådet. Forfatterne, Ph.D. Jan Vilhelm Bakke, Phd, overlege i Arbeidstilsynet, og Knut Inge Fostervold, Dr. psychol, Førsteamanuensis, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, har gått grundig til verks. 25 internasjonale studier er gjennomgått.

     Men har bedriftene råd til cellekontorer i strøk med dyr husleie? Til enhver tid er jo noen medarbeidere – kanskje 1/4 av arbeidsstokken – ute på møter eller befaringer, er sykmeldt, har hjemmekontor, ferie osv. Derfor sparer utvilsomt bedriftene plass med clean desk-ideologien – en stollek hvor medarbeiderne setter seg der det faller dem inn når det faller dem inn å sette seg, Forfatterne har tenkt på det også: Husleien tilsvarer bare 7,5–9 % av lønnskostnadene, viser beregninger fra Lysaker-området.

Lenke til veiledeningen og annen faglitteratur

Riksrevisjonen: For mye gods på veiene
Oppdatert : 01 mars 2018
trailer-ski-sentrum

Det har blitt mer langtransport på veiene, stikk i strid med målet om å få mer gods over på sjø og jernbane, viser en undersøkelse fra Riksrevisjonen. Foto Pål Jensen.

   

Riksrevisjonen mener det er kritikkverdig at myndighetene ikke har klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport. Målet om å overføre godstransport over lange avstander fra vei til sjø og jernbane ble vedtatt alt i 1990-årene – men er ikke fulgt opp med aktiv styring og effektive tiltak.
     – Veitransporten har økt i volum og styrket sin samlede konkurranseevne i pris, tid og fleksibilitet. Å få til en overføring til sjø og bane krever en mer styrt og samlet strategi med oppfølging og tiltak som virker, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

     «Riksrevisjonen påpeker at dersom veitransportene som ble utført i denne perioden på disse strekningene hadde vært utført på sjø og bane i stedet, ville det betydelig redusert eksterne kostnader som følge av ulykker, forurensning, støy, veislitasje og køer.»

(S. 8 i rapporten)

Riksrevisjonens rapport (PDF)

Løsning i åpent landskap?
Oppdatert : 21 feb 2018
kontorl-ukraina

Og den er Bluetooth-kompatibel. Ill. Hushme.

Kontorlandskap, ikke minst telefonsamtaler, er en vanlig kilde til støy. Ukrainske utviklere i selskapet Hushme har funnet en metode for å redusere støyen og å unngå at andre hører dine kontorlandskapstelefonsamtaler. De andre hører bare en lav mumling. Munnkurven fungerer som et vanlig Bluetooth-hodesett.

Mer, med video

EU sponser utvikling av norsk el-hurtigbåt med 110 mill.
Oppdatert : 12 feb 2018
el-hurtigbåt

Elektrisk hurtigbåt skal demonstreres på ruten Stavanger–Hommersåk innen 2022. Ill. NCE Maritime CleanTech.

Hurtigbåter bruker kolossalt mye energi pr. passasjerkm. Lydløse og eksosfrie er de heller ikke. Men alt dette blir bedre med elektrifisering. Og nå sponser EU utvikling av en norsk el-hurtigbåt med 110 mill. kr (11,7 mill. euro. Hurtigbåten, en katamaran, skal demonstreres på strekningen Stavanger-Hommersåk innen 2022. Også trekanten Hurum–Nesodden–Oslo sentrum kan egne seg. Båten skal ha plass til 150 personer og 20 sykler, og hastigheten oppgis til 23 knop. Parallelt skal det utføres studier og planlegges for eksosfrie hurtigbåter på andre strekninger i europeiske farvann, bl.a. nær London og på en kanal i Belgia.
Mer 

Nye priser på veiledende støymålinger
Oppdatert : 07 feb 2018
E18-støym2

Vi har justert prisene for første gang på flere år, etter like mange år med prisstigning:

  • Medlemspris for privatpersoner fra kr 3700 + reisekostnader + mva. (fra kr 4625 + reisekostnader inkl. mva.)
  • Bedriftsmedlemmer/privatpersoner som ikke er medlem: fra kr 6300 + reisekostnader + mva. (fra kr 7875 + reisekostnader inkl. mva.)
  • Grunnprisen inkl. inntil 1½ times befaring med støymåling, samt rapport. Rapporten leveres normalt innen to uker etter befaringen. Reisetid og tjenester utenom grunnprisen koster kr 530 + mva. (kr 663 inkl. mva.) pr. time for medlemmer (privatpersoner) og kr 740 + mva. (kr 925 inkl. mva.) for bedrifter/ikke-medlemmer. Timepris for nattarbeid (kl. 2100-0600) avtales spesielt.

Mer om veiledende støymålinger 

frekv-disko-godstog

Vi måler også fordelingen på frekvenser, som ofte sier noe om hvor plagsom støyen kan være. Her gir nabostøyen fra en pub mer lavfrekvent støy (basstoner) i 63 Hz-området enn et passerende godstog på kloss hold.

Godlyd for (ikke bare) de aller minste
Oppdatert : 05 feb 2018
godlyd-små

Godlyd er ikke minst viktig for de aller minste. Begynn gjerne før fødselen hvis du er på vei.

«Silence is not the best sound environment for small brains. Fetuses and infants need high-quality stimulation in the form of speech and singing.»

Lydmiljøet påvirkes oss fra fødselen – ja, før fødselen, for hjernen og hørselssansen utvikles svært raskt de siste månedene før 0-årsdagen. Dette har vært kjent en stund. Mange høygravide har opplevd uro i magen hvis de har vært utsatt for støy. Og flere av våre mest fremragende musikere er blitt det iallfall delvis fordi de kunne nyte mødrenes sang og musikk innenfra.*
     I dag vet vi langt mer om dette. Mye viten er samlet i et dokument utgitt av det imponerende aktive Ljudmiljöcentrum i Lund. Om du ikke har tid til å lese hele kompendiet på 81 sider, så anbefaler vi iallfall at du tar en titt på sammendragene – særlig hvis du arbeider med barn. For også større barn er viet rikelig med plass.
     (Ganske mye) mer.

*Våre faste lesere venter sikkert at vi skal komme trekkende med Bill Monroe (1911-96), hvis mor sang og spilte fele for å døyve smertene mens hun gikk med sitt 8. barn. Monroe ble en virtuos på mandolin, men var betatt av «felas magi» resten av livet
Frivillighetsprisen til Stopp støyen
Oppdatert : 04 feb 2018
stoppstøyenpris

Aksjonen Stopp støyen fikk Oppegård kommunes frivillighetspris. Ordfører Thomas Sjøvold deler ut prisen til (t.v.) Paal Sjøvall, Caroline Mongstad Høgsnes og Helge Marstrander. Foto Hernik Aasbø.

     - De har stilt opp for lokalmiljøet og bidratt til trivsel og livskvalitet, sa ordfører Thomas Sjøvold. om Stopp støyen da de fikk Oppegård kommunes frivillighetspris. - Vi er en frivillig gruppe med stort engasjement som har opplevd en vanvittig støtte fra våre sambygdinger. Det virker for meg som om vi har kommet nærmere hverandre i lokalmiljøet. Videre er jeg veldig glad for at vi har fått gehør og kommet i kontakt med toppolitikerne og rodd i land en plan som ble vesentlig endret. Dette kan vi være stolte av. Men vi er fortsatt bekymret for hvordan det faktisk blir. Så tusen takk! Men vi jobber videre…, sa Helge Marstrander i aksjonen til Østlandets Blad

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan