Nyheter
Myrvoll Vel: – Pistolbanen må bygges inn
Oppdatert : 05 april 2018
skyt3

Ikke alle er fornøyde med Kjell Arne Bratlis planer for skytebanen på Kurud i Oppegård. Bratli, som eier Kurud gård og driver Gjersjøen golfbane, ønsker å kjøpe Kurud skog, flytte pistolbanen og omlegge lerduebanen. Tiltakene er ikke tilstrekkelige for å dempe støyen, mener Bjørn G. Lunder på Myrvolltoppen.

     Ifølge beregninger fra Rieber Prosjekt AS (ofte kalt «Mr. Skytebane») og Brekke & Strand Akustikk AS vil bare Kurud gård og ett annet hus få støy over grensen for gul sone i kommuneplanen. Men Myrvoll Vel frykter økende aktivitet.

     Mer 

Bærekraftig godstrafikk i Umeå
Oppdatert : 03 april 2018
gods-umeå

Umeå og åtte andre byer satser på bærekraftig godstransport ved hjelp av EU-midler. Foto: Fredrik Larsson.

Umeå lager nå et program for bærekraftig godstransport i sentrum. Det legger vekt på ay godstransporten skal være trygg, trafikksikker og med minst mulig miljøpåvirkning inkl. luft- og støyforurensninger. Programmet skal bl.a. skape forutsetninger for at godset kan leveres med eksosfrie og stillegående kjøretøy.

Mer.

Folkehelseinstituttet om støy
Oppdatert : 22 mars 2018
støy-fhi

Folkehelseinstituttet har oppdatert sin nettside om støy, Den omfatter opplysninger om støy og helseskader, omfanget av forskjellige støykilder m.m., og med referanser til regelverket og faglitteraturen.

Mer.

To nye i Støyforeningens styre
Oppdatert : 21 mars 2018
sven-brun2

Nye i styret: Styremedlem Sven Brun og varamedlem Paal Sjøwall, begge også aktive i Stopp støyen-aksjonen i forbindelse med beredskapssentret på Taraldrud. Foto Pål Jensen

 

Årsmøtet i Norsk forening mot støy valgte følgende styre med akklamasjon:

Nytt styremedlem er Sven Brun, etter at Emily Robertson valgte å tre ut av styret.

Nytt varamedlem er Paal Sjøwall, etter at Henrik Steffens fratrådte ved årsskiftet.

Styremedlem Ingunn Milford tok gjenvalg. Styremedlemmene Hans Otto Watne, Kristin Sandaker og Ole-Erik Yrvin, samt varamedlem Tim Hofer, var ikke på valg.

Støyende virksomhet subsidieres
Oppdatert : 19 mars 2018
fossilsubsidier

Sverige subsidierer bruk av fossilt brensel og fossile drivstoffer med ca. 30 milliarder svenske kroner (ca. 28 mrd. norske), har Naturskyddföreningen beregnet i en rapport om klimaskadelige subsidier. En stor del av subsidiene går til eksosskapende og støyende virksomhet, først og fremst bil- og flytrafikk: Lavere avgift på diesel enn på bensin, skattefradrag for matpakkekjøring, skattefritak for innenriks flytrafikk, momsfritak for internasjonale reiser (fossil andel), momsnedsettelse for innenriksreiser (fossil andel) osv. Hvor mye av subsidiene som går til støyende virksomhet fremgår ikke, men minst halvparten går åpenbart til støyende trafikk.

     Rapporten understreker at slike subsidier ikke er et særsvensk fenomen. På verdensbasis ble utvinning og forbruk av fossilt brensel i 2015 subsidiert med 425 milliarder dollar (ca. 3 billioner kr), ifølge beregninger i regi av Nordisk ministerråd. En stor del av disse billionene bidrar til å gjøre støyende virksomhet billigere enn den burde være.

Mer.

Enda mer (hele rapporten)

Stortbritannia vil satse på hydrogentog
Oppdatert : 17 mars 2018
tog-hy

Hverken kontaktledning eller dieselstøy. Foto: Alstom

Den britiske regjeringen vurderer å fase ut dieseldrevne tog innen 2040. Men den ønsker samtidig ikke å elektrifisere den nordlige delen av hovedlinjen London–Leeds–Manchester. Derfor ønsker den et pilotprosjekt med hydrogentog. De planlegges å være på skinner sent i 2019 eller i 2020. Alstom (som står bak bl.a. de berømte TGV-ene) begynte tidlig i 2017 å testkjøre sine Coradia iLint i Tyskland og Tsjekkia. De tar 300 passasjerer. Toppfarten er 140 km/t. De kan kjøre 600–800 km på full tank. Tilsvarende tog vil formodentlig kunne kjøre Oslo–Trondheim gjennom Østerdalen på én tank (dette med et forbehold fordi stigningene og behovet for oppvarming i den østerdalske vinter er større enn i England). De eneste utslippene er vann. Og beboere langs linjen slipper støyen fra dieselmotorene.

Mer.
Sintef-rapport om alternative drivstoffer for uelektriske strekninger 

Nullvekst i personbiltrafikken er ikke nok
Oppdatert : 13 mars 2018
tungtrafikk-kj

Nullvekst i personbiltrafikken alene er ikke nok til å redusere støyplagene fra veitrafikken hvis tungtransporten på vei fortsetter å øke – med mindre tungtransporten elektrifiseres. Foto Pål Jensen

Stortinget har (gjennom klimaforliket) vedtatt at all persontrafikkvekst i større byområder skal skje med kollektivtransport, gange eller sykkel. Men like fullt kan veitrafikkstøyen øke, selv med uendret fart: Vedtaket sier ikke noe om andre motorkjøretøy – hverken varebiler eller tungtransport.

Ubehagelige fakta om tungtransport

Ekebergbanen: Mer kurvestøy etter oppgradering
Oppdatert : 13 mars 2018
sl79-ekebergb2

Brekke & Strand Akustikk AS (BSA) har kartlagt støyen langs store deler av T-bane- og trikkenettet i Oslo. Og langs Ekebergbanen konstaterte de at oppgradering og montering av skinnelivsblokker ikke gav mindre støy. Ved målinger i en krapp kurve hadde støyen økt kraftig. Dette tilskrives skinneskrik, og frekvensdiagrammene viser at det vesentlig er SL95, «Italiatrikkene», som skriker. Skinnesmøring hjalp riktignok en god del – en stund. På en rett strekning var støyen omtrent uendret. Skinnelivsblokkene har ikke hatt vesentlig effekt.

Se «Italiatrikkenes» feberkurve!

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan