Nyheter
Oslo: 70 elbusser i drift innen neste sommer
Oppdatert : 15 april 2018
elbusser-ruter

Øystein Svendsen (Unibuss), Atle Rønning (Norgesbuss), Jan Volsdal (Nobina), markedsdirektør Ellen Rogde i Ruter og byråd Lan Marie Berg står bak den nye elbuss-satsingen. Foto: Ruter

Oslo har lenge vært baktunge innen elbusser. Men på en pressekonferanse i Unibuss' store bussterminal på Alnabru i Oslo fortalte Ruter og miljøbyråd Lan Marie Berg om Oslos nye satsing på elbusser: 70 innen neste sommer. De vil også gjøre hovedstaden til Europas fremste på elbuss. I indre by skal elektriske leddbusser kjøre på linje 20, 21, 28, 34, 37 og 54. De skal lades på bussgarasjen på Alnabru.

     Mer.

Støyforeningen med innspill til Oslos revisjon av handlingsplan mot støy
Oppdatert : 09 april 2018
Skjermbilde 2018-04-09 13.10.34

Oslo skal revidere sin handlingsplan mot støy, og har invitert til innspill. Støyforeningen har takket ja til invitasjonen og git synspunkter.  

Da vi først hadde tatt imot invitten, ble vi revet med og levert et 10 siders innspill. Vi betonte vår frykt for at det skulle bli en handlingsplan uten handling og la vekt på følgende hensyn i vårt innspill:

  • Den neste handlingsplanen må ha en tydeligere, målorientert tilnærming, støttet av mer ambisiøse tiltak for å skape støyreduksjon ved støykildene.
  • Handlingsplanen må legge til rette for mer effektiv og forpliktende mekanismer for  rapportering og overvåking.
  • Ha konkrete måltall for hvor mange som skal få redusert støy i sine omgivelser.
  • Bruke et klart, praktisk og direkte språk, slik at planen fremstår tilgjengelig for borgerne. 
  • Planen må sikres finansiering av målrettede tiltak for støyreduksjon.  

Norsk forening mot støy mottar årlig ca 1200 henvendelser om støy fra publikum og har ut fra det en god oversikt over hva som trykker befolkningen mht. støyutfordringer og skadene dette påfører støyplagete. Vi ser også utilstrekkeligheten i lover og regelverk som skal beskytte befolkningen mot helseskadelig støy, og dessuten sviktende myndighetspraksis,  -tiltak og -planer mot støyforurensning. Foreningen ser regelmessig  at lover, eller praksisen i medhold av loven, ikke oppfyller vedtatte mål og løfter fra myndighetene, det være seg stat eller kommune. Vi vil også påpeke den begrensningen som til nå er lagt for handlingsplanen ved at den i henhold til forurensingsforskriften kun retter seg mot mot støyen fra transportområdene, gjør at planen mister noen sentrale elementer i forhold til kommunens virkeområde. 

Klar kardiovaskulær risiko ved langvarig støy
Oppdatert : 09 april 2018
Skjermbilde 2018-02-06 21.53.01

Den internasjonale forskningsrappprten om støy og hjerte-  karsykdommer understreker at støy kan være skadelig for hjertet. Rapporten har fått omfattende internasjonal omtale. Her fra dekningen i det amerikanske magasinet Time. 

Et team av internasjonale forskere har lagt en rapport for den amerikanske legeforeningen for kardiovaskulære sykdommer. Rapporten gir tydelige indikasjoner på at vedvarende støyeksponering blant annet kan føre til hjertesykdom. Rapporten har vakt en del oppsikt i internasjonale media. Vi gå ut fra at norske myndigheter undersøker relevansen for den norske  situasjonen. Allerede WHOs rapport Burden of disease from environmental noise anslo at hvert 50. fatale hjerteattakk kunne tilskrives støy. Forskerteamet har levert nye data som understreker alvoret.

1 av 3 unge i Norge har hørselsproblemer!
Oppdatert : 08 april 2018
Skjermbilde 2018-04-08 12.58.27

1 av 3 unge i Norge sliter med hørselen! I følge Kantar TNS Helsepolitiske barometer viser en undesøkelse at ca en tredjedel av norske unge i dag sliter med å følge med i samtaler i sosiale sammenhenger. Nær en fjerdedel oppgir at de har problemer med å høre samtalen på spisesteder. Samtalens sosiale funksjon er en viktig del av måltidet, derfor går Hørselshemmedes Landsforbund inn for at spisesteder skal merkes med smilefjes ut fra lydmiljøet i restauranten. Forbundet gir også gode lytteråd for unge menneskers lydkonsum genererelt slik at de kan ta vare på livskvaliteten som god hørsel representerer og ikke svekke sine fremtide muligheter i arbeidsmarkedet. WHO var ute allerede i 2015 og advarte mot hørselssvekkelse av epidemiske dimensjoner for unge mennesker. (se link). Vi har ikke registrert at norske forebyggende helsemyndigheter har hat noen offensiv mot denne trusselen. Godt lydmiljø er også en dimensjon i kravene til universell utforming, når det gjelder å ta vare på behovene til dem som allerede har pådratt seg hørselsproblemer.  Dette et tema som også blir behandlet på den Nasjonale støykonferansen i Oslo 17. april. (Informasjon om påmelding og program et annet sted på denne nettsiden.)    

Russetreff avlyst: Vil skjerme hotellgjester mot nattestøy
Oppdatert : 07 april 2018
russesykkel

Heller dette enn øredøvende musikk fra russebusser. Foto FIVH.

   

Russetreffene på Hellerudsletta utenfor Lillestrøm blir avlyst. Messe- og eventsjef Rune Østby Hansen i X meeting point Norway sier til Aftenposten at de ikke minst ønsket å skjerme hotellgjester fra musikkstøy sent på natten. Mer

Hvor mye hjelper elbiler mot støyen?
Oppdatert : 06 april 2018
støy-veitr-fordeling

Figuren viser at personbiler dominerer dekkstøyen allerede ved hastigheter på ca. 33 km/t og mer. For tunge kjøretøy dominerer motorstøyen opp til ca. 55 km/t. Derfor har elbilbølgen liten virkning på veitrafikkstøyen, unntatt der fartsgrensen er 30 eller lavere. Elbiler gir også noe motorstøy (dog mindre enn eksosbiler) – i tillegg får de tvangsstøy i form av AVAS ved lave hastigheter. Alt dette gjør forskjellen enda mindre). Derimot reduseres støyen kraftig med elektrifisering av busser og lastebiler som kjøres i bytrafikk med lav hastighet. Også motorsykler og mopeder blir langt mer støysvake ved elektrifisering. Vi blir også kvitt støyen ved tomgangskjøring og de ekstreme støytoppene ved «fri eksos»,

     Det ovennevnte forutsetter at elektriske kjøretøy bare kommer som erstatning for eksoskjøretøy, og ikke som et tillegg. Figuren (og all strategisk støykartlegging) gjelder dessuten for tørr veibane. På våt vei øker dekkstøyen og blir derfor enda mer dominerende, slik at elektrifisering av personbilparken reduserer støyen enda mindre.

Mer.

Edmonton: De første med akustiske fotobokser?
Oppdatert : 05 april 2018
støy-ak-kamera

Et akustisk kamera fotograferer støyen.

Edmonton i Canada kan bli den første byen som installerer akustiske fotobokser, dvs. fotobokser som flagger ut kjøretøy som støyer for mye. Bl.a. Jasper Avanue er blinket ut som mulig boksested. «Vanlig» biltrafikk i gaten har en støynivå på ca. 70 dBA, som kan være ille nok. Men i krysset med Groat Road har en i en toukers periode registrert dusinvis av kjøretøy med et støynivå på 90 dBA i opptil 30 sekunder. Ett slikt kjøretøy bråker altså like mye som 100 «vanlige» biler.
 – Dermed tillates noen få idioter å drive beboere ut av bykjernen, mens vi forsøker å oppmuntre folk til å flytte hit, sier byråd Ben Henderson til CTV.

Mer

Om akustiske fotobokser

Myrvoll Vel: – Pistolbanen må bygges inn
Oppdatert : 05 april 2018
skyt3

Ikke alle er fornøyde med Kjell Arne Bratlis planer for skytebanen på Kurud i Oppegård. Bratli, som eier Kurud gård og driver Gjersjøen golfbane, ønsker å kjøpe Kurud skog, flytte pistolbanen og omlegge lerduebanen. Tiltakene er ikke tilstrekkelige for å dempe støyen, mener Bjørn G. Lunder på Myrvolltoppen.

     Ifølge beregninger fra Rieber Prosjekt AS (ofte kalt «Mr. Skytebane») og Brekke & Strand Akustikk AS vil bare Kurud gård og ett annet hus få støy over grensen for gul sone i kommuneplanen. Men Myrvoll Vel frykter økende aktivitet.

     Mer 

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan